גיליונות בטיחות T-Z

• כדי לחפש שם ספציפי ניתן להיעזר באפשרות החיפוש באתר.

No.

Material Name

CAS No.

T

2560

D-(-)-TARTARIC ACID

147-71-7

2561

L-(+)-TARTARIC ACID

87-69-4

2562

TARTRAZINE

1934-21-0

2563

TARTRONIC ACID

80-69-3

2564

TAURINE

107-35-7

2565

TCEP(Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride solution )

51805-45-9

2566

TELLURIUM

13494-80-9

2567

TEMED(N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine )

110-18-9

TEMPO(2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy)

2564-83-2

2568

TERBIUM

7440-27-9

2569

TEREPHTHALIC ACID

100-21-0

2570

TEREPHTHALONITRILE

623-26-7

2571

p-TERPHENYL

92-94-4

2572

α-Terpineol

10482-56-1

2573

α-Terpinene

99-86-5

2574

1,4,8,11-TETRAAZACYCLOTETRADECANE

295-37-4

2575

1,2,4,5-TETRABROMOBENZENE

636-28-2

2576

alpha,alpha,alpha',alpha'-TETRABROMO-o-XYLENE

13209-15-9

TETRABUTYLAMMONIUM ACETATE

10534-59-5

2577

TETRABUTYLAMMONIUM BROMIDE

1643-19-2

2578

TETRABUTYLAMMONIUM CHLORIDE

1112-67-0

2579

TETRABUTYLAMMONIUM CYANIDE

10442-39-4

2580

TETRABUTYLAMMONIUM FLUORIDE 

429-41-4

2581

TETRABUTYLAMMONIUM FLUORIDE TRIHYDRATE

87749-50-6

2582

TETRABUTYLAMMONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

3109-63-5

2583

TETRABUTYLAMMONIUM HYDROGENSULFATE

32503-27-8

2584

TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXYDE

2052-49-5

2585

TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE

311-28-4

2586

1,2,4,5-TETRACHLOROBENZENE

95-94-3

2587

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE

79-34-5

2588

TETRACHLOROETHYLENE

127-18-4

2589

TETRACHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE

117-08-8

2590

TETRACYANOETHYLENE

670-54-2

2591

7,7,8,8-TETRACYANOQUINODIMETHANE

1518-16-7

2592

TETRACYCLINE 

60-54-8

2593

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 

64-75-5

2594

TETRADECANE

629-59-4

2595

1-TETRADECANOL

112-72-1

2596

TETRADECYLAMINE

2016-42-4

2597

1,1,3,3-TETRAETHOXYPROPANE

122-31-6

2598

TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE

71-91-0

2599

TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE HYDRATE

56-34-8

2600

TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE

77-98-5

2601

TETRAETHYLAMMONIUM IODIDE

68-05-3

2602

TETRAETHYLENEPENTAMINE

112-57-2

2603

TETRAETHYL ORTHOSILICATE

78-10-4

2604

TETRAFLUOROBORIC ACID-DIETHYL ETHER COMPLEX

67969-82-8

2605

TETRAHEXYLAMMONIUM IODIDE

2138-24-1

(6R)-5,6,7,8-TETRAHYDROBIOPTERIN DIHYDROCHLORIDE

69056-38-8

2606

TETRAHYDROFURAN

109-99-9

2607

TETRAHYDROFURANE  D8

1693-74-9

2608

TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL

97-99-4

2609

TETRAHYDROQUINONE

87-87-6

2610

TETRAHYDRO-2-METHYLFURANE

96-47-9

2611

1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE

119-64-2

2612

(R)-(-)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHOL

23357-45-1

2613

TETRAHYDROPYRAN

142-68-7

2614

1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE

635-46-1

2615

TETRAHYDROTHIOPHENE

110-01-0

2616

1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid

77-95-2

2617

TETRAHYDROXYQUINONE

5676-48-2

TETRAKIS(DIMETHYLAMIDO)HAFNIUM(IV)

19782-68-4

TETRAKIS(DIMETHYLAMIDO)TITANIUM(IV)

3275-24-9

2618

α-Tetralone

529-34-0

2619

β-Tetralone

530-93-8

2620

1,1,3,3-TETRAMETHOXYPROPANE

102-52-3

2621

TETRAMETHYLAMMONIUM BROMIDE

64-20-0

2622

TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

75-57-0

2623

TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE

75-59-2

TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE 5-HYDRATE

10424-65-4

2624

TETRAMETHYLAMMONIUM IODIDE

75-58-1

2625

1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE

488-23-3

2626

N,N,N',N'-TETRAMETHYLBENZIDINE

366-29-0

2627

3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDINE

54827-17-7

2628

N,N,N',N'-TETRAMETHYLDIAMINOMETHANE

51-80-9

2629

TETRAMETHYLENE SULFONE(SULFOLANE)

126-33-0

2630

N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine

637-01-4

2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE

768-66-1

2631

2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride

33973-59-0

TETRAMETHYLRHODAMINE B ISOTHIOCYANATE, MIXED ISOMERES

95197-95-8

2632

TETRAMETHYLSILANE

75-76-3

2633

TETRAMETHYLTIN

594-27-4

2634

TETRATHIAFULVALENE

31366-25-3

2635

TETRAZOLIUM BLUE CHLORIDE

1871-22-3

TETRODOTOXIN

4368-28-9

2636

THALLIUM

7440-28-0

2637

THALLIUM(I)ACETATE

563-68-8

2638

THALLIUM(I)BROMIDE

7789-40-4

2639

THALLIUM(I)CHLORIDE

7791-12-0

2640

THALLIUM(I)FORMATE

992-98-3

2641

THALIUM(I)HEXAFLUOROPHOSPHATE

60969-19-9

2642

THALLIUM(I)IODIDE

7790-30-9

2643

THALLIUM(I)MALONATE

2757-18-8

2644

THALLIUM(I)NITRATE

10102-45-1

2645

THALLIUM(III)OXIDE

1314-32-5

2646

THALLIUM(I)SULFATE

7446-18-6

2647

THALLIUM(I)SULFIDE

1314-97-2

THAPSIGARGIN

67526-95-8

2648

THEOBROMINE

83-67-0

2649

3-THIENYLBORONIC ACID

6165-69-1

2650

THIOACETAMIDE

62-55-5

2651

THIOBENZAMIDE

2227-79-4

2652

THIOCARBANILIDE

102-08-9

2653

2,2'-THIODIETHANOL

111-48-8

2654

THIONYL CHLORIDE

7719-09-7

2655

THIOPHENE

110-02-1

2656

THIOPHOSGENE

463-71-8

2657

3-THIOPHENEACETIC ACID

6964-21-2

2658

2-THIOPHENEETHYLAMINE

30433-91-1

2659

3-THIOPHENEMETHANOL

71637-34-8

2660

THIOSALICYLIC ACID

147-93-3

2661

THIOSEMICARBAZIDE

79-19-6

2662

2-THIOURACIL

141-90-2

2663

THIOUREA

62-56-6

2664

THORIN

3688-92-4

2665

THORIUM CARBONATE

19024-62-5

2666

THORIUM SULFATE 9-HYDRATE

10381-37-0

2667

THULIUM

7440-30-4

2668

THYMOL

89-83-8

2669

TIGLINALDEHYDE

497-03-0

2670

TIN

7440-31-5

2671

TIN(II) ACETATE

638-39-1

2672

TIN(IV) CHLORIDE 

7646-78-8

2673

TIN(IV) CHLORIDE PENTAHYDRATE

10026-06-9

2674

TIN(IV)ISOPROPOXIDE

1184-61-8

2675

TIRON(Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate)

149-45-1

2676

TITANIUM

7440-32-6

2677

TITANIUM(IV)BROMIDE

7789-68-6

2678

TITANIUM(IV)N-BUTOXIDE

5593-70-4

2679

TITANIUM(III)CHLORIDE SOL.

