מצב חרום

אירוע חירום – מצב חריג, לא שיגרתי, העלול לגרום לפגיעה בנפש ורכוש, המחייב תגובה מיידית

התנהגות בשעת חירום

נוהל מס’ 07-0129:   פינוי מבני הטכניון באירועי חירום
נוהל מס’ 07-0153:   טיפול באירועי חרום במעבדות הטכניון

 הגורמים העיקריים אשר עלולים לגרום במפתיע לאירוע חירום הם:

  1.  דליפת חומרים מסוכנים בהיקף גדול.
  2.  שריפה באחד המבנים לרבות במעבדות.
  3. דליפת גז בישול עם דליקה או פיצוץ.
  4.  אירוע פח”ע עם פיצוץ, שריפה או דליפת חומ”ס.
  5. רעידת אדמה.
  6.  נפילת טק”ק.

מצב חרום בעבודה:

מס’ חרום

טכניון

2222

 רפואה⇐

5222