רשימת דפיברילטורים

רשימת מכשירי החייאה הפרוסים בטכניון ובפקולטה לרפואה.
פקולטה / בנייןמיקוםאחראי על המכשירטלפוןתמונה
אווירונאוטיקההמעבדה למנועי סילוןסלמאן נבואני2807
salman.nb@technion.ac.il
אווירונאוטיקהמבואת הכניסה ליד
המשרדים
יעקב וקס2231

052-2352097
אולמןמול חדר מנהל בנייןעופר דהן2881
052-7283910
אומנויות ולימודים הומניסטייםקומה 2 ליד שירותי הנכיםירון הראל3478
052-8977929
ארכיטקטורה / אמדוליד חדר מנהל בנייןאבי סייג4008
052-2799756
ביוטכנולוגיה ומזוןמול חדר מנהל בנייןבוריס וישייסקי4233
ביו רפואהקומה 3 ליד המזכירהד"ר אוסקר ליכטנשטיין4149
052-3770703
ביולוגיהלובי קומה 2 בניין אמרסוןרמי כהן3408

052-3791451
ביולוגיהליד משרד ראש מינהלגיל דותן3051
בית הסטודנטמול הקולנוע, ליד משרד אפקטעופר דהן2881
052-7283910
בניין הסנאטדלפק / עמדת השומראיתמר שיינמן5881
052-4689994
בניין מל"תקומת כניסהרמי אלפון054-3195159
בניין מל"תקומה 3 בצד ימין כאשר יוצאים מהמעליתרמי אלפון054-3195159בניין מל"ת
בריכהמרפאהשרון ניצני3300
057-7403637
היחידה ללימודי המשך (בנין קנדה)ליד משרד אחראי הקומהיבגני קובלצ'וק5109
המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה (הוראת המדעים)ליד חדר אחראי בנייןחיים ואקנין5668
053-4293351
המכון למצב מוצקבניין רוזןפנחס רון3630
052-4753685
הנדסה אזרחיתמבואת הכניסה לבנין רביןאיגור רובינשטיין5684
054-5916707
הנדסה חקלאיתכניסה לקומה 2אסעד חלבי3509
050-9297788
דפיברילטור בהנ' חקלאית
הנדסת חומריםמבואת כניסה -אזור
מנהל בנין
אבי קרסו4565
052-3065338
הנדסת חשמלארון חרום בכניסה לבניןרן זויץ4776דפיברילטור בהנ' חשמל
הנדסה כימיתמבואת הכניסה ליד חדר אחראי בניןאילן הראל2004
052-3751013
הנדסה כימיתקומת הננו במטבחוןאילן הראל2004
052-3751013
הנדסת מכונותמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין -קומה 4
אמיר ראובן3830
052-8707989
בניין מכונות - מחודש
הנדסת מכונותבניין דן קאהן יורי קליגרמן2075
054-4720615
בניין דן קאהן
חדר כושרבכניסה לחדר הכושרשרון ניצני3300
057-7403637
יח' הביטחוןרכב חרום/פיקודסרגיי מכלין5140
יח' הביטחוןשער ראשיסרגיי מכלין5140
יח' הביטחוןרכב רמש"יםסרגיי מכלין5140
כימיהמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין
אבי סרוסי3698
052-8768518
מדעי המחשבמבואת כניסה - ליד עמדת שומראלכס רטניצקי + דני לייפר 4355
052-2410243
מעב' דנציגרקומה 1 – כניסהיעקב פליי2636
054-7857978
בניין דנציגר - חדש
מעונות כפר המשתלמיםויטלי אסטחוב1890
050-8610260
מעונות מזרחברחבת כניסה לחנות קמפוסיתשלמה גרימברג2403
054-4332027
מעונות סגל זוטרבכניסה לפני המשרד של אחראי אזורדודי גמפל2864
050-7485300
מעונות עליון סנאטבתוך משרד אחראי אזורדימה שבקון1525
052-3735054
מיקום דפיברילטור- מעונות עליון
מעונות קנדהמעבר 43 ליד משרד אחראי אזוראהרון שקד2180/2139/3095
מעונות ריפקיןרחוייסבת הכניסה למשרד אחראי אזוריובל וייס2349
מרכז המחשביםסמוך למשרדיםאיציק שפירא3692
050-7650610
ננו / מיקרוכניסה לקומה 1רון פרגר2613 / 4209
052-3820053
בניין מיקרו אלקטרוניקה
ספריה מרכזיתקומה א'ליאור פורת2520
050-2052363
פיסיקהמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין
לאוניד יומין3665
054-4553862
צ'רצ'ילכניסה ראשית – ליד משרד מנהל בנייןאשר נחמני2297
052-3205217
בנין צ'רצ'יל
קדם אקדמיכניסה למשרדי הנהלת היחידהתומר תורג'מן2597 / 2595
052-2987837
רפואהמדרגות מול עמדת שומרגיזי וילדבאום5295
052-8707002
דפיברילטור - רפואה
רפואהקומה 9גיזי וילדבאום5295
052-8707002
תעשיה וניהולליד קפיטרית שוש טוש ובסמיכות למעליתחיים עזרא2126
052-4379973