גיליונות בטיחות T-Z

לחיפוש ממוקד של חומרים לחץ Ctrl+F, ורשום את שם החומר או CAS No בחלון שנפתח למעלה

MSDS T–Z
MATERIAL NAME  CAS No

D-(-)-TARTARIC ACID

147-71-7

L-(+)-TARTARIC ACID

87-69-4

TARTRAZINE

1934-21-0

TARTRONIC ACID

80-69-3

TAURINE

107-35-7

TCEP(Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride solution )

51805-45-9

TELLURIUM

13494-80-9

TEMED(N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine )

110-18-9

TEMPO(2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy)

2564-83-2

TERBIUM

7440-27-9

TEREPHTHALIC ACID

100-21-0

TEREPHTHALONITRILE

623-26-7

p-TERPHENYL

92-94-4

α-Terpineol

10482-56-1

α-Terpinene

99-86-5

1,4,8,11-TETRAAZACYCLOTETRADECANE

295-37-4

1,2,4,5-TETRABROMOBENZENE

636-28-2

alpha,alpha,alpha’,alpha’-TETRABROMO-o-XYLENE

13209-15-9

TETRABUTYLAMMONIUM ACETATE

10534-59-5

TETRABUTYLAMMONIUM BROMIDE

1643-19-2

TETRABUTYLAMMONIUM CHLORIDE

1112-67-0

TETRABUTYLAMMONIUM CYANIDE

10442-39-4

TETRABUTYLAMMONIUM FLUORIDE 

429-41-4

TETRABUTYLAMMONIUM FLUORIDE TRIHYDRATE

87749-50-6

TETRABUTYLAMMONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

3109-63-5

TETRABUTYLAMMONIUM HYDROGENSULFATE

32503-27-8

TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXYDE

2052-49-5

TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE

311-28-4

1,2,4,5-TETRACHLOROBENZENE

95-94-3

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE

79-34-5

TETRACHLOROETHYLENE

127-18-4

TETRACHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE

117-08-8

TETRACYANOETHYLENE

670-54-2

7,7,8,8-TETRACYANOQUINODIMETHANE

1518-16-7

TETRACYCLINE 

60-54-8

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 

64-75-5

TETRADECANE

629-59-4

1-TETRADECANOL

112-72-1

TETRADECYLAMINE

2016-42-4

1,1,3,3-TETRAETHOXYPROPANE

122-31-6

TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE

71-91-0

TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE HYDRATE

56-34-8

TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE

77-98-5

TETRAETHYLAMMONIUM IODIDE

68-05-3

TETRAETHYLENEPENTAMINE

112-57-2

TETRAETHYL ORTHOSILICATE

78-10-4

TETRAFLUOROBORIC ACID-DIETHYL ETHER COMPLEX

67969-82-8

TETRAHEXYLAMMONIUM IODIDE

2138-24-1

(6R)-5,6,7,8-TETRAHYDROBIOPTERIN DIHYDROCHLORIDE

69056-38-8

TETRAHYDROFURAN

109-99-9

TETRAHYDROFURANE  D8

1693-74-9

TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL

97-99-4

TETRAHYDROQUINONE

87-87-6

TETRAHYDRO-2-METHYLFURANE

96-47-9

1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE

119-64-2

(R)-(-)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHOL

23357-45-1

TETRAHYDROPYRAN

142-68-7

1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE

635-46-1

TETRAHYDROTHIOPHENE

110-01-0

1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid

77-95-2

TETRAHYDROXYQUINONE

5676-48-2

TETRAKIS(DIMETHYLAMIDO)HAFNIUM(IV)

19782-68-4

TETRAKIS(DIMETHYLAMIDO)TITANIUM(IV)

3275-24-9

α-Tetralone

529-34-0

β-Tetralone

530-93-8

1,1,3,3-TETRAMETHOXYPROPANE

102-52-3

TETRAMETHYLAMMONIUM BROMIDE

64-20-0

TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

75-57-0

TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE

75-59-2

TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE 5-HYDRATE

10424-65-4

TETRAMETHYLAMMONIUM IODIDE

75-58-1

1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE

488-23-3

N,N,N’,N’-TETRAMETHYLBENZIDINE

366-29-0

3,3′,5,5′-TETRAMETHYLBENZIDINE

54827-17-7

N,N,N’,N’-TETRAMETHYLDIAMINOMETHANE

51-80-9

TETRAMETHYLENE SULFONE(SULFOLANE)

126-33-0

N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine

637-01-4

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE

768-66-1

2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride

33973-59-0

TETRAMETHYLRHODAMINE B ISOTHIOCYANATE, MIXED ISOMERES

95197-95-8

TETRAMETHYLSILANE

75-76-3

TETRAMETHYLTIN

594-27-4

TETRATHIAFULVALENE

31366-25-3

TETRAZOLIUM BLUE CHLORIDE

1871-22-3

TETRODOTOXIN

4368-28-9

THALLIUM

7440-28-0

THALLIUM(I)ACETATE

563-68-8

THALLIUM(I)BROMIDE

7789-40-4

THALLIUM(I)CHLORIDE

7791-12-0

THALLIUM(I)FORMATE

992-98-3

THALIUM(I)HEXAFLUOROPHOSPHATE

60969-19-9

THALLIUM(I)IODIDE

7790-30-9

THALLIUM(I)MALONATE

2757-18-8

THALLIUM(I)NITRATE

10102-45-1

THALLIUM(III)OXIDE

1314-32-5

THALLIUM(I)SULFATE

7446-18-6

THALLIUM(I)SULFIDE

1314-97-2

THAPSIGARGIN

67526-95-8

THEOBROMINE

83-67-0

3-THIENYLBORONIC ACID

6165-69-1

THIOACETAMIDE

62-55-5

THIOBENZAMIDE

2227-79-4

THIOCARBANILIDE

102-08-9

2,2′-THIODIETHANOL

111-48-8

THIONYL CHLORIDE

7719-09-7

THIOPHENE

110-02-1

THIOPHOSGENE

463-71-8

3-THIOPHENEACETIC ACID

6964-21-2

2-THIOPHENEETHYLAMINE

30433-91-1

3-THIOPHENEMETHANOL

71637-34-8

THIOSALICYLIC ACID

147-93-3

THIOSEMICARBAZIDE

79-19-6

2-THIOURACIL

141-90-2

THIOUREA

62-56-6

THORIN

3688-92-4

THORIUM CARBONATE

19024-62-5

THORIUM SULFATE 9-HYDRATE

10381-37-0

THULIUM

7440-30-4

THYMOL

89-83-8

TIGLINALDEHYDE

497-03-0

TIN

7440-31-5

TIN(II) ACETATE

638-39-1

TIN(IV) CHLORIDE 

7646-78-8

TIN(IV) CHLORIDE PENTAHYDRATE

10026-06-9

TIN(IV)ISOPROPOXIDE

1184-61-8

TIRON(Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate)

149-45-1

TITANIUM

7440-32-6

TITANIUM(IV)BROMIDE

7789-68-6

TITANIUM(IV)N-BUTOXIDE

5593-70-4

TITANIUM(III)CHLORIDE SOL.

7705-07-9

TITANIUM(IV) CHLORIDE

7550-45-0

TITANIUM DIOXIDE

13463-67-7

TITANIUM(IV)ETHOXIDE

3087-36-3

TITANIUM (IV) ISOPROPOXIDE

546-68-9

o-TOLIDINE

119-93-7

o-TOLIDINE DIHYDROCHLORIDE

612-82-8

o-TOLUALDEHYDE

529-20-4

p-TOLUALDEHYDE

104-87-0

TOLUENE  

108-88-3

TOLUENE D8

2037-26-5

TOLUENE-3,4-DITHIOL

496-74-2

p-Toluenesulfinic Acid, Sodium Salt

824-79-3

p-Toluenesulfonamide

70-55-3

p-TOLUENESULFONIC ACID MONOHYDRATE

6192-52-5

p-Toluenesulfonyl chloride

98-59-9

α-Toluenethiol

100-53-8

o-TOLUENETHIOL

137-06-4

m-TOLUENETHIOL

108-40-7

o-TOLUIC ACID

118-90-1

m-TOLUIC ACID

99-04-7

o-TOLUIDINE

95-53-4

m-TOLUIDINE

108-44-1

p-TOLUIDINE

106-49-0

o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE

636-21-5

o-TOLUNITRILE

529-19-1

m-TOLUNITRILE

620-22-4

p-TOLUNITRILE

104-85-8

4-(O-TOLYLAZO)-O-TOLUIDINE

97-56-3

P-TOLYL DISULFIDE

103-19-5

Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone

4272-74-6

1,4,7-TRIAZACYCLONONANE

4730-54-5

TRIBENZYLAMINE

620-40-6

2,4,6-TRIBROMOPHENOL

118-79-6

2,2,2-TRIBROMOETHANOL

75-80-9

TRIBUTYLAMINE

102-82-9

TRIBUTYPHENYLTIN

960-16-7

TRIBUTYLPHOSPHATE

126-73-8

TRIBUTYLPHOSPHINE 

998-40-3

TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE

814-29-9

2-(TRIBUTYLSTANNYL)THIOPHENE

54663-78-4

TRIBUTYLTIN CHLORIDE

1461-22-9

TRICAPRYL METHYL AMMONIUM CHLORIDE

5137-55-3

TRICARBONYLDICHLORORUTHENIUM(II) DIMER

22594-69-0

TRICHLOROACETIC ACID

76-03-9

TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION

76-03-9

TRICHLOROACETONITRILE

545-06-2

TRICHLOROACETYL CHLORIDE

76-02-8

1,2,3-TRICHLOROBENZENE

87-61-6

1,2,4-TRICHLOROBENZENE

120-82-1

2,4,6-TRICHLOROBENZOIC ACID

50-43-1

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane

50-29-3

1,1,1-TRICHLOROETHANE

71-55-6

1,1,2-TRICHLOROETHANE

79-00-5

TRICHLOROETHYLENE 

79-01-6

TRICHLOROETHYLENE 13C2

93952-00-2

TRICHLOROISOCYANURIC ACID

87-90-1

1,2,3-TRICHLOROPROPANE

96-18-4

α,α,α-Trichlorotoluene

98-07-7

1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE(FREON 113)

76-13-1

TRICHOSTATIN A

58880-19-6

TRICRESYLPHOSPHATE

1330-78-5

TRIETHYLALUMINIUM

97-93-8

TRIETHYLAMINE

121-44-8

TRIETHYLBORANE, 1.0M SOLUTION IN HEXANES

97-94-9

TRIETHYL BORATE

150-46-9

TRIETHYL CYTRATE

77-93-0

TRIETHYLENE GLYCOL

112-27-6

Triethylene glycol dimethyl ether

112-49-2

TRIETHYLENETETRAMINE

112-24-3

TRIETHYL ORTHOACETATE

78-39-7

TRIETHYL ORTHOFORMATE

122-51-0

TRIETHYL ORTHOPROPIONATE

115-80-0

TRIETHYLOXONIUM TETRAFLUOROBORATE

368-39-8

TRIETHYL PHOSPHATE

78-40-0

TRIETHYL PHOSPHITE

122-52-1

TRIFLUOROACETIC ACID

76-05-1

TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE

407-25-0

TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID

1493-13-6

TRIFLUOROMETHANESULFONIC ANHYDRIDE

358-23-6

4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOYL CHLORIDE

329-15-7

α,α,α-Trifluorotoluene

98-08-8

TRIISOBUTYLALUMINUM

100-99-2

(TRIISOPROPYLSILYL)ACETYLENE

89343-06-6

2,3,6-TRIMETHOXYBENZENEBORONIC ACID

380430-67-1

3,4,5-TRIMETHOXYBENZOIC ACID

118-41-2

3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL METHACRYLATE

2530-85-0

TRIMETHYLACETIC ACID

75-98-9

TRIMETHYLACETYL CHLORIDE

3282-30-2

TRIMETHYLALUMINUM 

75-24-1

TRIMETHYLALUMINUM, 2.0M SOLUTION IN TOLUENE

75-24-1

TRIMETHYLAMINE

75-50-3

TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE

593-81-7

TRIMETHYLAMINE-N-OXIDE

1184-78-7

2,4,6-TRIMETHYLANILINE

88-05-1

TRIMETHYL BORATE

121-43-7

N,N,N’-TRIMETHYLETHYLENEDIAMINE

142-25-6

Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)

94442-22-5

TRIMETHYL ORTHOFORMATE

149-73-5

TRIMETHYLOXONIUM TETRAFLUOROBORATE

420-37-1

2,2,4-TRIMETHYLPENTANE

540-84-1

2,3,4-TRIMETHYLPENTANE

565-75-3

2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTANOL

16325-63-6

TRIMETHYLPHENYLAMMONIUM CHLORIDE

138-24-9

TRIMETHYLPHOSPHINE SOLUTION  

594-09-2

TRIMETHYL PHOSPHATE

512-56-1

TRIMETHYLPHOSPHINE OXIDE

676-96-0

TRIMETHYL PHOSPHITE

121-45-9

2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE

108-75-8

TRIMETHYLSILYLACETYLENE

1066-54-2

TRIMETHYLSILYL AZIDE

4648-54-8

TRIMETHYLSILYL CYANIDE

7677-24-9

(TRIMETHYLSILYL)DIAZOMETHANE SOLUTION

18107-18-1

(TRIMETHYLSILYLMETHYL)LITHIUM , 1.0M SOL

1822-00-0

TRIMETHYLSILYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE

27607-77-8

2,4,6-TRINITROCHLOROBENZENE

88-88-0

TRIOCTYLAMINE

1116-76-3

TRIOCTYLPHOSPHINE

4731-53-7

TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE

78-50-2

1,3,5-TRIOXANE

110-88-3

Trioxohydrindenemonohydrate

485-47-2

TRIPHENYLARSINE

603-32-7

TRIPHENYLBORON

960-71-4

TRIPHENYLENE

217-59-4

TRIPHENYLMETHANOL

76-84-6

TRIPHENYL PHOSPHATE

115-86-6

TRIPHENYLPHOSPHINE

603-35-0

TRIPHENYL PHOSPHITE

101-02-0

TRIPHENYLSTIBINE

603-36-1

TRIPHENYLSTIBINE DICHLORIDE

594-31-0

2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride

298-96-4

TRI REAGENT

TRIS ACETATE-EDTA BUFFER

TRIS(4-BROMOPHENYL)AMINIUM HEXACHLORO-ANTIMONATE

24964-91-8

TRIS(PENTAFLUOROPHENYL)BORON

1109-15-5

TRIS-TRICINE-SDS BUFFER 

TRIS(TRIMETHYLSILYL)AMINE

1586-73-8

TRIS(TRIMETHYLSILYL)SILANE

1873-77-4

TRITON “B” SOL. 40% IN METHANOL 

100-85-6

TRITON X-100

9002-93-1

TRIZMA BASE

77-86-1

TROPAEOLIN OO

554-73-4

TRYPAN BLUE

72-57-1

TUNGSTEN

7440-33-7

TUNGSTEN(VI) CHLORIDE

13283-01-7

TUNGSTEN (VI) OXIDE 

1314-35-8

TUNGSTEN(VI) OXYCHLORIDE

13520-78-0

TUNGSTIC ACID SODIUM DIHYDRATE

10213-10-2

TYRAMINE HYDROCHLORIDE

60-19-5

DL-TYROSINE

556-03-6

L-TYROSINE

60-18-4

ULTIMA GOLD

UNDECANE

1120-21-4

10-UNDECENOIC ACID

112-38-9

URANIUM(VI)OXIDE

1344-58-7

URANYL NITRATE 6-HYDRATE

13520-83-7

URANYL ZINC ACETATE

10138-94-0

UREA

57-13-6

UREASE

9002-13-5

URIC ACID

69-93-2

(+)-USNIC ACID

7562-61-0

VALERALDEHYDE(PENTANAL)

110-62-3

(+-)-VERAPAMIL HYDROCHLORIDE

152-11-4

VERATRIDINE FREE BASE

71-62-5

U-73122 hydrate

112648-68-7

VALERIC ACID

109-52-4

δ-Valerolactone

542-28-9

VALINOMYCIN 

2001-95-8

VANADIUM(IV) CHLORIDE

7632-51-1

VANADIUM(III) CHLORIDE TETRAHYDROFURAN COMPLEX

19559-06-9

VANADIUM(V)OXIDE

1314-62-1

VANADIUM(V) TRICHLORIDE OXIDE

7727-18-6

VANADYL ACETYLACETONATE

3153-26-2

VANADYL SULFATE HYDRATE

123334-20-3

VANCOMYCIN HCL

1404-93-9

VANILLIN

121-33-5

o-VANILLIN

148-53-8

VERATRALDEHYDE

120-14-9

VERMICULITE

1318-00-9

VINYL ACETATE

108-05-4

4-VINYLBENZYL CHLORIDE

1592-20-7

VINYLBENZYL CHLORIDE MIXTURE OF ISOMERS

30030-25-2

9-VINYLCARBAZOLE

1484-13-5

VINYLIDENE CHLORIDE

75-35-4

VINYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION

1826-67-1

2-VINYLPYRIDINE

100-69-6

4-VINYLPYRIDINE

100-43-6

1-VINYL-2-PYRROLIDONE

88-12-0

VINYL TRICHLOROSILANE

75-94-5

VIOLURIC ACID MONOHYDRATE

26351-19-9

VITAMIN A ACETATE

127-47-9

WIJS SOLUTION 

WP900, HYDROCHLORIDE

XANTHINE

69-89-6

XANTHONE

90-47-1

XENON

7440-63-3

XYLENE CYANOLE 

2650-17-1

m-XYLYLENEDIAMINE

1477-55-0

o-XYLENE

95-47-6

m-XYLENE

108-38-3

p-XYLENE

106-42-3

XYLENES

1330-20-7

XYLENOL BLUE

125-31-5

Y-27632 

146986-50-7

Y-27632 dihydrochloride monohydrate

331752-47-7

YTTERBIUM(III)OXIDE

1314-37-0

YTTRIUM(III)CHLORIDE 

10361-92-9

YTTRIUM(III)CHLORIDE  6-HYDRATE

10025-94-2

YTTRIUM(III)NITRATE 6-HYDRATE

13494-98-9

YTTRIUM(III)OXIDE

1314-36-9

ZEOCIN

11006-33-0

ZEOLITE

1318-02-1

ZINC

7440-66-6

ZINC ACETATE

557-34-6

ZINC ACETATE DIHYDRATE

5970-45-6

ZINC AMMONIUM CHLORIDE

14639-97-5

ZINC ARSENATE

1303-39-5

ZINC BENZOATE

553-72-0

ZINC BORATE

10361-94-1

ZINC BROMIDE

7699-45-8

ZINC CHLORIDE

7646-85-7

ZINC CYANIDE

557-21-1

ZINC FLUORIDE HYDRATE

7783-49-5

ZINC FORMATE DIHYDRATE

557-41-5

ZINC HEXAFLUOROSILICATE HYDRATE

16871-71-9

ZINC IODIDE

10139-47-6

ZINC NITRATE HEXAHYDRATE

10196-18-6

ZINC OXIDE

1314-13-2

ZINC STEARATE

557-05-1

ZINC SULFATE 7-HYDRATE

7446-20-0

ZINC SULFOCARBOLATE

127-82-2

ZINC TRIFLUOROMETHANESULFONATE

54010-75-2

ZIRCONIUM(IV) CHLORIDE

10026-11-6

ZIRCONIUM(IV)OXIDE

1314-23-4

ZIRCONIUM(IV)OXYCHLORIDE 8-HYDRATE

13520-92-8

ZIRCONIUM SULFATE TETRAHYDRATE

7446-31-3

ZIRCONIUM(IV)OXYNITRATE HYDRATE

14985-18-3

ZIRCONIUM(IV)N-PROPOXIDE

23519-77-9

לחץ כאן לחזרה למעלה