בטיחות במכשירי לייזר

DSCN0550 DSCN0549

סכנה קרינת לייזר

  Laser Safety Officer: Dr. David Yanuka Safety Unit
Tel: 077-887-5010
Email: yanuka@technion.ac.il

מדריך לבטיחות לייזר: Technion Guide to Laser Safety

יש להתייעץ עם ממונה בטיחות לייזר לפני רכישת משקפי מגן