חיסונים לעובדים

חיסונים לעובדי הטכניון:

  1. לעובדים עם בעלי-חיים יינתן חיסון טטנוס (כל 10 שנים).
  2. בעקבות תאונת דקירה או פציעה במעבדה (המלווה בדימום), יש לקבל חיסון טטנוס תוך 48 שעות (בהתאם לפנקס החיסונים).
  3. לעובדים עם דמים / נוזלי גוף/רקמות אדם שאינן בפיקסציה – יינתן חיסון נגד צהבת מסוג B (מסוג HBV)
  4. לעובדים עם עטלפים  – יינתן חיסון לכלבת.
  5. לעובדים עם וירוסים לכלבת – יינתן חיסון לכלבת.
  6. לעובדים עם טוקסין הדיפטריה – יינתן חיסון DT.
  7. לעובדי מעבדה שמתעסקים במחקרם עם שפכים ו/או מי קולחין – יינתן חיסון נגד צהבת A ופוליו.
  8. לשרברבים- יינתן חיסון נגד צהבת מסוג HBV, פוליו וטטנוס.

חיסונים לעובדי מעבדות:

לעובדי מעבדות, כולל משתלמים, הבאים במגע עם רקמות ונוזלים שמקורם בגוף האדם ואשר לא קבלו בעבר חיסון נגד צהבת מסוג  B  מומלץ לקבל חיסון זה.

עובדים ומשתלמים אשר באים במגע עם בעלי חיים, ואשר לא חוסנו כנגד טטנוס במהלך העשור האחרון, רצוי שיקבלו חיסון כנגד טטנוס. חיסון זה מומלץ באופן כללי לכלל עובדי המעבדה.
באחריות מנהל המעבדה, והעובד/משתלם לדאוג לקבלת החיסונים לפני מועד תחילת החשיפה לגורם המסוכן.

עובד/משתלם המסרב לקבל את תרכיב החיסון, יחתום על הצהרה בדבר סירובו להתחסן, ויחזירה ליחידת הבטיחות ופקוח קרינה (2146 ,2147 ).

את החיסונים ניתן לקבל בכל קופות החולים בדרך  הבאה:

  1. על העובד/משתלם לפנות לרופא המשפחה בקופ”ח, אשר יספק לו את המרשם לרכישת החיסון. את הנסיוב מקבלים בבית המרקחת של הקופה ואת החיסון מבצעות האחיות במרפאה.
  2. ככל שיש השתתפות בעלות הנסיוב, תוחזר ההוצאה לעובד/משתלם, כנגד קבלה, מתקציב החוקר הראשי או היחידה אליה משויך העובד/המשתלם.

טופס הצהרה סירוב לחיסון נגד טטנוס

טופס הצהרה סירוב לחיסון נגד צהבת B