גיליונות בטיחות O-S

 

• כדי לחפש שם ספציפי ניתן להיעזר באפשרות החיפוש באתר.

No.

Material Name

CAS No.

O

2023

OCTADECYLTRICHLOROSILANE

112-04-9

2024

OCTANE

111-65-9

2025

1-OCTANOL

111-87-5

2026

2-OCTANOL

4128-31-8

2027

2-OCTANONE

111-13-7

2028

1-OCTENE

111-66-0

TRANS-3-OCTEN-2-ONE

18402-82-9

2029

OCTYLAMINE

111-86-4

2030

OCTYLTRICHLOROSILANE

5283-66-9

2031

1-OCTYNE

629-05-0

2032

OKADAIC ACID

78111-17-8

2033

OLEIC ACID 

112-80-1

2034

OLEYL ALCOHOL

143-28-2

2035

OLEYLAMINE

112-90-3

2036

ORCINOL MONOHYDRATE

6153-39-5

2037

L-ORNITHINE MONOHYDRATE

3184-13-2

2038

OSMIUM TETROXIDE, AQUEOUS SOL.

20816-12-0

2039

OXALIC ACID

144-62-7

2040

OXALIC ACID DIHYDRATE

6153-56-6

2041

OXALYL CHLORIDE

79-37-8

2042

OXAMIDE

471-46-5

2043

2-OXAZOLIDONE

497-25-6

OXONE, MONOPERSULFATE COMPOUND

70693-62-8

2044

OXONOL V

61389-30-8

2045

OXYDIACETIC ACID

110-99-6

2046

2 2'-OXYDIETHANOL (DIETHYLENE GLYCOL) 

111-46-6

2047

OXYGEN GAS 

7782-44-7

2048

OXYGEN GAS ISOTOPE 17

67321-81-7

2049

OXYGEN(0.9%)+CO2(5%)+NITROGEN(94.1%)

P

2050

PACLITAXEL

33069-62-4

2051

PALLADIUM, 10% ON CARBON

7440-05-3

2052

PALLADIUM (II) ACETATE

3375-31-3

2053

PALLADIUM (II) CHLORIDE

 7647-10-1

2054

PALLADIUM(II)NITRATE DIHYDRATE

10102-05-3

2055

PALMITIC ACID

57-10-3

2056

PANCREATIN

8049-47-6

2057

PAPAIN

9001-73-4

2058

PARAFORMALDEHYDE powder

30525-89-4

2059

PARAFORMALDEHYDE  16% SOLUTION

30525-89-4

2060

PARAFORMALDEHYDE  32% SOLUTION

30525-89-4

2061

PARALDEHYDE

123-63-7

2062

PARAOXON

 311-45-5

2063

PARAQUAT CL TETRAHYDRATE

1910-42-5

2064

PARAROSANILINE HYDROCHLORIDE 

569-61-9

2065

16:0-18:1 PC(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)chloroform sol.

159701-20-9

2066

16:0-18:1 PE(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)chloroform sol.

26662-94-2

2067

PELARGONIC ACID

112-05-0

2068

PENTACHLOROETHANE

76-01-7

2069

PENTACHLOROPHENOL

87-86-5

2070

PENTAFLUOROBENZALDEHYDE

653-37-2

2072

PENTAFLUOROPHENOL

771-61-9

2073

PENTAFLUOROPROPIONIC ACID

422-64-0

2074

N,N,N',N',N"-PENTAMETHYLDIETHYLENE-TRIAMINE

3030-47-5

2075

PENTANE

109-66-0

2076

2,4-PENTANEDIONE

123-54-6

2077

1-PENTANOL

71-41-0

2078

2-PENTANOL

6032-29-7

2079

3-PENTANOL

584-02-1

2080

2-PENTANONE

107-87-9

2081

3-PENTANONE

96-22-0

2082

PENTYLBENZENE

538-68-1

2083

PENTYLENETETRAZOLE

54-95-5

2084

PENTYLLITHIUM SOLUTION

3525-31-3

2085

PEPSIN

9001-75-6

2086

PERCHLORIC ACID

7601-90-3

2087

PERFLUORO(DECAHYDRONAPHTHALENE) cis+trans

306-94-5

2088

PERIODIC ACID

10450-60-9

2089

PETROLEUM ETHER

64742-49-0

2090

PETROLEUM GASES LIQUIFIED (LPG)

68476-85-7

PHALLOIDIN TRITC(Tetramethylrhodamine B isothiocyanate) 

