מי אנחנו

יחידת הבטיחות הינה יחידה מקצועית שתפקידה הינו לסייע להנהלה, לסגל העובדים לומדי וכל באי הטכניון לשמור על הבטיחות.

במסגרת תפקיד זה מבצעת היחידה מגוון של משימות ותפקידים הן בשיגרה והן בחירום.

בין תפקידי היחידה:

  • עריכת סקרי בטיחות שוטפים בפקולטות ויחידות הטכניון
  • כתיבה והפצת נהלי בטיחות לפעילויות שונות
  • ביצוע וייזום הדרכות בטיחות לכלל עובדי ולומדי הטכניון ולקבלנים הבאים בשערי הטכניון
  • מעקב וביצוע בדיקות סביבתיות במעבדות ויחידות הטכניון

Canada Building

מיקום היחידה: היחידה נמצאת בבניין קנדה, קומה 1, חדרים 106-111

טלפונים: 04-8292146/7