קישורים

אתרים של אוניברסיטאות בארץ
אתר הבטיחות של אוניברסיטת חיפה
אתר הבטיחות של אוניברסיטת ירושלים
אתר הבטיחות של אוניברסיטת בן גוריון

אתרים של חוקים ותקנות
האתר של המוסד לבטיחות וגיהות
מכיל חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה שפורסמו באתרי האינטרנט של משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים.
בנוסף לרשימה המפורטת המופיעה באתר המוסד לבטיחות וגיהות, מוצגות להלן תקנות אחדות, מהרשימה הכללית, בצורה מלאה, כשרות נוסף לעובדי הטכניון. חשוב להדגיש כי הצגה זו אינה באה להמעיט בחשיבות כל יתר התקנות וכי התקנות המופיעות כאן מעודכנות ליום 05.05.2005.
התקנות המופיעות במלואן בהמשך הן:
תקנות הבטיחות בעבודה(בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות),התשס"א – 2001
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות,עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א – 2001

אתרים של MSDS
אוניברסיטת וורמונט

אתרים של בטיחות בארץ
משרד הבריאות
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
המוסד לבטיחות וגיהות
המשרד לאיכות הסביבה
מכון התקנים הישראלי
מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש
אתר הבטיחות של האוניברסיטה העברית בירושלים
בטיחות קרינה – אוניברסיטת בן גוריון
היחידה לניהול והנדסת בטיחות – אוניברסיטת בן-גוריון
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות
בטרם – המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים

אתרים של בטיחות בעולם
המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות תעסוקתית NIOSH
הסוכנות האמריקאית לבטיחות ובריאות תעסוקתית – OSHA
ארגון העבודה הבינלאומי – ILO
ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) – המרכז הבינלאומי למידע תעסוקתי בריאותי ובטיחותי (CIS)
אתר בינלאומי למידע בטיחותי: ארגון העבודה הבינלאומי והסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה
ארגון הבריאות העולמי – WHO
מדריך למאגרי מידע של גיליונות בטיחות – MSDS
האתר האמריקאי למהנדסי וממוני בטיחות – ASSE
אתר בינלאומי לבטיחות כימית מטעם UN,ILO,WHO
הסוכנות האמריקאית לבטיחות כימית – U.S. CHEMSAFETY
האתר האוסטרלי לבטיחות – SAFETYLINE.WA
הסוכנות האמריקאית לבטיחות ביולוגית – ABSA
הסוכנות האמריקאית לאיכות הסביבה – EPA
מרכז למניעה ובקרת מחלות, ארה"ב – CDC
המרכז הקנדי לבטיחות ובריאות תעסוקתית CCOHS
אוניברסיטת נברסקה – לינקולן, ארה"ב-בטיחות במעבדות כימיות