7705-07-9

2680

TITANIUM(IV) CHLORIDE

7550-45-0

2681

TITANIUM DIOXIDE

13463-67-7

TITANIUM(IV)ETHOXIDE

3087-36-3

2682

TITANIUM (IV) ISOPROPOXIDE

546-68-9

2683

o-TOLIDINE

119-93-7

2684

o-TOLIDINE DIHYDROCHLORIDE

612-82-8

2685

o-TOLUALDEHYDE

529-20-4

2686

p-TOLUALDEHYDE

104-87-0

2687

TOLUENE  

108-88-3

2688

TOLUENE D8

2037-26-5

2689

TOLUENE-3,4-DITHIOL

496-74-2

2690

p-Toluenesulfinic Acid, Sodium Salt

824-79-3

2691

p-Toluenesulfonamide

70-55-3

2692

p-TOLUENESULFONIC ACID MONOHYDRATE

6192-52-5

2693

p-Toluenesulfonyl chloride

98-59-9

2694

α-Toluenethiol

100-53-8

2695

o-TOLUENETHIOL

137-06-4

2696

m-TOLUENETHIOL

108-40-7

2697

o-TOLUIC ACID

118-90-1

2698

m-TOLUIC ACID

99-04-7

2699

o-TOLUIDINE

95-53-4

2700

m-TOLUIDINE

108-44-1

2701

p-TOLUIDINE

106-49-0

2702

o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE

636-21-5

2703

o-TOLUNITRILE

529-19-1

2704

m-TOLUNITRILE

620-22-4

2705

p-TOLUNITRILE

104-85-8

2706

4-(O-TOLYLAZO)-O-TOLUIDINE

97-56-3

2707

P-TOLYL DISULFIDE

103-19-5

Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone

4272-74-6

1,4,7-TRIAZACYCLONONANE

4730-54-5

2708

TRIBENZYLAMINE

620-40-6

2709

2,4,6-TRIBROMOPHENOL

118-79-6

2710

2,2,2-TRIBROMOETHANOL

75-80-9

2711

TRIBUTYLAMINE

102-82-9

2712

TRIBUTYPHENYLTIN

960-16-7

2713

TRIBUTYLPHOSPHATE

126-73-8

2714

TRIBUTYLPHOSPHINE 

998-40-3

2715

TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE

814-29-9

2716

2-(TRIBUTYLSTANNYL)THIOPHENE

54663-78-4

2717

TRIBUTYLTIN CHLORIDE

1461-22-9

2718

TRICAPRYL METHYL AMMONIUM CHLORIDE

5137-55-3

2719

TRICARBONYLDICHLORORUTHENIUM(II) DIMER

22594-69-0

2720

TRICHLOROACETIC ACID

76-03-9

TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION

76-03-9

2721

TRICHLOROACETONITRILE

545-06-2

2722

TRICHLOROACETYL CHLORIDE

76-02-8

2723

1,2,3-TRICHLOROBENZENE

87-61-6

2724

1,2,4-TRICHLOROBENZENE

120-82-1

2725

2,4,6-TRICHLOROBENZOIC ACID

50-43-1

2726

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane

50-29-3

2727

1,1,1-TRICHLOROETHANE

71-55-6

2728

1,1,2-TRICHLOROETHANE

79-00-5

2729

TRICHLOROETHYLENE 

79-01-6

2730

TRICHLOROETHYLENE 13C2

93952-00-2

2731

TRICHLOROISOCYANURIC ACID

87-90-1

2732

1,2,3-TRICHLOROPROPANE

96-18-4

2733

α,α,α-Trichlorotoluene

98-07-7

2734

1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE(FREON 113)

76-13-1

TRICHOSTATIN A

58880-19-6

2735

TRICRESYLPHOSPHATE

1330-78-5

2736

TRIETHYLALUMINIUM

97-93-8

2737

TRIETHYLAMINE

121-44-8

2738

TRIETHYLBORANE, 1.0M SOLUTION IN HEXANES

97-94-9

2739

TRIETHYL BORATE

150-46-9

2740

TRIETHYL CYTRATE

77-93-0

2741

TRIETHYLENE GLYCOL

112-27-6

2742

Triethylene glycol dimethyl ether

112-49-2

2743

TRIETHYLENETETRAMINE

112-24-3

2744

TRIETHYL ORTHOACETATE

78-39-7

2745

TRIETHYL ORTHOFORMATE

122-51-0

TRIETHYL ORTHOPROPIONATE

115-80-0

TRIETHYLOXONIUM TETRAFLUOROBORATE

368-39-8

TRIETHYL PHOSPHATE

78-40-0

2746

TRIETHYL PHOSPHITE

122-52-1

2747

TRIFLUOROACETIC ACID

76-05-1

2748

TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE

407-25-0

2749

TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID

1493-13-6

2750

TRIFLUOROMETHANESULFONIC ANHYDRIDE

358-23-6

2751

4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOYL CHLORIDE

329-15-7

2752

α,α,α-Trifluorotoluene

98-08-8

2753

TRIISOBUTYLALUMINUM

100-99-2

(TRIISOPROPYLSILYL)ACETYLENE

89343-06-6

2754

2,3,6-TRIMETHOXYBENZENEBORONIC ACID

380430-67-1

2755

3,4,5-TRIMETHOXYBENZOIC ACID

118-41-2

3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL METHACRYLATE

2530-85-0

2756

TRIMETHYLACETIC ACID

75-98-9

2757

TRIMETHYLACETYL CHLORIDE

3282-30-2

2758

TRIMETHYLALUMINUM 

75-24-1

2759

TRIMETHYLALUMINUM, 2.0M SOLUTION IN TOLUENE

75-24-1

2760

TRIMETHYLAMINE

75-50-3

2761

TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE

593-81-7

TRIMETHYLAMINE-N-OXIDE

1184-78-7

2762

2,4,6-TRIMETHYLANILINE

88-05-1

2763

TRIMETHYL BORATE

121-43-7

2765

N,N,N'-TRIMETHYLETHYLENEDIAMINE

142-25-6

2766

Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)

