מדיניות יחידת הבטיחות

תחומי הפעילות של היחידת הבטיחות ופיקוח קרינה

  סיורי בטיחות וסקרי סיכונים

סיורי בטיחות שוטפים לאיתור מפגעים בטיחותיים וגיהותיים והנחייה לתיקונם

 סיוע למחקר

סיוע לקבלת הצעות מחקר מההיבט הבטיחותי (נספח בטיחות), הכנת הוראות בטיחות ספציפיות לתהליכים מסוכנים (GSA), טיפול בפסולת מסוכנת (כימית, ביולוגית, ורדיואקטיבית). ייעוץ לגבי ציוד מעבדתי וציוד מיגון. ייעוץ בטיחותי לגבי ) ציודים במעבדות (אוטוקלבים, קולטי אוויר, מסננים וכיו”ב

קרינה מייננת

איזוטופים רדיואקטיביים: הזמנה,  אחסון, סילוק פסולת רדיואקטיבית ובדיקות סביבתיות ורפואיות ע”פ החוק. ייעוץ  והדרכה

קרינה בלתי מייננת

ניטור ראשוני של רמות קרינה בלתי מייננת (NIR) וייעוץ ראשוני בנושאים כגון: אנטנות ומשדרים, קרינת UV, לייזר, מיקרוגל ועוד

חומרים מסוכנים – כימיים, ביולוגיים

היתרי רעלים, דפי מידע, פיקוח על אחסון ושימוש, גלילי גזים מסוכנים, ייעוץ והדרכה בעבודה עם גורמים פתוגניים, דם, חיות מעבדה, הנדסה גנטית

 גהות, ארגונומיה ואיכות הסביבה

בדיקות איכות אוויר פנים מבנית, איוורור, רעש, ייעוץ ארגונומי בעבודה מול מחשב ובתחנות עבודה אחרות, טיפול VOCs בנושאים כגון: מי שתיה, שפכים, פליטת מזהמים מארובות , מזהמים אורגניים ואנאורגניים אחרים: אזבסט, עובש

.כגון: כלורופורם, פורמלדהיד

הדרכות בטיחות לסטודנטים לחוקרים ולעובדים

ההדרכות ניתנות במגוון נושאים לאוכלוסיות יעד שונות:
למנהלי מעבדות: יישום התקנה החדשה, אחריות מנהל המעבדה
לעובדי מעבדה: בטיחות במעבדות, סיכונים כימיים, קרינה, בטיחות  אש וחשמל, כיבוי אש ועוד
לעובדי תחזוקה: עבודה בגובה, בטיחות חשמל ואש, בטיחות בעבודה בבתי מלאכה ועוד
לעובדי משרד: ארגונומיה, בטיחות אש ועוד
לכלל העובדים: עזרה ראשונה, מצבי חירום ומילוט ועוד

בדיקה ותחזוקה של מנדפים, ציוד חירום ובטיחות

מנדפים כימיים וביולוגיים
ציוד כיבוי האש
ארונות וציוד עזרה ראשונה
ציוד החייב בדיקות תקופתיות: אביזרי לחץ, אביזרי הרמה, אוטוקלבים, קולטי אוויר, מנדפים וכיו”ב, דפיברילטורים

שילוט בטיחות

שילוט אזהרה, איסור וחירום

 ייעוץ בטיחות ולווי פרוייקטים של בינוי ושיפוץ מעבדות

.ליווי הפרויקט החל משלב התכנון הראשוני ואפיונו המעבדתי ועד שלב האיכלוס

תאונות עבודה ואירועים מסוכנים

תחקור וניתוח תאונות, איסוף מידע על אירועים מסוכנים ומפגעי בטיחות, כבסיס לפעילות מניעה לצמצום המפגעים    ולמניעת התאונות

כתיבה ופירסום הנחיות והוראות בטיחות

אירועים- קביעת סידורי הבטיחות הנדרשים לקיום אירועים, כולל פיקוח על יישום סידורי הבטיחות

 הפצת מידע ופיתוח אמצעי הדרכה

בטיחות ופיתוח לומדות בנושא בטיחות במעבדות

נושאים נוספים

סקרי ראדון,  טיפול ומעקב בתקרות אזבסט, איכות הסביבה ועוד