בטיחות במכשירי לייזר

DSCN0550 DSCN0549

סכנה קרינת לייזר
סרט הדרכת בטיחות בעבודה בלייזרים- חלק א'
סרט הדרכת בטיחות בעבודה בלייזרים- חלק ב'

מרצה: מר נאסר שאקור ממונה בטיחות הלייזר