הנחיות קורונה

עדכון הנחיות

הכניסה לטכניון תתאפשר רק למי שעומד בדרישות "התו הירוק".

חובה לעטות מסיכה במקומות סגורים ובהתקהלות במקומות פתוחים בהם מעל 100 איש.

חובה לפעול ע"פ "התו הירוק" באירועים ובכנסים בהם מעל 100 משתתפים.

אנא עקבו אחרי עדכון ההנחיות.

להלן פירוט ההנחיות המעודכנות ל-18/8/21:

התו הירוק
 • הכניסה לטכניון תתאפשר למי שעומד בדרישות התו הירוק כלומר, למחזיקי תעודת מתחסן/מחלים או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה (הבדיקות התקפות: בדיקות PCR – תקף ל-72 שעות ובדיקות אנטיגן במד"א – תקף ל-24 שעות. תוצאות של בדיקות מהירות הנקנות בבתי המרקחת לא יתקבלו). ילדים בגיל 0-3 פטורים מחובה זו.
 • בנוסף לבדיקה בשערים תתבצע בדיקת תו ירוק גם בכניסה לבריכה ומרכז הספורט,
  מסעדות ובניינים מרכזיים בהם מתקיימות פעילויות הוראה (בית הסטודנט, אולמן ומכינה
  קדם אקדמית). כמו כן תתבצענה בדיקות מדגמיות בבניינים אחרים כדי לוודא עמידה
  בדרישות התו הירוק.
 • דיירי המעונות יידרשו לעמוד בדרישות התו הירוק מחוץ לאזור המעונות.
 • מרחבי לימוד, ספריות, כיתות ואולמות הרצאה יופעלו בתפוסה שלא תעלה על 75%
  מהתפוסה המלאה המותרת בהם בשגרה.
 • חובת עטית מסיכות חלה על כולם בכל חלל סגור ובהתקהלות בחלל פתוח בה נמצאים מעל
  ל 100- איש. מרצים פטורים מחובה זו בעת מתן ההרצאה ובלבד שיישמר מרחק של 2 מטר
  לפחות בינם לבין הסטודנטים.
 • ראה מסמך הנחיות מעודכנות – סמנכ"ל תפעול 17/8/21.
התו השמח
  • החל מ-8/8/21 חלה חובה לפעול ע"פ "התו הירוק" באירועים ובכנסים המתקיימים הן בחלל סגור והן בחלל פתוח ופועלים בתפוסה של מעל 100 איש.
  • יש להציג אישור (תעודת מתחסן/מחלים/תו ירוק/תוצאת בדיקה שלילית) בכניסה לכל אירוע הנדרש לפעול ע"פ "התו הירוק".
  • יש להציב שלט בכניסה לאירוע המורה על החובה להציג אישור כמפורט בסעיף הקודם.
  • מפעיל האירוע ידאג לממונה קורונה, שיבדוק את אישורי המשתתפים בכניסה לאירוע, לצד תעודה מזהה.
  • הגשת מזון – במנות אישיות סגורות בלבד.
עטיית מסכות
  • החובה של עטית מסכה המוטלת על כלל הציבור חלה על כל הבאים בשערי הטכניון ובכל המבנים שבו.
  • יש לעטות מסכה גם בשיעורים המתקיימים בחדרי כיתות, אולמות הרצאה וכיו"ב ברחבי הקמפוסים.
  • מרצים ומתרגלים מורשים להסיר את המסכה בזמן השיעור ובלבד שישמרו על מרחק של 2 מטר לפחות מהקהל.
  • השיעורים והבחינות יתקיימו לפי לוח הזמנים המתוכנן. כמו כן, כל הבחינות יתקיימו כמתוכנן באופן פיסי בקמפוס.
  • בשלב זה החובה לעטות מסיכה חלה גם על הנבחנים בחלל סגור.
  • אנשים הסובלים ממגבלה רפואית המונעת מהם לעטות מסכה מתבקשים להצטייד באישור רפואי מתאים.
  • המתאמנים בחדר הכושר ואולם הספורט פטורים מחובת עטית המסכה.  בזמן השהות בחלל סגור במתחמי הבריכה יש לעטות מסכה (אותה ניתן להסיר כמובן כאשר נכנסים למים)
  • חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי ומשתלמים מורשים להסיר את המסכה במשרד בו הם עובדים ובלבד שמדובר במשרד בו הם עובדים לבד או חולקים עם עובד נוסף אחד.  במקומות בהם העבודה נעשית בחלל פנימי גדול ממשרד רגיל (open space) יוכלו העובדים להסיר מסכות אם הותקנו בחלל הזה מחיצות המפרידות אותם מעובדים אחרים.
  • קישור להנחיות משרד הבריאות: https://www.gov.il/he/departments/news/20072021-03
הנחיות לבידוד
  • מאומת (לא מחוסן או מחוסן)
    • חייב להכנס לבידוד ל-14 ימים באופן רשמי.
    • אם אין תסמינים, יכול לקצר את תקופת בידודו לשבוע, בתנאי שמבצע 2 בדיקות – האחת – סמוך לאבחנתו והשניה – לפי החישוב: יום החשיפה האחרון לחולה מאומת (או פגישה עם חולה מאומת 4 ימים לפני שהחלו תסמיניו) + 6 ימים.
    • לאחר הבדיקה השניה ובתנאי שלא הופיעו תסמינים, ניתן לצאת מבידוד באותו יום בו מתקבלת תשובה שלילית בחצות.
  • מחוסן שנחשף לחולה במגע הדוק*
    • עקרונית לא חייב בבידוד בכלל.
    • משרד הבריאות עלול לחייב בבידוד גם מחוסנים/מחלימים במקרים הבאים:
     • מגע הדוק עם חולה בזן דלתא.
     • עבודה במקום בו אוכלוסיה בסיכון גבוה.
     • שהייה במטוס.
    • הטכניון ממליץ לכל אדם מחוסן שנחשף לחולה במגע הדוק לבצע בדיקה, ליידע ממונה ישיר וכן לא להגיע לעבודה עד לקבלת תשובה שלילית.
  • *מגע הדוק = מרחק של עד 2 מטרים למשך 15 דקות לפחות, לדוגמא: עבודה צמודה, נסיעה משותפת, מגורים, מגע פיסי.
בקשות לאירועים

בהתאם למגבלות המעודכנות, יש להגיש "טופס בקשה לקיום אירוע" באירועים המפורטים בהמשך.

האירועים לגביהם יש להגיש בקשה לאישור הם:

 1. אירועים מעל 100 משתתפים.
 2. אירועים עם אלכוהול –
  • יש לציין האם האלכוהול נמכר או מחולק ללא תשלום.
  • אירועים בהם נמכר אלכוהול ניתן לקיים באולם השקוף בלבד.
 3. אירועים עם מתנפחים / אוהלים / במות.

לתשומת לבכם, גז בישול אינו מאושר לשימוש באירועים.