דף הבית

עובדי מעבדות כיבוי אש מעבדות חרום וכיבוי הדרכות_2 הדרכות אישור בטיחותי לאירועים המוניים
הדרכת עובדי מעבדות
תרגיל כיבוי אש - עובדי מעבדות
תרגילי ואימוני צוותי חירום
הדרכות בטיחות לעובדים ומשתלמים
הדרכות בטיחות לעובדים ומשתלמים
אישור בטיחותי לאירועים המוניים

ברוכים הבאים לאתר יחידת הבטיחות ופיקוח קרינה של הטכניון.

יחידת הבטיחות ופיקוח קרינה הטכניונית הינה יחידה מקצועית, שתפקידה לייעץ לכל באי הטכניון בנושאי הבטיחות והגיהות השונים במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע. היחידה מעודדת תרבות יישומית של מדע בטוח.

היחידה מעוניינת לבסס שפה משותפת, חיובית ופרואקטיבית כדי להיטיב, לשפר ולסייע להנהלה, לחברי הסגל, לעובדי הטכניון ולמשתלמיו בכל הקשור לבטיחות וגיהות בעבודה, ספציפית במעבדות הטכניון השונות על תחומיהן המגוונים. לשם כך יחידת הבטיחות עוסקת במגוון פעילויות, ביניהן: תמיכה בנושאי מחקר ופיתוח, פרסום נהלים פנים-טכניוניים והוראות עבודה, ביצוע סקרי סיכונים מבניים ומעבדתיים, היתרים שונים מול ערכאות המדינה, ניטורים סביבתיים, עדכון ההנהלה לגבי התחיקה הבטיחותית והשלכותיה, ליווי, מעקב, ייעוץ וסיוע בפרוייקטי הבינוי השונים בטכניון,  הנחיות בטיחות וליווי אירועים שונים ברחבי הטכניון, בטיחות במעבדות הטכניון המגוונות, בטיחות לייזר, בטיחות קרינה מייננת ובלתי מייננת, תחקירי אירועים ותאונות לשם הפקת לקחים וטיוב תהליכים ועוד.

ד"ר עדי חן
עדי חן חתימה
מנהלת יחידת הבטיחות ופיקוח קרינה

מיקום היחידה: בניין קנדה, קומה 1, חדרים 106-111
טלפון: 2146/7(829)
פקס: 2148(829)

מה חדש?

עדכונים והדרכות מתוכננות

היכנסו לצפיה בתכנית הדרכות בטיחות לשנת תשע"ט והרשמו להדרכה (...)