בטיחות כימית

flask
נוהל מס' 07-0153:   טיפול באירועי חרום במעבדות הטכניון
לומדת בטיחות לעובדי מעבדות כימיות וביולוגיות
בטיחות כימית
פסולת כימית
הנחיות בטיחות כלליות לעבודה במעבדה
תחילת עבודה במעבדה כימית
סימונים
דיווח אודות מפגע / סיכון בטיחותי
בטיחות בעבודה קריוגנית
אחריות חוקר ראשי
אחריות עובדים ומשתלמים במעבדות הטכניון
ציוד מגן אישי-כפפות

הוראות בטיחות בעמדת עבודה: