נהלי-בטיחות-והוראות

נהלי בטיחות

נוהל מס’ 07-0109:   ניהול תיעוד מסמכי בטיחות
נוהל מס’ 07-0111:   הדרכות מקצועיות בבטיחות
נוהל מס’ 07-0118:   נוהל ביצוע עבודות חמות
נוהל מס’ 07-0123:   נוהל נטרול גלאים

הוראות בטיחות לאחסון גלילי גז 
הוראות בטיחות לעבודה במנדף כימי
הוראות בטיחות לעבודה עם אוטוקלב
הוראות בטיחות לעבודה במהמגן אולטראסוני
הוראות בטיחות לעבודה ופינוי תמיסת פיראנה
הוראת עבודה ופינוי של חומצה הידרופלואורית (HhydroFluoric acid)
הוראות בטיחות לעבודה עם איזופלוראן  Isoflurane
הוראות בטיחות לעבודה עם חנקן נוזלי
הוראות בטיחות לטיפול בשפך כספית קטן
הוראות בטיחות לעמדת הלחמה
הוראות עבודה לשימוש באיזופלוראן (Isoflurane) להרדמת בעלי חיים
Standard Operating Procedure for Azoxymethane in Animals
Standard Operating Procedure for DMBA in Animals
Standard Operating Procedure for PDX
Standard Operating Procedure for Microtome
SOP – Working with Liquid Nitrogen (LN2)
טופס פינוי כימיקלים
הוראות לעבודה בכספית אצטט
הוראות לטיפול בסוללות LITHIUM POLIMER
הוראות בטיחות מדפסות תלת מימד – 3D printers safety

הוראות עבודת אדם בודד במעבדה עם גורמי סיכון
Working Alone with Hazardous Agents in a Research Lab

Lab Safety Booklet
Responsibilities of the Principal Investigator

SOP template

ציוד מגן אישי

משקפי מגן אופטיים:
חוזר רכש – משקפי מגן אופטיים
טופס הפנייה לבדיקת ראייה
דוגמאות המסגרות