בדיקת משטפות עיניים ומקלחות חירום

משטפות עיניים ומקלחות חירום מהוות אמצעים קריטיים להגנה במקרי חירום והן נועדו להגן על העובד מפגיעה עקב מגע עם חומרים מסוכנים, חומרים כימיים או מהתלקחות.

שמירת מקלחות חירום ומשטפות עיניים במצב פעולה תקין מחייבת בדיקה, הכוללת את הפעלתן מפעם לפעם.

משטפות עיניים –  יש לבדוק לפחות אחת לשבוע.

אופן הבדיקה המומלץ:

  • יש לבדוק שהמתקן נראה תקין וויזואלית וללא סימני קורוזיה בבסיסו ובכיסויי העיניות.
  • יש להזרים מים כ-3 דקות מדי שבוע (5 דקות לאחר חופשה) כדי לוודא זרימה תקינה.

מקלחות חירום – יש לבדוק לפחות אחת לחודש.

אופן הבדיקה המומלץ:

  • יש לבדוק שהמתקן נראה תקין וויזואלית.
  • יש להזרים מים עד לקבלת זרם נקי.

מינוי הגורמים אשר יבצעו ויתעדו את הבדיקות ייעשה על ידי הנהלת הפקולטה/יחידה אשר בתחומה נמצאות המקלחות והמשטפות.