2091

alpha-PHELLANDRENE

99-83-2

2092

PHENANTHRENE

85-01-8

2093

9,10-PHENANTHRENEQUINONE

84-11-7

2094

PHENANTHRIDINE

229-87-8

2095

1,10-PHENANTHROLINE

66-71-7

2096

1,10-PHENANTHROLINE-FERROUS SULFATE COMPLEX

14634-91-4

2097

1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE

5144-89-8

2098

p-PHENETHIDINE

156-43-4

2099

PHENOL

108-95-2

2100

PHENOL BLUE

2150-58-5

2101

PHENOL – WATER SATURATED

2102

PHENOL: CHLOROFORM: ISOAMYL ALCOHOL*25:24:1

2103

PHENOLPHTHALEINE

77-09-8

2104

PHENOL REAGENT FOLIN CIOCALTEU'S

13472-45-2

2105

PHENOL RED

143-74-8

2106

PHENOTHIAZINE

92-84-2

2107

PHENOXYACETIC ACID

122-59-8

2108

2-PHENOXYBENZOIC ACID

2243-42-7

2109

2-PHENOXYETHANOL

122-99-6

2110

1-PHENOXY-2-PROPANOL

770-35-4

2111

PHENYLACETALDEHYDE

122-78-1

2112

PHENYL ACETATE

122-79-2

2113

PHENYLACETIC ACID

103-82-2

2114

PHENYLACETONITRILE

140-29-4

2115

PHENYLACETYL CHLORIDE

103-80-0

2116

N-PHENYLANTHRANILIC ACID

91-40-7

2117

PHENYLARSONIC ACID

98-05-5

2118

PHENYL BENZOATE

93-99-2

2119

PHENYLBORONIC ACID

98-80-6

2120

PHENYLCYCLOHEXANE

827-52-1

2121

o-PHENYLENEDIAMINE

95-54-5

2122

m-PHENYLENEDIAMINE

108-45-2

2123

p-PHENYLENEDIAMINE

106-50-3

2124

o-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

615-28-1

2125

m-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

541-69-5

2126

p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

624-18-0

2127

R-(-)-PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE

61-76-7

2128

PHENYL ETHER

101-84-8

2129

PHENYLETHYL ALCOHOL

60-12-8

(S)-(-)-PHENYLETHYLAMINE

2627-86-3

2130

1-PHENYLETHYLAMINE

618-36-0

2131

2-PHENYLETHYLAMINE

64-04-0

2132

B-PHENYLETHYLAMINE HCL

156-28-5

2133

PHENYLFLUORONE

975-17-7

2134

PHENYLHYDRAZINE

100-63-0

2135

PHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE

59-88-1

2136

PHENYL ISOCYANATE

103-71-9

2137

PHENYL ISOTHIOCYANATE

103-72-0

2138

PHENYLMAGNESIUM BROMIDE; 3.0M SOLUTION

100-58-3

2139

N-PHENYLMALEIMIDE

941-69-5

2140

PHENYLMERCURY ACETATE

62-38-4

2141

PHENYLMERCURY CHLORIDE

100-56-1

2142

PHENYLMERCURY NITRATE

8003-05-2

2143

PHENYLMETHANESULFONYL FLUORIDE

329-98-6

2144

N-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE 

135-88-6

2145

2-PHENYLPHENOL

90-43-7

2146

4-PHENYLPHENOL

92-69-3

2147

N-PHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE

101-54-2

2148

PHENYLPHOSPHINIC ACID

1779-48-2

2149

1-PHENYL-1,2-PROPANEDIONE

579-07-7

2150

3-PHENYL-1-PROPANOL

122-97-4

2151

PHENYL-2-PROPANONE

103-79-7

2152

PHENYL PROPIONATE

637-27-4

3-PHENYL-1-PROPYNE

10147-11-2

2153

1-PHENYL-3-PYRAZOLIDINONE

92-43-3

2154

PHENYL SALYCILATE

118-55-8

2155

1-PHENYLSEMICARBAZIDE

103-03-7

2156

PHENYL SEPHAROSE 

69106-59-8

PHENYLSILANE

694-53-1

2157

PHENYL SULFIDE

139-66-2

2158

PHENYL SULFONE

127-63-9

2159

PHENYL SULFOXIDE

945-51-7

2160

1-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE

645-48-7

2161

4-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE

5351-69-9

2162

N-PHENYLTHIOUREA

103-85-5

2163

PHENYLTRICHLOROSILANE

98-13-5

2164

PHLOROGLUCINOL

108-73-6

PHORBOL-12-MYRISTATE-13-ACETATE

16561-29-8

2165

PHOSGENE SOLUTION

75-44-5

2166

PHOSPHINE

7803-51-2

2167

PHOSPHINE(15%)+HYDROGEN(85%)

2168

PHOSPHOMOLYBDIC ACID HYDRATE

51429-74-4

2169

PHOSPHORIC ACID 

7664-38-2

2170

meta-PHOSPHORIC ACID

37267-86-0

2171

PHOSPHOROUS ACID

13598-36-2

2172

PHOSPHOROUS RED

7723-14-0

2173

PHOSPHOROUS PENTABROMIDE

7789-69-7

2174

PHOSPHOROUS PENTACHLORIDE

10026-13-8

2175

PHOSPHOROUS PENTASULFIDE

1314-80-3

2176

PHOSPHOROUS PENTOXIDE

1314-56-3

2177

PHOSPHOROUS TRIBROMIDE

7789-60-8

2178

PHOSPHOROUS TRICHLORIDE

7719-12-2

2179

PHOSPHORYL CHLORIDE

10025-87-3

2180

PHOSPHOTUNGSTIC ACID HYDRATE

12501-23-4

2181

PHTHALALDEHYDIC ACID

119-67-5

2182

O-PHTHALDIALDEHYDE

643-79-8

2183

PHTHALIC ACID

88-99-3

2184

PHTHALIC ANHYDRIDE

85-44-9

2185

PHTHALONITRILE

91-15-6

2186

PHTHALOYL CHLORIDE

88-95-9

2187

2-PICOLINE

109-06-8

2188

3-PICOLINE

108-99-6

2189

4-PICOLINE

108-89-4

2190

PICOLINIC ACID

98-98-6

2191

PICRAMIDE

489-98-5

2192

PICRIC ACID

88-89-1

2193

PICROTOXIN

124-87-8

2194

PICRYLSULFONIC ACID SOLUTION

2508-19-2

2195

PIMELIC ACID

111-16-0

2196

PIMELONITRILE

646-20-8

2197

PINACOL

76-09-5

2198

PINACOLBORANE(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)

25015-63-8

2199

PINACOLONE

75-97-8

2200

PIPERIDINE

110-89-4

2201

1-PIPERIDINECARBONITRILE

1530-87-6

2202

PIPERONAL

120-57-0

2203

PIVALDEHYDE

630-19-3

2204

PLATINUM(II)CHLORIDE

10025-65-7

2205

PLATINUM(IV)CHLORIDE

13454-96-1

2206

PLATINUM(IV)OXIDE

1314-15-4

POLY(ACRYLIC ACID, SODIUM SALT)

9003-04-7

2207

Poly(ethyleneimine) solution

9002-98-6

POLY(3-HEXYLTHIOPHENE-2,5-DIYL)

104934-50-1

2208

POLYPHOSPHORIC ACID

8017-16-1

2209

POLY(VINYL CHLORIDE-CO-VINYL ACETATE)

9003-22-9

POLY(2-VINYLPYRIDINE)

