נהלי-בטיחות-והוראות

נהלי בטיחות

נוהל מס' 07-0118:   נוהל ביצוע עבודות חמות
נוהל מס' 07-0123:   נוהל נטרול גלאים

הוראות עבודה

הוראות בטיחות לאחסון גלילי גז במעבדה
הוראות בטיחות לעבודה במגן אולטראסוני
הוראות בטיחות לעבודה ופינוי תמיסת פיראנה
הוראות בטיחות לטיפול בשפך כימי קטן
הוראות בטיחות לעמדת הלחמה
הוראת עבודה ופינוי של חומצה הידרופלואורית (HhydroFluoric acid)
הוראות עבודה לשימוש באיזופלוראן (Isoflurane) להרדמת בעלי חיים
Standard Operating Procedure for Azoxymethane in Animals
Standard Operating Procedure for DMBA in Animals
Standard Operating Procedure for PDX
Standard Operating Procedure for Microtome
טופס פינוי כימיקלים
הוראות לעבודה בכספית אצטט
הוראות לטיפול בסוללות LITHIUM POLIMER

הוראות עבודת אדם בודד במעבדה עם גורמי סיכון
Working Alone with Hazardous Agents in a Research Lab

Lab Safety Booklet
Responsibilities of the Principle Investigator

SOP template