נהלי-בטיחות-והוראות

נהלי בטיחות

נוהל מס' 07-0118:   נוהל ביצוע עבודות חמות
נוהל מס' 07-0123:   נוהל נטרול גלאים

הוראות עבודה

הוראות בטיחות לאחסון גלילי גז במעבדה
הוראות בטיחות לעבודה במגן אולטראסוני
הוראות בטיחות לעבודה ופינוי תמיסת פיראנה
הוראות בטיחות לטיפול בשפך כימי קטן
הוראות בטיחות לעמדת הלחמה
הוראת עבודה ופינוי של חומצה הידרופלואורית (HhydroFluoric acid)
הוראות עבודה לשימוש באיזופלוראן (Isoflurane) להרדמת בעלי חיים
Standard Operating Procedure for Azoxymethane in Animals
Standard Operating Procedure for DMBA in Animals
Standard Operating Procedure for PDX
Standard Operating Procedure for Microtome
טופס פינוי כימיקלים
הוראות לעבודה בכספית אצטט

הוראות לטיפול בסוללות LITHIUM POLIMER

Lab Safety Booklet

Responsibilities of the Principle Investigator
Working alone in a lab guidelines

SOP template