טופס חדש לאישור אירוע (טופס בהרצה)

להלן טופס בקשה לקיום אירוע לאישור יחידת הבטיחות ויחידת הביטחון.

טופס זה מחליף את טפסי הבקשות לקיום אירוע הקודמים של שתי היחידות. 

יש להגיש את הטופס 30 יום לפחות לפני כל אירוע שאינו תלוי רישוי עסקים.

באירוע טעון רישוי עסקים יש להגיש את הטופס לפחות 60 יום מראש

  • במקרה שיש למגיש הבקשה ספק אם מדובר באירוע טעון רישוי עסקים, עליו להתייעץ עם ממונה ביטחון וחירום טרם מילוי הטופס המקוון.
  • מענה של יחידת הבטיחות ויחידת הביטחון - תוך 7 ימי עסקים.
  • האישור יישלח לממלא הטופס עם הנחיות בטיחות וביטחון, שיש לפעול על פיהן.

נשמח לקבל הערות לשיפור הטופס.

להגשת בקשה לאישור אירוע לחץ כאן ← טופס בקשה לקיום אירוע