94442-22-5

2767

TRIMETHYL ORTHOFORMATE

149-73-5

2768

TRIMETHYLOXONIUM TETRAFLUOROBORATE

420-37-1

2769

2,2,4-TRIMETHYLPENTANE

540-84-1

2770

2,3,4-TRIMETHYLPENTANE

565-75-3

2771

2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTANOL

16325-63-6

2772

TRIMETHYLPHENYLAMMONIUM CHLORIDE

138-24-9

2773

TRIMETHYLPHOSPHINE SOLUTION  

594-09-2

2774

TRIMETHYL PHOSPHATE

512-56-1

2775

TRIMETHYLPHOSPHINE OXIDE

676-96-0

2776

TRIMETHYL PHOSPHITE

121-45-9

2777

2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE

108-75-8

2778

TRIMETHYLSILYLACETYLENE

1066-54-2

2779

TRIMETHYLSILYL AZIDE

4648-54-8

2780

TRIMETHYLSILYL CYANIDE

7677-24-9

2781

(TRIMETHYLSILYL)DIAZOMETHANE SOLUTION

18107-18-1

2782

(TRIMETHYLSILYLMETHYL)LITHIUM , 1.0M SOL

1822-00-0

2783

TRIMETHYLSILYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE

27607-77-8

2784

2,4,6-TRINITROCHLOROBENZENE

88-88-0

2785

TRIOCTYLAMINE

1116-76-3

2786

TRIOCTYLPHOSPHINE

4731-53-7

2787

TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE

78-50-2

2788

1,3,5-TRIOXANE

110-88-3

2789

Trioxohydrindenemonohydrate

485-47-2

2790

TRIPHENYLARSINE

603-32-7

2791

TRIPHENYLBORON

960-71-4

2792

TRIPHENYLENE

217-59-4

2793

TRIPHENYLMETHANOL

76-84-6

2794

TRIPHENYL PHOSPHATE

115-86-6

2795

TRIPHENYLPHOSPHINE

603-35-0

2796

TRIPHENYL PHOSPHITE

101-02-0

2797

TRIPHENYLSTIBINE

603-36-1

2798

TRIPHENYLSTIBINE DICHLORIDE

594-31-0

2799

2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride

298-96-4

2800

TRI REAGENT

TRIS ACETATE-EDTA BUFFER

2801

TRIS(4-BROMOPHENYL)AMINIUM HEXACHLORO-ANTIMONATE

24964-91-8

2802

TRIS(PENTAFLUOROPHENYL)BORON

1109-15-5

TRIS-TRICINE-SDS BUFFER 

2803

TRIS(TRIMETHYLSILYL)AMINE

1586-73-8

2804

TRIS(TRIMETHYLSILYL)SILANE

1873-77-4

2805

TRITON "B" SOL. 40% IN METHANOL 

100-85-6

2806

TRITON X-100

9002-93-1

2807

TRIZMA BASE

77-86-1

2808

TROPAEOLIN OO

554-73-4

2809

TRYPAN BLUE

72-57-1

2810

TUNGSTEN

7440-33-7

2811

TUNGSTEN(VI) CHLORIDE

13283-01-7

2812

TUNGSTEN (VI) OXIDE 

1314-35-8

2813

TUNGSTEN(VI) OXYCHLORIDE

13520-78-0

2814

TUNGSTIC ACID SODIUM DIHYDRATE

10213-10-2

2815

TYRAMINE HYDROCHLORIDE

60-19-5

2816

DL-TYROSINE

556-03-6

2817

L-TYROSINE

60-18-4

U

ULTIMA GOLD

2818

UNDECANE

1120-21-4

2819

10-UNDECENOIC ACID

112-38-9

2820

URANIUM(VI)OXIDE

1344-58-7

2821

URANYL NITRATE 6-HYDRATE

13520-83-7

2822

URANYL ZINC ACETATE

10138-94-0

2823

UREA

57-13-6

2824

UREASE

9002-13-5

2825

URIC ACID

69-93-2

2826

(+)-USNIC ACID

7562-61-0

V

2827

VALERALDEHYDE(PENTANAL)