25014-15-7

2210

PONCEAU XYLIDINE

3761-53-3

2211

POTASSIUM

7440-09-7

2212

POTASSIUM ANTIMONATE

12208-13-8

2213

POTASSIUM ANTIMONYL TARTRATE TRIHYDRATE

28300-74-5

2214

POTASSIUM ARSENATE MONOBASIC

7784-41-0

2215

POTASSIUM ARSENITE

10124-50-2

2216

POTASSIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE

40949-94-8

2217

POTASSIUM BISULFATE

7646-93-7

2218

POTASSIUM BISULFITE

16731-55-8

2219

POTASSIUM BOROHYDRIDE

13762-51-1

2220

POTASSIUM BROMATE

7758-01-2

2221

POTASSIUM BROMIDE

7758-02-3

2222

POTASSIUM tert-BUTOXIDE

865-47-4

2223

POTASSIUM CARBONATE

584-08-7

2224

POTASSIUM CHLORATE

3811-04-9

2225

POTASSIUM CHLORIDE

7447-40-7

2226

POTASSIUM CHROMATE

7789-00-6

2227

POTASSIUM CYANATE

590-28-3

2228

POTASSIUM CYANIDE

151-50-8

2229

POTASSIUM DICHROMATE

7778-50-9

2230

POTASSIUM DIOXIDE

12030-88-5

2231

POTASSIUM DIPHENYLPHOSPHIDE SOLUTION

15475-27-1

2232

POTASSIUM ETHYL XANTHOGENATE

140-89-6

POTASSIUM FERROCYANIDE 3-HYDRATE

14459-95-1

2233

POTASSIUM FLUORIDE

7789-23-3

2234

POTASSIUM FLUORIDE DIHYDRATE

13455-21-5

2235

POTASSIUM HEXACHLOROIRIDATE(IV)

16920-56-2

2236

POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV)

16921-30-5

2237

POTASSIUM HEXACYANOCOLBALTATE(III)

13963-58-1

2238

POTASSIUM HYDRIDE

7693-26-7

2239

POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE

7789-29-9

2240

POTASSIUM HYDROXIDE

1310-58-3

2241

POTASSIUM IODATE

7758-05-6

2242

POTASSIUM IODIDE

7681-11-0

2243

POTASSIUM MERCURIC CYANIDE

591-89-9

2244

POTASSIUM METABORATE

16481-66-6

2245

POTASSIUM NITRATE

7757-79-1

2246

POTASSIUM NITRITE

7758-09-0

2247

POTASSIUM OLEATE

143-18-0

2248

POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE

6487-48-5

2249

POTASSIUM PERCHLORATE

7778-74-7

2250

POTASSIUM PERIODATE

7790-21-8

2251

POTASSIUM PERMANGANATE

7722-64-7

2252

POTASSIUM PERRHENATE

10466-65-6

2253

POTASSIUM PERSULFATE

7727-21-1

2254

POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC

7778-77-0

2255

POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC 

7758-11-4

2256

POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC

7778-53-2

2257

POTASSIUM PHTHALIMIDE

1074-82-4

2258

POTASSIUM PYROPHOPHATE

7320-34-5

2259

POTASSIUM PYROSULFATE

7790-62-7

2260

POTASSIUM SILVER(I) CYANIDE

506-61-6

2261

POTASSIUM SULFIDE

1312-73-8

2262

POTASSIUM TETRABORATE TETRAHYDRATE

12045-78-2

2263

POTASSIUM TETRACHLOROAURATE(III)

13682-61-6

2264

POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II)

10025-99-7

2265

POTASSIUM TETRAOXALATE 2-HYDRATE

6100-20-5

2266

POTASSIUM THIOCYANATE

333-20-0

2267

POTASSIUM THIOSULFATE

10294-66-3

2268

PRASEODYMIUM(III) CHLORIDE

10361-79-2

2269

PRASEODYMIUM(III,IV) OXIDE

12037-29-5

2270

PRIMULINE

8064-60-6

2271

PRISTANE

1921-70-6

2272

PROFLAVINE HEMISULFATE SALT HYDRATE

1811-28-5

2273

PROFLAVINE HYDROCHLORIDE

952-23-8

2274

PROPANE GAS

74-98-6

2275

1,3-PROPANEDIOL 

504-63-2

2276

1,3-PROPANEDIOL CYCLIC SULFATE

1073-05-8

2277

1-PROPANETHIOL

107-03-9

2278

2-PROPANETHIOL

75-33-2

2279

1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID

99-14-9

2280

2-PROPANOL(Isopropyl alcohol)

67-63-0

2281

PROPARGYL BROMIDE SOL.

