בטיחות במכשירי לייזר

DSCN0550 DSCN0549

סכנה קרינת לייזר
סרט הדרכת בטיחות בעבודה בלייזרים- חלק א' – הסרטון בתהליך עדכון
סרט הדרכת בטיחות בעבודה בלייזרים- חלק ב' – הסרטון בתהליך עדכון

מרצה: מר נאסר שאקור ממונה בטיחות הלייזר