110-62-3

2828

(+-)-VERAPAMIL HYDROCHLORIDE

152-11-4

VERATRIDINE FREE BASE

71-62-5

2829

U-73122 hydrate

112648-68-7

2830

VALERIC ACID

109-52-4

2831

δ-Valerolactone

542-28-9

2832

VALINOMYCIN 

2001-95-8

2833

VANADIUM(IV) CHLORIDE

7632-51-1

2834

VANADIUM(III) CHLORIDE TETRAHYDROFURAN COMPLEX

19559-06-9

2835

VANADIUM(V)OXIDE

1314-62-1

2836

VANADIUM(V) TRICHLORIDE OXIDE

7727-18-6

VANADYL ACETYLACETONATE

3153-26-2

2837

VANADYL SULFATE HYDRATE

123334-20-3

2838

VANCOMYCIN HCL

1404-93-9

2839

VANILLIN

121-33-5

2840

o-VANILLIN

148-53-8

2841

VERATRALDEHYDE

120-14-9

2842

VERMICULITE

1318-00-9

2843

VINYL ACETATE

108-05-4

2844

4-VINYLBENZYL CHLORIDE

1592-20-7

2845

VINYLBENZYL CHLORIDE MIXTURE OF ISOMERS

30030-25-2

2846

9-VINYLCARBAZOLE

1484-13-5

2847

VINYLIDENE CHLORIDE

75-35-4

2848

VINYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION

1826-67-1

2849

2-VINYLPYRIDINE

100-69-6

2850

4-VINYLPYRIDINE

100-43-6

2851

1-VINYL-2-PYRROLIDONE

88-12-0

2852

VINYL TRICHLOROSILANE

75-94-5

2853

VIOLURIC ACID MONOHYDRATE

26351-19-9

2854

VITAMIN A ACETATE

127-47-9

W

WIJS SOLUTION 

2855

WP900, HYDROCHLORIDE

X

2856

XANTHINE

69-89-6

2857

XANTHONE

90-47-1

2858

XENON

7440-63-3

2859

XYLENE CYANOLE 

2650-17-1

2860

m-XYLYLENEDIAMINE

1477-55-0

2861

o-XYLENE

95-47-6

2862

m-XYLENE

108-38-3

2863

p-XYLENE

106-42-3

2864

XYLENES

1330-20-7

2865

XYLENOL BLUE

125-31-5

Y

Y-27632 

146986-50-7

2866

Y-27632 dihydrochloride monohydrate

331752-47-7

2867

YTTERBIUM(III)OXIDE

1314-37-0

2868

YTTRIUM(III)CHLORIDE 

10361-92-9

2869

YTTRIUM(III)CHLORIDE  6-HYDRATE

10025-94-2

2870

YTTRIUM(III)NITRATE 6-HYDRATE

13494-98-9

2871

YTTRIUM(III)OXIDE

1314-36-9

Z

ZEOCIN

11006-33-0

2872

ZEOLITE

1318-02-1

2873

ZINC

7440-66-6

2874

ZINC ACETATE

557-34-6

2875

ZINC ACETATE DIHYDRATE

5970-45-6

2876

ZINC AMMONIUM CHLORIDE

14639-97-5

2877

ZINC ARSENATE

1303-39-5

2878

ZINC BENZOATE

553-72-0

2879

ZINC BORATE

10361-94-1

2880

ZINC BROMIDE

7699-45-8

2881

ZINC CHLORIDE

7646-85-7

2882

ZINC CYANIDE

557-21-1

2883

ZINC FLUORIDE HYDRATE

7783-49-5

2884

ZINC FORMATE DIHYDRATE

557-41-5

2885

ZINC HEXAFLUOROSILICATE HYDRATE

16871-71-9

2886

ZINC IODIDE

10139-47-6

2887

ZINC NITRATE HEXAHYDRATE

10196-18-6

2888

ZINC OXIDE

1314-13-2

2889

ZINC STEARATE

557-05-1

2890

ZINC SULFATE 7-HYDRATE

7446-20-0

2891

ZINC SULFOCARBOLATE

127-82-2

ZINC TRIFLUOROMETHANESULFONATE

54010-75-2

2892

ZIRCONIUM(IV) CHLORIDE

10026-11-6

2893

ZIRCONIUM(IV)OXIDE

1314-23-4

2894

ZIRCONIUM(IV)OXYCHLORIDE 8-HYDRATE

13520-92-8

2895

ZIRCONIUM SULFATE TETRAHYDRATE

7446-31-3

2896

ZIRCONIUM(IV)OXYNITRATE HYDRATE

14985-18-3

2897

ZIRCONIUM(IV)N-PROPOXIDE

23519-77-9

לחץ כאן לחזרה למעלה