106-96-7

2282

PROPIDIUM IODIDE 

25535-16-4

2283

PROPIOLIC ACID

471-25-0

2284

PROPIONALDEHYDE

123-38-6

2285

PROPIONAMINE

79-05-0

2286

PROPIONIC ACID 

79-09-4

2287

PROPIONIC ANHYDRIDE

123-62-6

2288

PROPIONITRILE

107-12-0

2289

PROPIONYL BROMIDE

598-22-1

2290

PROPIONYL CHLORIDE

79-03-8

2291

PROPIOPHENONE

93-55-0

2292

PROPYL ACETATE

109-60-4

2293

PROPYL ALCOHOL

71-23-8

2294

PROPYLAMINE

107-10-8

2295

PROPYL BUTYRATE

105-66-8

2296

PROPYL CHLOROFORMATE

109-61-5

2297

PROPYLENE GAS

115-07-1

2298

(+/-)-PROPYLENE CARBONATE

108-32-7

PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE

108-65-6

2299

(+/-)-PROPYLENE OXIDE

75-56-9

2300

PROPYL FORMATE

110-74-7

2301

2-PROPYLPENTANOIC ACID SODIUM

1069-66-5

Propylphosphonic acid

2302

PROPYL PROPIONATE

106-36-5

2303

2-PROPYN-1-OL

107-19-7

2304

PROTEINASE K 

39450-01-6

2305

PUROMYCIN DIHYDROCHLORIDE

58-58-2

2306

PYRAZINE

290-37-9

2307

PYRENE

129-00-0

2308

1-PYRENEMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE

93324-65-3

2309

PYRIDINE 

110-86-1

2310

PYRIDINE-D5

7291-22-7

2-Pyridinecarbonitrile

100-70-9

2-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

1121-60-4

3-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

500-22-1

2311

4-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

872-85-5

2312

PYRIDINE HYDROCHLORIDE

628-13-7

2313

PYRIDINIUM CHLOROCHROMATE

26299-14-9

2314

PYRIDINIUM P-TOLUENESULFONATE

24057-28-1

2315

2-PYRIDOL

142-08-5

2316

3-PYRIDOL

109-00-2

2317

1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL 

85-85-8

2318

2-PYRIDYLCARBINOL

586-98-1

2319

3-PYRIDYLCARBINOL

100-55-0

2320

4-PYRIDYLCARBINOL

586-95-8

2321

PYRIMIDINE

289-95-2

2322

PYROGALLOL

87-66-1

2323

PYROLIGNEOUS ACID

8030-97-5

2324

PYROMELLITIC ACID

89-05-4

2325

PYROMELLITIC DIANHYDRIDE

89-32-7

2326

PYROTARTARIC ANHYDRIDE

4100-80-5

2327

PYRROLE

109-97-7

2328

PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID

634-97-9

2329

PYRROLIDINE

123-75-1

2-PYRROLIDONE

616-45-5

2330

PYRUVIC ACID

127-17-3

Q

2331

QUERCETIN DIHYDRATE

6151-25-3

2332

QUINALDINE

91-63-4

2333

QUINALIZARIN

81-61-8

2334

QUINHYDRONE

106-34-3

2335

QUINIDINE

56-54-2

2336

QUINIDINE SULFATE SALT DIHYDRATE

6591-63-5

2337

QUININE

130-95-0

2338

QUININE HYDROBROMIDE

549-49-5

2339

QUININE HYDROCHLORIDE 2-HYDRATE

6119-47-7

2340

QUININE SULFATE

207671-44-1

2341

QUINOLINE

91-22-5

2342

QUINOLINIC ACID

89-00-9

2343

QUINONE

106-51-4

2344

QUINOXALINE

91-19-0

R

2345

REFRIGERANT GAS 404-A

2346

REFRIGERANT GAS FREON R12

75-71-8

2347

REFRIGERANT GAS R-22

75-45-2

2348

REFRIGERANT GAS(1,1,1,2-Tetrafluoroethane R134a)

811-97-2

2349

REINECKE SALT

13573-16-5

2350

RETINAL

116-31-4

2351

RESAZURIN SODIUM SALT

62758-13-8

2352

RESORCINOL

108-46-3

2353

RESORCINOL MONOACETATE

102-29-4

RETINOL

68-26-8

2354

RHENIUM

7440-15-5

2355

RHODAMINE B

81-88-9

2356

RHODAMINE 6G

989-38-8

2357

RHODANINE

141-84-4

2358

RHODIUM

7440-16-6

2359

RHODIUM(III)CHLORIDE

10049-07-7

RIFAMPICIN

13292-46-1

2360

RUBIDIUM

7440-17-7

2361

RUBIDIUM CARBONATE

584-09-8

2362

RUBIDIUM HYDROXIDE

1310-82-3

2363

RUTHENIUM(III)CHLORIDE

10049-08-8

2364

RUTHENIUM(IV)OXIDE

12036-10-1

RYANODINE

15662-33-6

S

2365

SACCHARIN

81-07-2

2366

SAFRANIN

477-73-6

2367

SAFROLE

94-59-7

2368

D-SALICIN

138-52-3

2369

SALICYLALDEHYDE

90-02-8

2370

SALICYLALDOXIME

94-67-7

2371

SALICYLAMINE

65-45-2

2372

SALICYLIC ACID

69-72-7

2373

SAMARIUM

7440-19-9

2374

SAPONIN

8047-15-2

2375

SB 203580

152121-47-6

2376

SB-505124 hydrochloride hydrate

694433-59-5

2377

SCANDIUM

7440-20-2

2378

SEBACYL CHLORIDE

111-19-3

2379

SELECTFLUOR FLUORINATING REAGENT

140681-55-6

2380

SELENIC ACID

7783-08-6

2381

SELENIUM, POWDER

7782-49-2

2382

SELENIOUS ACID

7783-00-8

2383

SELENIUM DIOXIDE

7446-08-4

2384

SELENIUM OXYCHLORIDE

7791-23-3

2385

SELENIUM TETRACHLORIDE

10026-03-6

2386

SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE

563-41-7

SIGMACLEAN

68424-85-1

2387

SIGMA FAST FAST RED TR/NAPHTHOL 

SIGMA-FLUOR COCKTAIL

2388

SILICILIC ACID

7699-41-4

2389

SILICON 

7440-21-3

2390

SILICON CARBIDE

409-21-2

2391

SILICON TETRACHLORIDE

10026-04-7

2392

SILICOTUNGSTIC ACID

12027-43-9

2393

SILVER

7440-22-4

2394

SILVER ACETATE

563-63-3

2395

SILVER ARSENATE

13510-44-6

2396

SILVER ARSENITE

7784-08-9

2397

SILVER CARBONATE

534-16-7

2398

SILVER CHLORIDE

7783-90-6

2399

SILVER CYANATE

3315-16-0

2400

SILVER CYANIDE

506-64-9

2401

SILVER DICHROMATE

7784-02-3

2402

SILVER HEXAFLUOROPHOSPHATE

26042-63-7

2403

SILVER IODATE

7783-97-3

2404

SILVER IODIDE

7783-96-2

2405

SILVER NITRATE 

7761-88-8

2406

SILVER NITRITE

7783-99-5

2407

SILVER(I)OXIDE

20667-12-3

SILVER PAINT THINNER

2408

SILVER PASTE

2409

SILVER PERCHLORATE

7783-93-9

2410

SILVER PERCHLORATE HYDRATE

331717-44-3

2411

SILVER PHOSPHATE

7784-09-0

2412

SILVER SULFATE

10294-26-5

2413

SILVER SULFIDE

21548-73-2

2414

SILVER THIOCYANATE

1701-93-5

2415

SILVER TRIFLUOROMETHANESULFONATE

2923-28-6

2416

SODA LIME

8006-28-8

2417

SODIUM

7440-23-5

2418

SODIUM ACETYLIDE SUSPENSION

1066-26-8

2419

SODIUM ALUMINATE

11138-49-1

2420

SODIUM AMIDE

7782-92-5

2421

SODIUM AMOBARBITAL

64-43-7

2422

SODIUM ARSENATE DIBASIC 7-HYDRATE

10048-95-0

2423

SODIUM ARSENITE

7784-46-5

2424

SODIUM AZIDE

26628-22-8

2425

SODIUM BENZOATE

532-32-1

2426

SODIUM BISMUTHATE

12232-99-4

2427

SODIUM BISULFATE

7681-38-1

2428

SODIUM BISULFATE 1-HYDRATE

10034-88-5

2429

SODIUM BISULFITE

7631-90-5

2430

SODIUM BORODEUTERIDE

15681-89-7

2431

SODIUM BOROHYDRIDE

16940-66-2

2432

SODIUM BROMATE

7789-38-0

2433

SODIUM BUTYRATE

156-54-7

2435

SODIUM CARBONATE

497-19-8

2436

SODIUM CARBONATE 1-HYDRATE

5968-11-6

2437

SOIDUM CARBONATE DECAHYDRATE

6132-02-1

2438

SOIDUM CHLORATE

7775-09-9

2439

SODIUM CHLORIDE

7647-14-5

2440

SODIUM CHROMATE

7775-11-3

2441

SODIUM COBALTNITRITE

13600-98-1

2442

SODIUM CYANIDE

143-33-9

2443

SODIUM CYANOBOROHYDRIDE

25895-60-7

2445

SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE

7789-12-0

2446

SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE

20624-25-3

2447

SODIUM DIHYDROGEN SULFATE 1-HYDRATE

10049-21-5

2448

SODIUM DIHYDROGEN SULFATE DIHYDRATE

13472-35-0

2449

SODIUM DITHIONATE

7631-94-9

2450

SODIUM DITHIONITE

7775-14-6

2451

SODIUM DIURANATE

13721-34-1

2452

SODIUM DODECYL SULFATE SOLUTION 20%

151-21-3

2453

SODIUM ETHOXIDE

141-52-6

2454

Sodium ethylmercurithiosalicylate

54-64-8

2455

SODIUM FLUORIDE

7681-49-4

2456

SODIUM FLUOROACETATE

62-74-8

2457

SODIUM FLUOROSILICATE

16893-85-9

2458

Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate

149-44-0

2459

SODIUM FUMARATE

17013-01-3

2460

SODIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

21324-39-0

2461

SODIUM HYDRIDE

7646-69-7

2462

SODIUM HYDROGEN SULFIDE HYDRATE

207683-19-0

2463

SODIUM HYDROXIDE

1310-73-2

SODIUM HYPOCHLORITE 

7681-52-9

2464

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION

7681-52-9

2465

SODIUM HYPOPHOSPHITE

7681-53-0

2466

SODIUM IODATE

7681-55-2

2467

SODIUM IODIDE

7681-82-5

2468

SODIUM MALEATE

371-47-1

2469

SODIUM MALONATE

141-95-7

2470

SODIUM METABORATE TETRAHYDRATE

10555-76-7

2471

SODIUM METABISULFITE

7681-57-4

2472

SODIUM METASILICATE

6834-92-0

2473

SOIDUM METASILICATE PENTAHYDRATE

10213-79-3

2474

SODIUM METHOXIDE SOLUTION

124-41-4

2475

SODIUM MOLYBDATE 2-HYDRATE

10102-40-6

2476

SODIUM NITRATE

7631-99-4

2477

SODIUM NITRITE

7632-00-0

SODIUM NITRITE 15-N

68378-96-1

2478

SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE

13755-38-9

2479

Sodium orthovanadate

13721-39-6

2480

SODIUM OXALATE

62-76-0

2481

SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE

10486-00-7

2482

SODIUM PERCHLORATE

7601-89-0

2483

SODIUM(PARA)PERIODATE

13940-38-0

2484

SODIUM PERIODATE

7790-28-5

2485

SODIUM PEROXIDE

1313-60-6

2486

SODIUM PERSULFATE

7775-27-1

2487

SODIUM PHOSPHATE

7601-54-9

2488

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC

7558-79-4

2489

SODIUM PHOSPHATE TRIBASIC 12-HYDRATE

10101-89-0

2490

SODIUM PROPIONATE

137-40-6

2491

SODIUM PYROPHOSPHATE TETRABASIC 10-HYDRATE

13472-36-1

2492

SODIUM PYRUVATE

113-24-6

2493

SODIUM RHODIZONATE

523-21-7

2494

SODIUM SALICYLATE

54-21-7

2495

SODIUM SELENITE 

10102-18-8

2496

SODIUM SILICATE SOLUTION

2497

SODIUM STANNATE TRIHYDRATE

12058-66-1

2498

SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE

6106-21-4

2499

SODIUM SULFIDE 9-HYDRATE

1313-84-4

2500

SODIUM TETRABORATE 10-HYDRATE

1303-96-4

2501

SODIUM TETRAFLUOROBORATE

13755-29-8

2502

SODIUM TETRAPHENYLBORATE

143-66-8

2503

SODIUM THIOCYANATE

540-72-7

2504

SODIUM THIOGLYCOLATE

367-51-1

2505

SODIUM THIOSULFATE

7772-98-7

2506

SODIUM TRIACETOXYBOROHYDRIDE

56553-60-7

2507

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

7758-29-4

2508

SODIUM TUNGSTATE-2-HYDRATE 

10213-10-2

2510

SODIUM-metha-VANADATE

13718-26-8

2511

Sodium 4-vinylbenzenesulfonate

2695-37-6

2512

SORAFENIB TOSYLATE

475207-59-1

2513

SORBIC ACID(2,4-Hexadienoic acid)

110-44-1

2514

SPERMINE

71-44-3

2515

SQUALANE

111-01-3

2516

SQUALENE

111-02-3

2517

STANNIC BROMIDE

7789-67-5

2519

STANNIC OXIDE

18282-10-5

2520

STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE

10025-69-1

STANNOUS 2-ETHYLHEXANOATE

301-10-0

2521

STANNOUS OXIDE

21651-19-4

2522

STANNOUS SULFATE

7488-55-3

2523

STAUROSPORINE 

62996-74-1

2524

STEARIC ACID

57-11-4

STEARYL ACRYLATE

4813-57-4

2525

trans-STILBENE

103-30-0

STREPTOMYCIN SULFATE

3810-74-0

2526

STREPTOZOTOCIN MIXED ANOMERS

18883-66-4

2527

STRONTIUM ACETATE HEMIACETATE

543-05-2

2528

STRONTIUM BROMIDE

10476-71-0

2529

STRONTIUM CARBONATE

1633-05-2

2530

STRONTIUM CHLORIDE 6-HYDRATE

10025-70-4

2531

STRONTIUM FLUORIDE

7783-48-4

2532

STRONTIUM IODIDE 6-HYDRATE

7790-40-1

2533

STRONTIUM NITRATE

10042-76-9

2534

STRYCHNINE HYDROCHLORIDE

1421-86-9

2535

STYRENE

100-42-5

2536

STYRENE DIBROMIDE

93-52-7

2537

SUBERIC ACID

505-48-6

2538

SUCCINIC ACID

110-15-6

2539

SUCCINIC ANHYDRIDE

108-30-5

2540

SUCCINONITRILE

110-61-2

2541

SUCCINYL CHLORIDE

543-20-4

2542

SUDAN II

3118-97-6

2543

SUDAN IV

85-83-6

2544

SULFAMIC ACID

5329-14-6

2545

SULFANILIC ACID

121-57-3

2547

4,4'-SULFONYLDIPHENOL

80-09-1

3-SULFOPROPYL METACRYLATE POTASSIUM SALT

31098-21-2

2548

SULFOSALICYC ACID DIHYDRATE

5965-83-3

2549

SULFUR

7704-34-9

2550

SULFUR DICHLORIDE

10545-99-0

2551

SULFUR DIOXIDE

7446-09-5

2552

SULFUR DIOXIDE SOL.(SULFUROUS ACID)

7782-99-2

2553

SULFUR HEXAFLUORIDE

2551-62-4

2554

SULFUR MONOCHLORIDE SOL.

10025-67-9

2555

SULFURIC ACID

7664-93-9

2556

SULFURIC ACID FUMING

8014-95-7

2557

SULFURYL CHLORIDE

7791-25-5

2558

SYRINGALDEHYDE

134-96-3

2559

SYRINGIC ACID

530-57-4

 

Material Name

CAS No.

O

2023

OCTADECYLTRICHLOROSILANE

112-04-9

2024

OCTANE

111-65-9

2025

1-OCTANOL

111-87-5

2026

2-OCTANOL

4128-31-8

2027

2-OCTANONE

111-13-7

2028

1-OCTENE

111-66-0

TRANS-3-OCTEN-2-ONE

18402-82-9

2029

OCTYLAMINE

111-86-4

2030

OCTYLTRICHLOROSILANE

5283-66-9

2031

1-OCTYNE

629-05-0

2032

OKADAIC ACID

78111-17-8

2033

OLEIC ACID 

112-80-1

2034

OLEYL ALCOHOL

143-28-2

2035

OLEYLAMINE

112-90-3

2036

ORCINOL MONOHYDRATE

6153-39-5

2037

L-ORNITHINE MONOHYDRATE

3184-13-2

2038

OSMIUM TETROXIDE, AQUEOUS SOL.

20816-12-0

2039

OXALIC ACID

144-62-7

2040

OXALIC ACID DIHYDRATE

6153-56-6

2041

OXALYL CHLORIDE

79-37-8

2042

OXAMIDE

471-46-5

2043

2-OXAZOLIDONE

497-25-6

OXONE, MONOPERSULFATE COMPOUND

70693-62-8

2044

OXONOL V

61389-30-8

2045

OXYDIACETIC ACID

110-99-6

2046

2 2'-OXYDIETHANOL (DIETHYLENE GLYCOL) 

111-46-6

2047

OXYGEN GAS 

7782-44-7

2048

OXYGEN GAS ISOTOPE 17

67321-81-7

2049

OXYGEN(0.9%)+CO2(5%)+NITROGEN(94.1%)

P

2050

PACLITAXEL

33069-62-4

2051

PALLADIUM, 10% ON CARBON

7440-05-3

2052

PALLADIUM (II) ACETATE

3375-31-3

2053

PALLADIUM (II) CHLORIDE

 7647-10-1

2054

PALLADIUM(II)NITRATE DIHYDRATE

10102-05-3

2055

PALMITIC ACID

57-10-3

2056

PANCREATIN

8049-47-6

2057

PAPAIN

9001-73-4

2058

PARAFORMALDEHYDE powder

30525-89-4

2059

PARAFORMALDEHYDE  16% SOLUTION

30525-89-4

2060

PARAFORMALDEHYDE  32% SOLUTION

30525-89-4

2061

PARALDEHYDE

123-63-7

2062

PARAOXON

 311-45-5

2063

PARAQUAT CL TETRAHYDRATE

1910-42-5

2064

PARAROSANILINE HYDROCHLORIDE 

569-61-9

2065

16:0-18:1 PC(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)chloroform sol.

159701-20-9

2066

16:0-18:1 PE(1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)chloroform sol.

