גיליונות בטיחות

אזהרהדף זה מיועד לשימושם של קהילת הטכניון, חברי הסגל העובדים והלומדים במעבדות הטכניון בלבד.

כל העושה שימוש במידע זה מלבד האוכלוסייה האמורה לעיל עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

ניתן למצוא את גליון הבטיחות הרצוי בקישור המצ”ב ׁ- לחיפוש יש ללחוץ על Ctrl+F