'שגרת קורונה' – הוראות והנחיות בטיחות

הוראות בטיחות כלליות בתקופת מגיפת הקורונה:

הוראות בטיחות לפי נושאים בתקופת מגיפת הקורונה:

Corona Routine – Safety Instructions in Public Areas During Work
Guidelines for Technion Employees According to 'The Purple Badge'