צוות בטיחות קרינה מייננת

ד"ר עדי חן-גוטרמן – ראש יחידת בטיחות וסכנות קרינה וממונה בטיחות הקרינה בטכניון

פרטים ליצירת קשר : דוא"ל safety-director@technion.ac.il, טלפון מס' 04-8295664

ראש היחידה הינו אחראי לפעילות היחידה ומשמש כממונה לבטיחות קרינה במוסד כלפי כל הגופים הארציים. בידו "היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים" ו- "היתר לעיסוק במתקני קרינה" מטעם המשרד להגנת הסביבה. ההיתרים מקנים לו את הסמכות לאשר רכישת חומרים רדיואקטיביים ומתקנים יוצרי קרינה עבור הטכניון כולו ולפקח על השימוש בהם.

_______________________________________________________________________________

ד"ר זהר בן-ברק זילס – מהנדסת ניטור סכנות קרינה וממלא מקום לממונה בטיחות קרינה בטכניון

פרטי קשר : דוא"ל   safety-radiation@technion.ac.il,   טלפון מס'  04-8294378

צוות היחידה אחראי לאימות ההטמעה של מערכת בטיחות הקרינה בטכניון רבתי.

הצוות מבצע מבדקים, בקורות, כיול מכשירי הניטור, הערכת סיכונים, יעוץ והדרכת העובדים בטכניון, אישור רכישה של מקורות קרינה, קבלתם ואספקתם, פינוי פסולת רדיואקטיבית. הצוות מכין דוחות בטיחות אל מול כל הגורמים בטכניון ומחוצה לו, הנחיות, הוראות, דרישות, מסייע בתכנון מעבדות קרינה ומאשר אזורי קרינה.  לפירוט מלא של תחומי פעילות של צוות של בטיחות קרינה

________________________________________________________________________________

 

                                                                          טלפון חירום לאחר שעות העבודה:

                                                                     052-4257368 (עדי) ו-0528748159 (זהר)