עדכוני הדרכות בטיחות ולומדות

היכנסו לצפיה בלוח ההדרכות הקרובות

והרשמו להדרכה בטופס הרשמה להדרכות בטיחות

היכנסו ללומדות הבטיחות החדשות

Safety courseware – English

עובדי מעבדה, שימו לב – חובה לעבור בנוסף ללומדה גם הדרכת בטיחות ייעודית למעבדה.

יש למלא טופס הדרכות פנים מעבדתיות לכל עובד/משתלם חדש במעבדה.

On-the-bench safety training form