ברוכים הבאים לאתר יחידת הבטיחות של הטכניון!

הטכניון והאיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים קיימו את הכנס הלאומי הראשון לבטיחות במעבדות מחקר ופיתוח באקדמיה ובתעשייה. הכנס היה עם מגוון הרצאות. קהל היעד היה מנהלי פיתוח, אנשי אקדמיה, מהנדסים, מומחי בטיחות, וכל אחד בעל זיקה לתחומי המו”פ בארץ. האולם היה מלא מפה לפה.

תמונות ומצגות מהכנס
המחקר והפיתוח בישראל עומדים בשורה הראשונה בזירה הבינלאומית וככאלה מהווים כוח כלכלי מניע במשק.

מעבדות מו”פ קיימות במפעלים רבים ובכלל זה מפעלי הייטק וביוטק, כמו-גם במתקנים ביטחוניים, בבתי חולים ובקמפוסים האקדמיים השונים בארץ. נושא הבטיחות במעבדות אלו הוא חלק בלתי נפרד ממאמצי המחקר והפיתוח המתנהלים בכל רחבי הארץ, ולפיכך חייב לקבל את תשומת הלב הראויה.
הכנס עסק בהיבטים השונים של הבטיחות המעבדתית במגוון מפעלים ונסיבות, האתגרים המלווים את תחום הבטיחות במעבדות מו”פ וכן הוצגו פתרונות וחידושים בתחום.
זהו כנס לאומי ראשון, בתקווה שיהפוך למסורת.

לאתר הכנס

עובדי מעבדות כיבוי אש מעבדות חרום וכיבוי הדרכות_2 הדרכות אישור בטיחותי לאירועים המוניים
הדרכת עובדי מעבדות
תרגיל כיבוי אש - עובדי מעבדות
תרגילי ואימוני צוותי חירום
הדרכות בטיחות לעובדים ומשתלמים
הדרכות בטיחות לעובדים ומשתלמים
אישור בטיחותי לאירועים המוניים

תפיסת הבטיחות בטכניון:

הצהרת נשיא הטכניון

כאוניברסיטה החורטת על דגלה את השאיפה למקצועיות ולמצויינות, הטכניון רואה חשיבות עליונה בחינוך לבטיחות וביישום קפדני של נוהלי הבטיחות בכל מישורי פעילותו. בראייתנו, הבטיחות אינה היבט נלווה לכלל הפעילויות המתרחשות בטכניון אלא מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד מהמצוינות והמקצוענות אליהן אנחנו חותרים ומחנכים. קרא עוד…

עקרונות מדיניות הבטיחות בטכניון – משנה לנשיא ומנכ”ל

המורכבות של האתגרים הבטיחותיים איתם מתמודד הטכניון בקמפוסים השונים בהם הוא פועל, הן מבחינה מחקרית והן מבחינה תפעולית, מחייבים אותנו לזהות, לנהל ולבקר את הסיכונים הכרוכים בכל התחומים בהם אנו פעילים. הפעילות המחקרית, מעצם טיבה, טומנת בחובה סיכונים ומורכבויות מקצועיות רבות, אשר על-פי-רוב ניתן למזערם, אך לא לסלקם לחלוטין. הטכניון רואה את חוקי ותקנות מדינת ישראל בכל נושאי הבטיחות, כסף תחתון אליו הוא מחויב, וכאוניברסיטה מובילה בתחומה ישנם מקרים בהם הטכניון ישאף לקדם תקנים ונוהלי עבודה חדשים אשר ישפרו תחומי בטיחות מסוימים אף מעבר לסף שנקבע ע”י המדינה.  הטכניון מתעדף את הבטיחות בחצריו ופועל באופן יזום לשם השגת רמת סיכונים קבילה, בעזרתה ניתן לקיים ולתפעל קמפוס חוקר ופעיל. קרא עוד…

דבר ראש יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות הטכניונית הינה יחידה מקצועית, שתפקידה לייעץ לכל באי הטכניון בנושאי הבטיחות והגיהות השונים במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע. היחידה מעודדת תרבות יישומית של מדע בטוח.

היחידה מעוניינת לבסס שפה משותפת, חיובית ופרואקטיבית כדי להיטיב, לשפר ולסייע להנהלה, לחברי הסגל, לעובדי הטכניון ולמשתלמיו בכל הקשור לבטיחות וגיהות בעבודה, ספציפית במעבדות הטכניון השונות על תחומיהן המגוונים. לשם כך יחידת הבטיחות עוסקת במגוון פעילויות, ביניהן: תמיכה בנושאי מחקר ופיתוח, פרסום נהלים פנים-טכניוניים והוראות עבודה, ביצוע סקרי סיכונים מבניים ומעבדתיים, היתרים שונים מול ערכאות המדינה, ניטורים סביבתיים, עדכון ההנהלה לגבי התחיקה הבטיחותית והשלכותיה, ליווי, מעקב, ייעוץ וסיוע בפרוייקטי הבינוי השונים בטכניון,  הנחיות בטיחות וליווי אירועים שונים ברחבי הטכניון, בטיחות במעבדות הטכניון המגוונות, בטיחות לייזר, בטיחות קרינה מייננת ובלתי מייננת, תחקירי אירועים ותאונות לשם הפקת לקחים וטיוב תהליכים ועוד.

ד”ר עדי חן
עדי חן חתימה
ראש יחידת הבטיחות

מיקום היחידה: בניין קנדה, קומה 1, חדרים 106-111
טלפון: 2146/7(829)
פקס: 2148(829)

מה חדש?

בקשה לקיום אירוע

האירועים לגביהם יש להגיש בקשה לאישור הם: אירועים מעל 100 (...)

הנחיות בטיחות קורונה

הנחיות הקורונה התעדכנו. כל מי שקיבל תוצאה חיובית בבדיקת קורונה (...)

הוראות עבודת אדם בודד במעבדה

הנחיות חדשות שפורסמו בנושא הוראות עבודת אדם בודד