רשימת דפיברילטורים

רשימת מכשירי החייאה הפרוסים בטכניון ובפקולטה לרפואה.
פקולטה / בנייןמיקוםאחראי על המכשירטלפוןתמונה
אווירונאוטיקההמעבדה למנועי סילוןסלמאן נבואני2807
salman.nb@technion.ac.il
אווירונאוטיקהמבואת הכניסה ליד
המשרדים
יעקב וקס2231

052-2352097
אולמןמול חדר מנהל בנייןתומר בן נחום2881
052-9282587

אומנויות ולימודים הומניסטייםקומה 2 ליד שירותי הנכיםירון הראל3478
052-8977929
ארכיטקטורה / אמדוליד חדר מנהל בנייןאיגור מנשיקוב4008

ביוטכנולוגיה ומזוןלובי קומה 2 מזכירותדן בוהדנה3343
050-7300718
ביו רפואהקומה 3A ליד חדר 301אהרון אלפסי4604
052-2524496
ביולוגיהלובי קומה 2 בניין אמרסוןגיל דותן3418
ביולוגיהליד משרד ראש מינהלגיל דותן3418
בית הסטודנטמול הקולנוע, ליד משרד אפקטתומר בן נחום2881
052-9282587
בניין הסנאטדלפק / עמדת השומרגיל רביבו2133
בניין מל"תקומת כניסהאילנית יובל-פודים 1373
0527467482
בניין מל"תקומה 3 בצד ימין כאשר יוצאים מהמעליתרמי אלפון054-3195159בניין מל"ת
בריכהמרפאהשרון ניצני3300
054-7575446

היחידה ללימודי המשך (בנין קנדה)ליד משרד אחראי הקומהעדי חן5664
052-4257368
המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה (הוראת המדעים)ליד חדר אחראי בנייןחיים ואקנין5668
053-4293351
המכון למצב מוצקבניין רוזןאולג חיט1890
הנדסה אזרחיתמבואת הכניסה לבנין רביןאיגור רובינשטיין5684
054-5916707
הנדסה חקלאיתכניסה לקומה 2אסעד חלבי3509
050-9297788
דפיברילטור בהנ' חקלאית
הנדסת חומריםמבואת כניסה -אזור
מנהל בנין
צביקה רוזין4565
052-8717787
הנדסת חשמלארון חרום בכניסה לבניןיחיאל שושן4776
052-9282902
דפיברילטור בהנ' חשמל
הנדסה כימיתמבואת הכניסה ליד חדר אחראי בניןשלומי בן לולו2844
הנדסה כימיתקומת הננו במטבחוןשלומי בן לולו2844
הנדסת מכונותמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין -קומה 4
דוד שלום1600
052-9434539
בניין מכונות - מחודש
הנדסת מכונותבניין דן קאהן יורי קליגרמן2075
054-4720615
בניין דן קאהן
חדר כושרבכניסה לחדר הכושרשרון ניצני3300
057-7403637
יח' הביטחוןרכב חרום/פיקודסרגיי מכלין5140
יח' הביטחוןשער ראשיסרגיי מכלין5140
יח' הביטחוןרכב רמש"יםסרגיי מכלין5140
כימיהמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין
אבי סרוסי3698
052-8768518
מדעי המחשבמבואת כניסה - ליד עמדת שומריניב אבוטבול/ניסן אוקגיל4355
4553
ניסן 052-8312129
052-2410243יניב
מעב' דנציגרקומה 1 – כניסהתמר ויגלר1786בניין דנציגר - חדש
מעונות כפר המשתלמיםטוני בן אבו3210
058-5075050
מעונות מזרחברחבת כניסה לחנות קמפוסיתאבי קרסו2403
מעונות סגל זוטרבכניסה לפני המשרד של אחראי אזורדודי גמפל2864
050-7485300
מעונות עליון סנאטבתוך משרד אחראי אזורגיל כהן1714
052-9435821
מיקום דפיברילטור- מעונות עליון
מעונות קנדהמעבר 43 ליד משרד אחראי אזורגיא אליהו1551
052-9206624


מעונות ריפקיןרחוייסבת הכניסה למשרד אחראי אזוראלעד מרום2349
050-6200096
מרכז המחשביםסמוך למשרדיםאיציק שפירא3692
050-7650610
ננו / מיקרוכניסה לקומה 1רון פרגר2613 / 4209
052-3820053
בניין מיקרו אלקטרוניקה
ספריה מרכזיתקומה א'נירית רוזנפלד1986
פיסיקהמבואת הכניסה ליד חדר
אחראי בנין
לאוניד יומין3665
054-4553862
צ'רצ'ילכניסה ראשית – ליד משרד מנהל בנייןאשר נחמני2297
052-3205217
בנין צ'רצ'יל
קדם אקדמיכניסה למשרדי הנהלת היחידהתומר תורג'מן2597 / 2595
052-2987837
רפואהמדרגות מול עמדת שומרגיזי וילדבאום5295
052-8707002
דפיברילטור - רפואה
רפואהקומה 9גיזי וילדבאום5295
052-8707002
תעשיה וניהולליד קפיטרית שוש טוש ובסמיכות למעליתחיים עזרא2126
052-4379973