מצגות ותקצירים

בעמוד זה תמצא את תכנית הדרכות הבטיחות השנתית, מצגות, תקצירים וחומר הקשור להדרכות בטיחות.

תכנית הדרכות בטיחות לשנת תשע"ח

לו"ז לביצוע הדרכות לשנת תשע"ח – כולל מס' המחזורים לביצוע, משך ההדרכה ואוכלוסיות מתוכננות להשתתף.

מצגת החייאה

הדרכת נאמני פינוי לקראת תרגיל

מצגות בנושא עבודה בלייזר:

בטיחות בעבודה בלייזר – הדרכה בסיסית (משתלמים ועובדים)

בטיחות בעבודה בלייזר – סטודנטים (תואר ראשון)

מצגות בנושא ארגונומיה:

ארגונומיה במשרד

ארגונומיה ושינוע משאות ידני

הרמה נכונה של משאות

מקבץ תרגילי חיזוק ומתיחה

תרגילים למניעת כאבי גב