בטיחות כימית

הנחיות בטיחות כימית:
בטיחות במעבדה כימית
הנחיות בטיחות כלליות לעבודה במעבדה
תחילת עבודה במעבדה כימית
הוראות עבודת אדם בודד במעבדה
סימונים
דיווח אודות מפגע / סיכון בטיחותי
בטיחות בעבודה קריוגנית
אחריות חוקר ראשי
אחריות עובדים ומשתלמים במעבדות הטכניון
ציוד מגן אישי-כפפות
סיווג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים
הוראות בטיחות לעבודה עם חומרים ציטוטוקסיים_כימותרפיים
SOP – Working with Liquid Nitrogen (LN2)

פסולת כימית:

נוהל מס' 07-0154:   טיפול בפסולת כימית בטכניון
הוראות טיפול בפסולת כימית
טופס פינוי פסולת כימית
הוראות פינוי בקבוקי כימיקלים ריקים
תוספת מכלים לפסולת כימית נוזלית
Incompatibility chart of prevalent lab chemicals
יש לך שאלה בנושא הפרדת פסולת כימית? לחץ כאן

נוהל מס' 07-0153:   טיפול באירועי חרום במעבדות הטכניון

הוראות בטיחות בעמדת עבודה:
עבודת נשים:
כללי: