גיליונות בטיחות L- N

לחיפוש ממוקד של חומרים לחץ Ctrl+F, ורשום את שם החומר או CAS No בחלון שנפתח למעלה

L M N

Material Name

CAS

LACTONITRILE

78-97-7

LANTHANUM 

7439-91-0

LANTHANUM CHLORIDE 7-HYDRATE

10025-84-0

LANTHANUM NITRATE 6-HYDRATE

10277-43-7

LANTHANUM OXIDE

1312-81-8

LAURIC ACID

143-07-7

LAURYL SULFATE SODIUM

151-21-3

LEAD

7439-92-1

LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE

6080-56-4

LEAD(II) BROMIDE

10031-22-8

LEAD(II)CARBONATE BASIC

1319-46-6

LEAD(II)CHLORIDE

7758-95-4

LEAD(II)CHROMATE

7758-97-6

LEAD DIOXIDE

1309-60-0

LEAD(II)2-ETHYLHEXANOATE

301-08-6

LEAD(II)FLUORIDE

7783-46-2

LEAD(II)HYDROXYDE

19783-14-3

LEAD(II)IODIDE

10101-63-0

LEAD(II)NITRATE

10099-74-8

LEAD(II)OXIDE

1317-36-8

LEAD(II,IV)OXIDE

1314-41-6

LEAD PERCHLORATE 3-HYDRATE

13453-62-8

LEAD(II)SULFATE

7446-14-2

LEAD(II)SULFIDE

1314-87-0

LEAD(II)SULFITE

7446-10-8

LEAD(II)THIOCYANATE

592-87-0

LEAD TETRAACETATE

546-67-8

LEPIDINE

491-35-0

LEPTOMYCIN B

87081-35-4

LEUKOCYTE PEROXIDASE 

LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE

16595-80-5

LEVULINIC ACID

123-76-2

D-LIMONENE

5989-27-5

LINALOOL

78-70-6

18:1 LISS RHOD PE(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)

384833-00-5

LISSAMINE GREEN

3087-16-9

LITHIUM

7439-93-2

Lithium acetylide, ethylenediamine complex

6867-30-7

LITHIUM ALUMINUM DEUTERIDE

14128-54-2

LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE

16853-85-3

LITHIUM AMIDE

7782-89-0

LITHIUM BENZOATE

553-54-8

LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE

4039-32-1

LITHIUM BOROHYDRIDE

16949-15-8

LITHIUM BROMIDE

7550-35-8

LITHIUM CARBONATE

554-13-2

LITHIUM CHLORIDE

7447-41-8

LITHIUM CITRATE 3-HYDRATE

919-16-4

LITHIUM DICHROMATE HYDRATE

52478-50-9

LITHIUM DIHYDROGENPHOSPHATE

13453-80-0

LITHIUM FLUORIDE

7789-24-4

LITHIUM FORMATE MONOHYDRATE

6108-23-2

LITHIUM HYDRIDE

7580-67-8

LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE

1310-66-3

LITHIUM IODATE

13765-03-2

LITHIUM IODIDE

10377-51-2

LITHIUM NITRATE

7790-69-4

LITHIUM OXALATE

553-91-3

LITHIUM OXIDE

12057-24-8

LITHIUM PERCHLORATE 

7791-03-9

LITHIUM PHOSPHATE

10377-52-3

LITHIUM SALICYLATE

552-38-5

LITHIUM SULFATE 

10377-48-7

LITHIUM SULFATE  1-HYDRATE

10102-25-7

LITHIUM TETRABORATE

12007-60-2

LITHIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

33454-82-9

LITHIUM TRIFLUOROMETHANESULFONIMIDE

90076-65-6

LUTETIUM

7439-94-3

2,3-LUTIDINE

583-61-9

2,4-LUTIDINE

108-47-4

2,6-LUTIDINE

108-48-5

LYCOPODIUM

8023-70-9

DL-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE

70-53-1

MAGNESIUM

7439-95-4

MAGNESIUM BROMIDE HEXAHYDRATE

13446-53-2

MAGNESIUM FLORIDE

7783-40-6

MAGNESIUM HYDROXIDE

1309-42-8

MAGNESIUM NITRATE 6-HYDRATE

13446-18-9

MAGNESIUM NITRIDE

12057-71-5

MAGNESIUM OXIDE

1309-48-4

MAGNESIUM PERCHLORATE

10034-81-8

MAGNESIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

60871-83-2

MAGNESIUM URANYL ACETATE

20596-93-4

MALACHITE GREEN SOLUTION

MALEIC ACID

110-16-7

MALEIC ANHYDRIDE

108-31-6

MALEIC HYDRAZIDE

123-33-1

MALEIMIDE

541-59-3

L-(-)-MALIC ACID

97-67-6

MALONIC ACID

141-82-2

MALONONITRILE

109-77-3

MALONYL CHLORIDE

1663-67-8

MANGANESE

7439-96-5

MANGANESE(II)ACETATE

638-38-0

MANGANESE(II) CHLORIDE

7773-01-5

MANGANESE(II) CHLORIDE 4-HYDRATE

13446-34-9

MANGANESE(IV)OXIDE

1313-13-9

MANGANESE(II)SULFATE MONOHYDRATE

10034-96-5

DL-MENTHOL

1490-04-6

L-(-)-MENTHOL

2216-51-5

MENTHONE

10458-14-7

(-)-MENTHYL CHLOROFORMATE 

14602-86-9

MERCAPTOACETIC ACID

68-11-1

2-MERCAPTOBENZIMIDAZOLE

583-39-1

2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE

149-30-4

2-MERCAPTOETHANOL

60-24-2

(3-MERCAPTOPROPYL)TRIMETHOXYSILANE

4420-74-0

6-MERCAPTOPURINE MONOHYDRATE

6112-76-1

4-MERCAPTOPYRIDINE

4556-23-4

11-MERCAPTOUNDECANOIC ACID

71310-21-9

MERCURIC ACETATE

1600-27-7

MERCURIC AMIDOCHLORIDE

10124-48-8

MERCURIC BROMIDE

7789-47-1

MERCURIC CHLORIDE

7487-94-7

MERCURIC CYANIDE

592-04-1

MERCURIC IODIDE RED

7774-29-0

MERCURIC NITRATE MONOHYDRATE

10045-94-0

MERCURIC THIOCYANATE 

592-85-8

MERCURIC OXIDE RED

21908-53-2

MERCURIC SULFATE

7783-35-9

MERCUROUS ACETATE

631-60-7

MERCUROUS CHLORIDE

10112-91-1

MERCUROUS NITRATE DIHYDRATE

7782-86-7

MERCUROUS SULFATE

7783-36-0

MERCURY

7439-97-6

MERCURY(I)IODIDE

15385-57-6

MESACONIC ACID

498-24-8

MESITYLENE

108-67-8

2-MESITYLMAGNESIUM BROMIDE, 1.0M SOL. IN THF

2633-66-1

MESITYL OXIDE

141-79-7

METANILIC ACID

121-47-1

METANIL YELLOW

587-98-4

METHACRYLAMIDE

79-39-0

METHACRYLIC ACID

79-41-4

METHACRYLOYL CHLORIDE

920-46-7

METHAM-NA HYDRATE 

6734-80-1

METHANE GAS

74-82-8

METHANE-C13

6532-48-5

METHANE DEUTERIZED

558-20-3

METHANESULFONIC ACID

75-75-2

METHANESULFONYL CHLORIDE

124-63-0

METHANESULFONYL FLUORIDE

558-25-8

METHANETHIOL

74-93-1

METHOXYACETIC ACID

625-45-6

2-METHOXYBENZALDEHYDE

135-02-4

2-METHOXYBENZONITRILE

6609-56-9

3-METHOXYBENZONITRILE

1527-89-5

4-METHOXYBENZONITRILE

874-90-8

3-(4-METHOXYBENZOYL)-PROPIONIC ACID

3153-44-4

2-METHOXYETHANOL

109-86-4

2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL

111-77-3

2-METHOXYETHYL ACETATE

110-49-6

2-METHOXY-4-NITROANILINE

97-52-9

3-METHOXYPHENOL

150-19-6

4-METHOXYPHENOL

150-76-5

3-METHOXYPHENYLACETIC ACID

1798-09-0

4-METHOXYPHENYLACETIC ACID

104-01-8

(S)-(+)-METHOXYPHENYLACETIC ACID

26164-26-1

2-METHOXY-2-PHENYLETHANOL

2979-22-8

(S)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid

17257-71-5

N-METHYLACETAMIDE

79-16-3

METHYL ACETATE

79-20-9

METHYL ACETOACETATE

105-45-3

4'-METHYLACETOPHONONE

122-00-9

METHYL ACRYLATE

96-33-3

METHYLAL

109-87-5

METHYL ALCOHOL

67-56-1

METHYL ALCOHOL-D4

811-98-3

METHYL ALCOHOL-OD

1455-13-6

METHYLALUMINUM DICHLORIDE

917-65-7

METHYLAMINE SOLUTION 

74-89-5

METHYLAMINE HYDROCHLORIDE

593-51-1

METHYLAMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL

122-07-6

1-(Methylamino)anthraquinone

82-38-2

4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt

55-55-0

N-METHYLANILINE

100-61-8

2-METHYLANISOLE

578-58-5

3-METHYLANISOLE

100-84-5

4-METHYLANISOLE

615-15-6

METHYL ANTHRANILATE

134-20-3

2-METHYLANTHRAQUINONE

84-54-8

2-METHYLBENZIMIDAZOLE

615-15-6

METHYL BENZOATE

93-58-3

Methyl-2-benzoylbenzoate

606-28-0

2-METHYLBENZOXAZOLE

95-21-6

METHYL BENZOYLFORMATE

15206-55-0

α-Methylbenzyl alcohol

98-85-1

METHYL BROMOACETATE

96-32-2

METHYL 4-BROMOCROTONATE

1117-71-1

METHYL ALPHA-BROMOPHENYLACETATE

3042-81-7

2-METHYLBUTANE

78-78-4

2-METHYL-2-BUTANOL

75-85-4

3-METHYL-1-BUTANOL

123-51-3

3-METHYL-2-BUTANONE

563-80-4

trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride

35660-94-7

METHYL-tert-BUTYL ETHER

1634-04-4

2-METHYLBUTYRIC ACID

116-53-0

METHYL CARBAMATE

598-55-0

METHYL CHLOROACETATE

96-34-4

METHYL CHLOROFORMATE

79-22-1

METHYL CHROTONATE

623-43-8

METHYL CYANOACETATE

105-34-0

METHYL CYCLOHEXANE

108-87-2

2-METHYLCYCLOHEXANOL

583-59-5

3-METHYLCYCLOHEXANOL

591-23-1

2-METHYLCYCLOHEXANONE

583-60-8

3-METHYLCYCLOHEXANONE

591-24-2

4-METHYLCYCLOHEXANONE

589-92-4

4-METHYL-1-CYCLOHEXENE

591-47-9

METHYLCYCLOPENTADIENE

26472-00-4

N-METHYLDIPHENYLAMINE

552-82-9

METHYLDIPHENYLPHOSPHINE OXIDE

2129-89-7

β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt

7414-56-4

N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE

110-26-9

4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)

101-61-1

METHYLENE BLUE

61-73-4

5,5'-METHYLENEDISALICYLIC ACID

27496-82-8

N-METHYLFORMAMIDE

123-39-7

N-METHYLFORMANILIDE

93-61-8

METHYL FORMATE

107-31-3

2-METHYLFURAN

534-22-5

METHYL GREEEN

7114-03-6

3-METHYLHEXANE

589-34-4

5-METHYL-2-HEXANONE

110-12-3

5-METHYL-3-HEXANONE

623-56-3

METHYLHYDRAZINE SULFATE

302-15-8

4,4',4"-METHYLIDYNERIS ( N N-DIMETHYLANILINE ) 

603-48-5

METHYL 4-HYDROXYBENZOATE

99-76-3

1-METHYLIMIDAZOLE

616-47-7

METHYL IODIDE

74-88-4

METHYL ISOTHIOCYANATE

556-61-6

METHYLLITHIUM, 1.6M SOLUTION IN DIETHYLETHER

917-54-4

METHYLLITHIUM, AS COMPLEX WITH LITHIUM BROMIDE

METHYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION

75-16-1

N-METHYLMALEIMIDE

930-88-1

METHYL METHACRYLATE

80-62-6

METHYL METHANESULFONATE

66-27-3

4-METHYLMORPHOLINE 

109-02-4

4-METHYLMORPHOLINE N-OXIDE

7529-22-8

1-METHYLNAPHTHALENE

90-12-0

2-METHYLNAPHTHALENE

91-57-6

2-Methyl-1,4-naphthoquinone

58-27-5

METHYL NICOTINATE

93-60-7

N-METHYL-4-NITROANILINE

100-15-2

2-METHYL-4-NITROANILINE

99-52-5

2-METHYL-5-NITROANILINE

99-55-8

4-METHYL-2-NITROANILINE

89-62-3

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

70-25-7

METHYL ORANGE

547-58-0

(+/-)-3-METHYL-2-OXOPENTANOIC ACID, SODIUM SALT

3715-31-9

2-METHYLPENTANE

107-83-5

3-METHYLPENTANE

96-14-0

2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL

107-41-5

2-METHYL-1-PENTENE

763-29-1

2-METHYL-1-PENTANOL

105-30-6

4-METHYL-2-PENTANONE

108-10-1

3-Methyl-1-pentyn-3-ol

77-75-8

N-Methylphenazonium methyl sulfate

299-11-6

4-(4-METHYLPHENYL)-4-OXOBUTYRIC ACID

4619-20-9

METHYL PROPIONATE

554-12-1

N-METHYLPYRROLE

96-54-8

N-METHYLPYRROLYDINE

120-94-5

N-METHYL-2-PYRROLIDONE

872-50-4

METHYL PYRUVATE

600-22-6

METHYL SALICYLATE

119-36-8

METHYL STEARATE

112-61-8

alpha-METHYLSTYRENE

98-83-9

2-(Methylthio)benzothiazole

615-22-5

METHYL-4-TOLUENESULFONATE

80-48-8

METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE

1779-49-3

METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM IODIDE

2065-66-9

METHYL VINYL KETONE

78-94-4

METHYL VIOLET

8004-87-3

METHYL VIOLOGEN DICHLORIDE HYDRATE

1910-42-5

MIFEPRISTONE

84371-65-3

MITOMYCIN C 

50-07-7

Mitoxantrone dihydrochloride

70476-82-3

MOLYBDENUM

7439-98-7

MOLYBDENUM(V) CHLORIDE

10241-05-1

MOLYBDENUM DISULFIDE

1317-33-5

MOLYBDENUM TRIOXIDE

1313-27-5

MOPS(3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid)

1132-61-2

MORIN HYDRATE

654055-01-3

MORPHOLINE

110-91-8

MPP+ IODIDE (1-Methyl-4-phenylpyridinium iodide)

36913-39-0

MTT

298-93-1

trans,trans-Muconic acid

3588-17-8

MYRISTIC ACID

544-63-8

NAFION PERFLUORINATED RESIN SOLUTION

31175-20-9

1-NAPHTHALDEHYDE

66-77-3

NAPHTHALENE

91-20-3

1-NAPHTHYLACETONITRILE

132-75-2

1,8-NAPHTHALILC ANHYDRIDE

81-84-5

1,3-NAPHTHALENEDIOL

132-86-5

1,4-NAPHTHALENEDIOL

571-60-8

1,5-NAPHTHALENEDIOL

83-56-7

1,6-NAPHTHALENEDIOL

575-44-0

1,7-NAPHTHALENEDIOL

575-38-2

2,3-NAPHTHALENEDIOL

92-44-4

2,6-NAPHTHALENEDIOL

581-43-1

2,7-NAPHTHALENEDIOL

582-17-2

2-NAPHTHALENESULFONYL CHLORIDE

93-11-8

Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salthydrate

123409-01-8

NAPHTHIONIC ACID SODIUM SALT

123333-48-2

1-NAPHTHOIC ACID

86-55-5

2-NAPHTHOIC ACID

93-09-4

1-NAPHTHOL

90-15-3

2-NAPHTHOL

135-19-3

p-NAPHTOLBENZEIN

145-50-6

2-Naphthol-3,6-disulfonic acid

135-51-3

2-NAPHTHOL-6,8-DISULFONIC ACID DIPOTASSIUMSALT

842-18-2

1-NAPHTHONITRILE

86-53-3

2-NAPHTHONITRILE

613-46-7

1,2-NAPHTHOQUINONE

524-42-5

1,4-NAPHTHOQUINONE

130-15-4

1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt

521-24-4

1-NAPHTHALENEACETIC ACID

86-87-3

2-NAPHTHALENEACETIC ACID

581-96-4

1-NAPHTHYLAMINE

134-32-7

2-NAPHTHYLAMINE

91-59-8

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride

1465-25-4

1-NAPHTHYL ISOCYANATE

86-84-0

2-NAPHTHYL ISOCYANATE

2243-54-1

NARINGIN

10236-47-2

18:1 NBD PE(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(ammonium salt)

384832-99-9

NEOCUPROINE

484-11-7

NEOCUPROINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

7296-20-0

NEODYMIUM

7440-00-8

NEODYMIUM(III)CARBONATE HYDRATE

38245-38-4

NEODYMIUM(III)NITRATE HEXAHYDRATE

16454-60-7

NEOTHORIN

3547-38-4

NICKEL BEADS/POWDER

7440-02-0

NICKEL(II)ACETATE 4-HYDRATE

6018-89-9

NICKEL-ALUMINIUM ALLOY(50-50)

12635-27-7

NICKEL BENZOATE

553-71-9

NICKEL(II)BROMIDE 3-HYDRATE

7789-49-3

NICKEL CARBONATE BASIC HYDRATE

39430-27-8

NICKEL(II)CHLORIDE HEXAHYDRATE

7791-20-0

NICKEL(II)FLUORIDE

10028-18-9

NICKEL(II)HYDROXYDE

12054-48-7

NICKEL(II)IODIDE

13462-90-3

NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE

13478-00-7

NICKEL(II)OXIDE

1313-99-1

NICKEL(III) OXIDE

1314-06-3

NICKEL(II)SULFAMATE TETRAHYDRATE

124594-15-6

NICKEL(II) SULFATE HEPTAHYDRATE

10101-98-1

NICKEL TARTRATE

52022-10-3

NICKELOCENE

1271-28-9

NICOTINAMIDE

98-92-0

β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate

53-59-8

NICOTINE

22083-74-5

NICOTINIC ACID

59-67-6

NIFEDIPINE

21829-25-4

NIGERICIN SODIUM 

28643-80-3

NIOBIUM

7440-03-1

NIOBIUM(V)CHLORIDE

10026-12-7

NIOBIUM(V)OXIDE

1313-96-8

NITRIC ACID

7697-37-2

NITRIC OXIDE(NO)(5%)+NITROGEN(95%)

