בטיחות ביולוגית

 

נהלי בטיחות ביולוגית:

חוק מחוללים:

עבודת נשים:

הוראות בטיחות:

biosafety1

חומרים ביולוגיים – רשימת החומרים

הוראות בטיחות בעמדת עבודה:

הוראות בטיחות לעבודה עם בעלי חיים:

Standard Operating Procedure (SOP) for working with animals