26662-94-2

2067

PELARGONIC ACID

112-05-0

2068

PENTACHLOROETHANE

76-01-7

2069

PENTACHLOROPHENOL

87-86-5

2070

PENTAFLUOROBENZALDEHYDE

653-37-2

2072

PENTAFLUOROPHENOL

771-61-9

2073

PENTAFLUOROPROPIONIC ACID

422-64-0

2074

N,N,N',N',N"-PENTAMETHYLDIETHYLENE-TRIAMINE

3030-47-5

2075

PENTANE

109-66-0

2076

2,4-PENTANEDIONE

123-54-6

2077

1-PENTANOL

71-41-0

2078

2-PENTANOL

6032-29-7

2079

3-PENTANOL

584-02-1

2080

2-PENTANONE

107-87-9

2081

3-PENTANONE

96-22-0

2082

PENTYLBENZENE

538-68-1

2083

PENTYLENETETRAZOLE

54-95-5

2084

PENTYLLITHIUM SOLUTION

3525-31-3

2085

PEPSIN

9001-75-6

2086

PERCHLORIC ACID

7601-90-3

2087

PERFLUORO(DECAHYDRONAPHTHALENE) cis+trans

306-94-5

2088

PERIODIC ACID

10450-60-9

2089

PETROLEUM ETHER

64742-49-0

2090

PETROLEUM GASES LIQUIFIED (LPG)

68476-85-7

PHALLOIDIN TRITC(Tetramethylrhodamine B isothiocyanate) 

2091

alpha-PHELLANDRENE

99-83-2

2092

PHENANTHRENE

85-01-8

2093

9,10-PHENANTHRENEQUINONE

84-11-7

2094

PHENANTHRIDINE

229-87-8

2095

1,10-PHENANTHROLINE

66-71-7

2096

1,10-PHENANTHROLINE-FERROUS SULFATE COMPLEX

14634-91-4

2097

1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE

5144-89-8

2098

p-PHENETHIDINE

156-43-4

2099

PHENOL

108-95-2

2100

PHENOL BLUE

2150-58-5

2101

PHENOL – WATER SATURATED

2102

PHENOL: CHLOROFORM: ISOAMYL ALCOHOL*25:24:1

2103

PHENOLPHTHALEINE

77-09-8

2104

PHENOL REAGENT FOLIN CIOCALTEU'S

13472-45-2

2105

PHENOL RED

143-74-8

2106

PHENOTHIAZINE

92-84-2

2107

PHENOXYACETIC ACID

122-59-8

2108

2-PHENOXYBENZOIC ACID

2243-42-7

2109

2-PHENOXYETHANOL

122-99-6

2110

1-PHENOXY-2-PROPANOL

770-35-4

2111

PHENYLACETALDEHYDE

122-78-1

2112

PHENYL ACETATE

122-79-2

2113

PHENYLACETIC ACID

103-82-2

2114

PHENYLACETONITRILE

140-29-4

2115

PHENYLACETYL CHLORIDE

103-80-0

2116

N-PHENYLANTHRANILIC ACID

91-40-7

2117

PHENYLARSONIC ACID

98-05-5

2118

PHENYL BENZOATE

93-99-2

2119

PHENYLBORONIC ACID

98-80-6

2120

PHENYLCYCLOHEXANE

827-52-1

2121

o-PHENYLENEDIAMINE

95-54-5

2122

m-PHENYLENEDIAMINE

108-45-2

2123

p-PHENYLENEDIAMINE

106-50-3

2124

o-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

615-28-1

2125

m-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

541-69-5

2126

p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE

624-18-0

2127

R-(-)-PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE

61-76-7

2128

PHENYL ETHER

101-84-8

2129

PHENYLETHYL ALCOHOL

60-12-8

(S)-(-)-PHENYLETHYLAMINE

2627-86-3

2130

1-PHENYLETHYLAMINE

618-36-0

2131

2-PHENYLETHYLAMINE

64-04-0

2132

B-PHENYLETHYLAMINE HCL

156-28-5

2133

PHENYLFLUORONE

975-17-7

2134

PHENYLHYDRAZINE

100-63-0

2135

PHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE

59-88-1

2136

PHENYL ISOCYANATE

103-71-9

2137

PHENYL ISOTHIOCYANATE

103-72-0

2138

PHENYLMAGNESIUM BROMIDE; 3.0M SOLUTION

100-58-3

2139

N-PHENYLMALEIMIDE

941-69-5

2140

PHENYLMERCURY ACETATE

62-38-4

2141

PHENYLMERCURY CHLORIDE

100-56-1

2142

PHENYLMERCURY NITRATE

8003-05-2

2143

PHENYLMETHANESULFONYL FLUORIDE

329-98-6

2144

N-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE 

135-88-6

2145

2-PHENYLPHENOL

90-43-7

2146

4-PHENYLPHENOL

92-69-3

2147

N-PHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE

101-54-2

2148

PHENYLPHOSPHINIC ACID

1779-48-2

2149

1-PHENYL-1,2-PROPANEDIONE

579-07-7

2150

3-PHENYL-1-PROPANOL

122-97-4

2151

PHENYL-2-PROPANONE

103-79-7

2152

PHENYL PROPIONATE

637-27-4

3-PHENYL-1-PROPYNE

10147-11-2

2153

1-PHENYL-3-PYRAZOLIDINONE

92-43-3

2154

PHENYL SALYCILATE

118-55-8

2155

1-PHENYLSEMICARBAZIDE

103-03-7

2156

PHENYL SEPHAROSE 

69106-59-8

PHENYLSILANE

694-53-1

2157

PHENYL SULFIDE

139-66-2

2158

PHENYL SULFONE

127-63-9

2159

PHENYL SULFOXIDE

945-51-7

2160

1-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE

645-48-7

2161

4-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDE

5351-69-9

2162

N-PHENYLTHIOUREA

103-85-5

2163

PHENYLTRICHLOROSILANE

98-13-5

2164

PHLOROGLUCINOL

108-73-6

PHORBOL-12-MYRISTATE-13-ACETATE

16561-29-8

2165

PHOSGENE SOLUTION

75-44-5

2166

PHOSPHINE

7803-51-2

2167

PHOSPHINE(15%)+HYDROGEN(85%)

