בטיחות כימית

לומדת בטיחות לעובדי מעבדות כימיות וביולוגיות
בטיחות כימית
הנחיות בטיחות כלליות לעבודה במעבדה
תחילת עבודה במעבדה כימית
סימונים
דיווח אודות מפגע / סיכון בטיחותי
בטיחות בעבודה קריוגנית
אחריות חוקר ראשי
אחריות עובדים ומשתלמים במעבדות הטכניון
ציוד מגן אישי-כפפות

פסולת כימית:

נוהל מס' 07-0154:   טיפול בפסולת כימית בטכניון
הוראות טיפול בפסולת כימית
טופס פינוי פסולת כימית
הוראות פינוי בקבוקי כימיקלים ריקים
יש לך שאלה בנושא הפרדת פסולת כימית? לחץ כאן

נוהל מס' 07-0153:   טיפול באירועי חרום במעבדות הטכניון

הוראות בטיחות בעמדת עבודה: