ברוכים הבאים לאתר יחידת הבטיחות של הטכניון!

תפיסת הבטיחות בטכניון:

הצהרת נשיא הטכניון

כאוניברסיטה החורטת על דגלה את השאיפה למקצועיות ולמצויינות, הטכניון רואה חשיבות עליונה בחינוך לבטיחות וביישום קפדני של נוהלי הבטיחות בכל מישורי פעילותו. בראייתנו, הבטיחות אינה היבט נלווה לכלל הפעילויות המתרחשות בטכניון אלא מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהמצוינות והמקצוענות אליהן אנחנו חותרים ומחנכים. קרא עוד…

עקרונות מדיניות הבטיחות בטכניון – משנה לנשיא ומנכ”ל

המורכבות של האתגרים הבטיחותיים איתם מתמודד הטכניון בקמפוסים השונים בהם הוא פועל, הן מבחינה מחקרית והן מבחינה תפעולית, מחייבים אותנו לזהות, לנהל ולבקר את הסיכונים הכרוכים בכל התחומים בהם אנו פעילים. הפעילות המחקרית, מעצם טיבה, טומנת בחובה סיכונים ומורכבויות מקצועיות רבות, אשר על-פי-רוב ניתן למזערם, אך לא לסלקם לחלוטין. הטכניון רואה את חוקי ותקנות מדינת ישראל בכל נושאי הבטיחות, כסף תחתון אליו הוא מחויב, וכאוניברסיטה מובילה בתחומה ישנם מקרים בהם הטכניון ישאף לקדם תקנים ונוהלי עבודה חדשים אשר ישפרו תחומי בטיחות מסוימים אף מעבר לסף שנקבע ע”י המדינה.  הטכניון מתעדף את הבטיחות בחצריו ופועל באופן יזום לשם השגת רמת סיכונים קבילה, בעזרתה ניתן לקיים ולתפעל קמפוס חוקר ופעיל. קרא עוד…

דבר ראש יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות הטכניונית הינה יחידה מקצועית, שתפקידה לייעץ לכל באי הטכניון בנושאי הבטיחות והגיהות השונים במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע. היחידה מעודדת תרבות יישומית של מדע בטוח.

היחידה מעוניינת לבסס שפה משותפת, חיובית ופרואקטיבית כדי להיטיב, לשפר ולסייע להנהלה, לחברי הסגל, לעובדי הטכניון ולמשתלמיו בכל הקשור לבטיחות וגיהות בעבודה, ספציפית במעבדות הטכניון השונות על תחומיהן המגוונים. לשם כך יחידת הבטיחות עוסקת במגוון פעילויות, ביניהן: תמיכה בנושאי מחקר ופיתוח, פרסום נהלים פנים-טכניוניים והוראות עבודה, ביצוע סקרי סיכונים מבניים ומעבדתיים, היתרים שונים מול ערכאות המדינה, ניטורים סביבתיים, עדכון ההנהלה לגבי התחיקה הבטיחותית והשלכותיה, ליווי, מעקב, ייעוץ וסיוע בפרוייקטי הבינוי השונים בטכניון,  הנחיות בטיחות וליווי אירועים שונים ברחבי הטכניון, בטיחות במעבדות הטכניון המגוונות, בטיחות לייזר, בטיחות קרינה מייננת ובלתי מייננת, תחקירי אירועים ותאונות לשם הפקת לקחים וטיוב תהליכים ועוד.

ד”ר עדי חן
עדי חן חתימה
ראש יחידת הבטיחות

מיקום היחידה: בניין קנדה, קומה 1, חדרים 106-111
טלפון: 2146/7(829)
פקס: 2148(829)

מה חדש?

בקשה לקיום אירוע

טופס חדש לאישור אירוע (טופס בהרצה) להלן טופס בקשה מאוחד לקיום (...)

עדכונים בנושא פסולת כימית

טופס חדש לבקשת פינוי פסולת כימית יש לך שאלה בנושא הפרדת פסולת (...)