NITRILOTRIACETIC ACID

139-13-9

2-NITROANILINE

88-74-4

3-NITROANILINE

99-09-2

4-NITROANILINE

100-01-6

2-NITROANISOLE

91-23-6

3-NITROANISOLE

555-03-3

4-NITROANISOLE

100-17-4

2-NITROBENZALDEHYDE

552-89-6

3-NITROBENZALDEHYDE

99-61-6

4-NITROBENZALDEHYDE

555-16-8

NITROBENZENE

98-95-3

3-NITROBENZENEBORONIC ACID

13331-27-6

4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE

98-74-8

2-NITROBENZOIC ACID

552-16-9

3-NITROBENZOIC ACID

121-92-6

4-NITROBENZOIC ACID

62-23-7

2-NITROBENZOYL CHLORIDE

610-14-0

4-NITROBENZOYL CHLORIDE

122-04-3

2-NITROBENZYL BROMIDE

3958-60-9

4-NITROBENZYL BROMIDE

100-11-8

4-NITROBIPHENYL

92-93-3

4-NITROBLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE

298-83-9

NITROETHANE

79-24-3

NITROGEN GAS

7727-37-9

NITROGEN LIQ REFR.

7727-37-9

NITROGEN DIOXIDE GAS(5%)+balanceNITROGEN

NITROGEN MONOXIDE(95%)+NITROGEN(5%)

NITROGEN(95%)+CO2(5%)

NITROGEN(30%)+HELIUM(70%)

NITROGEN(90%)+HELIUM(10%)

NITROGEN(70%)+HYDROGEN(30%)

NITROGEN(85%)+HYDROGEN(15%)

NITROGEN(90%)+HYDROGEN(10%)

NITROGEN(93%)+HYDROGEN(7%)

NITROGEN(95%)+HYDROGEN(5%)

NITROGEN(96%)+HYDROGEN(4%)

NITROGEN(98%)+HYDROGEN(2%)

NITROGEN(45%)+HYDROGEN(5%)+AMMONIA(50%)

NITROGEN(10%)+HYDROGEN(10%)+CO2(80%)

NITROGEN TRIFLUORIDE

7883-54-2

NITROGUANIDINE

556-88-7

NITROMETHANE

75-52-5

NITROMETHANE-D3

13031-32-8

1-NITRONAPHTHALENE

86-57-7

2-NITROPHENOL

88-75-5

3-NITROPHENOL

554-84-7

4-NITROPHENOL

100-02-7

2-NITROPHENYLACETIC ACID

3740-52-1

3-NITROPHENYLACETIC ACID

1877-73-2

4-NITROPHENYLACETIC ACID

104-03-0

4-(4-NITROPHENYLAZO)-1-NAPHTHOL 

5290-62-0

4-(4-NITROPHENYLAZO)RESORCINOL 

74-39-5

4-NITROPHENYLHYDRAZINE

100-16-3

4-NITROPHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE

636-99-7

4-NITROPHENYL ISOCYANATE

100-28-7

3-NITROPHTHALIC ACID

603-11-2

4-NITROPHTHALIC ACID

610-27-5

1-NITROPROPANE

108-03-2

2-NITROPROPANE

79-46-9

6-NITROQUINOLINE

613-50-3

2-NITRORESORCINOL

601-89-8

S-NITROSO-N-ACETYLPENICILLAMINE

67776-06-1

4-NITROSODIPHENYLAMINE

156-10-5

S-NITROSOGLUTATHIONE

57564-91-7

1-NITROSO-2-NAPHTHOL

131-91-9

2-NITROSO-1-NAPHTHOL

132-53-6

NITROSO-R SALT

525-05-3

trans-β-Nitrostyrene

5153-67-3

2-NITROTOLUENE

88-72-2

3-NITROTOLUENE

99-08-1

4-NITROTOLUENE

99-99-0

NITROUS OXIDE GAS

10024-97-2

NONANE

111-84-2

1-NONANOL

143-08-8

2-NONANONE

821-55-6

NONYL ALDEHYDE(NONANAL)

124-19-6

OCTADECANE

593-45-3

OCTADECYLAMINE

124-30-1

N-OCTADECYLPHOSPHONIC ACID

4724-47-4

לחץ כאן לחזרה למעלה