2168

PHOSPHOMOLYBDIC ACID HYDRATE

51429-74-4

2169

PHOSPHORIC ACID 

7664-38-2

2170

meta-PHOSPHORIC ACID

37267-86-0

2171

PHOSPHOROUS ACID

13598-36-2

2172

PHOSPHOROUS RED

7723-14-0

2173

PHOSPHOROUS PENTABROMIDE

7789-69-7

2174

PHOSPHOROUS PENTACHLORIDE

10026-13-8

2175

PHOSPHOROUS PENTASULFIDE

1314-80-3

2176

PHOSPHOROUS PENTOXIDE

1314-56-3

2177

PHOSPHOROUS TRIBROMIDE

7789-60-8

2178

PHOSPHOROUS TRICHLORIDE

7719-12-2

2179

PHOSPHORYL CHLORIDE

10025-87-3

2180

PHOSPHOTUNGSTIC ACID HYDRATE

12501-23-4

2181

PHTHALALDEHYDIC ACID

119-67-5

2182

O-PHTHALDIALDEHYDE

643-79-8

2183

PHTHALIC ACID

88-99-3

2184

PHTHALIC ANHYDRIDE

85-44-9

2185

PHTHALONITRILE

91-15-6

2186

PHTHALOYL CHLORIDE

88-95-9

2187

2-PICOLINE

109-06-8

2188

3-PICOLINE

108-99-6

2189

4-PICOLINE

108-89-4

2190

PICOLINIC ACID

98-98-6

2191

PICRAMIDE

489-98-5

2192

PICRIC ACID

88-89-1

2193

PICROTOXIN

124-87-8

2194

PICRYLSULFONIC ACID SOLUTION

2508-19-2

2195

PIMELIC ACID

111-16-0

2196

PIMELONITRILE

646-20-8

2197

PINACOL

76-09-5

2198

PINACOLBORANE(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)

25015-63-8

2199

PINACOLONE

75-97-8

2200

PIPERIDINE

110-89-4

2201

1-PIPERIDINECARBONITRILE

1530-87-6

2202

PIPERONAL

120-57-0

2203

PIVALDEHYDE

630-19-3

2204

PLATINUM(II)CHLORIDE

10025-65-7

2205

PLATINUM(IV)CHLORIDE

13454-96-1

2206

PLATINUM(IV)OXIDE

1314-15-4

POLY(ACRYLIC ACID, SODIUM SALT)

9003-04-7

2207

Poly(ethyleneimine) solution

9002-98-6

POLY(3-HEXYLTHIOPHENE-2,5-DIYL)

104934-50-1

2208

POLYPHOSPHORIC ACID

8017-16-1

2209

POLY(VINYL CHLORIDE-CO-VINYL ACETATE)

9003-22-9

POLY(2-VINYLPYRIDINE)

25014-15-7

2210

PONCEAU XYLIDINE

3761-53-3

2211

POTASSIUM

7440-09-7

2212

POTASSIUM ANTIMONATE

12208-13-8

2213

POTASSIUM ANTIMONYL TARTRATE TRIHYDRATE

28300-74-5

2214

POTASSIUM ARSENATE MONOBASIC

7784-41-0

2215

POTASSIUM ARSENITE

10124-50-2

2216

POTASSIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE

40949-94-8

2217

POTASSIUM BISULFATE

7646-93-7

2218

POTASSIUM BISULFITE

16731-55-8

2219

POTASSIUM BOROHYDRIDE

13762-51-1

2220

POTASSIUM BROMATE

7758-01-2

2221

POTASSIUM BROMIDE

7758-02-3

2222

POTASSIUM tert-BUTOXIDE

865-47-4

2223

POTASSIUM CARBONATE

584-08-7

2224

POTASSIUM CHLORATE

3811-04-9

2225

POTASSIUM CHLORIDE

7447-40-7

2226

POTASSIUM CHROMATE

7789-00-6

2227

POTASSIUM CYANATE

590-28-3

2228

POTASSIUM CYANIDE

151-50-8

2229

POTASSIUM DICHROMATE

7778-50-9

2230

POTASSIUM DIOXIDE

12030-88-5

2231

POTASSIUM DIPHENYLPHOSPHIDE SOLUTION

15475-27-1

2232

POTASSIUM ETHYL XANTHOGENATE

140-89-6

POTASSIUM FERROCYANIDE 3-HYDRATE

14459-95-1

2233

POTASSIUM FLUORIDE

7789-23-3

2234

POTASSIUM FLUORIDE DIHYDRATE

13455-21-5

2235

POTASSIUM HEXACHLOROIRIDATE(IV)

16920-56-2

2236

POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE(IV)

16921-30-5

2237

POTASSIUM HEXACYANOCOLBALTATE(III)

13963-58-1

2238

POTASSIUM HYDRIDE

7693-26-7

2239

POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE

7789-29-9

2240

POTASSIUM HYDROXIDE

1310-58-3

2241

POTASSIUM IODATE

7758-05-6

2242

POTASSIUM IODIDE

7681-11-0

2243

POTASSIUM MERCURIC CYANIDE

591-89-9

2244

POTASSIUM METABORATE

16481-66-6

2245

POTASSIUM NITRATE

7757-79-1

2246

POTASSIUM NITRITE

7758-09-0

2247

POTASSIUM OLEATE

143-18-0

2248

POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE

6487-48-5

2249

POTASSIUM PERCHLORATE

7778-74-7

2250

POTASSIUM PERIODATE

7790-21-8

2251

POTASSIUM PERMANGANATE

7722-64-7

2252

POTASSIUM PERRHENATE

10466-65-6

2253

POTASSIUM PERSULFATE

7727-21-1

2254

POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC

7778-77-0

2255

POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC 

7758-11-4

2256

POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC

7778-53-2

2257

POTASSIUM PHTHALIMIDE

1074-82-4

2258

POTASSIUM PYROPHOPHATE

7320-34-5

2259

POTASSIUM PYROSULFATE

7790-62-7

2260

POTASSIUM SILVER(I) CYANIDE

506-61-6

2261

POTASSIUM SULFIDE

1312-73-8

2262

POTASSIUM TETRABORATE TETRAHYDRATE

12045-78-2

2263

POTASSIUM TETRACHLOROAURATE(III)

13682-61-6

2264

POTASSIUM TETRACHLOROPLATINATE(II)

10025-99-7

2265

POTASSIUM TETRAOXALATE 2-HYDRATE

6100-20-5

2266

POTASSIUM THIOCYANATE

333-20-0

2267

POTASSIUM THIOSULFATE

10294-66-3

2268

PRASEODYMIUM(III) CHLORIDE

10361-79-2

2269

PRASEODYMIUM(III,IV) OXIDE

12037-29-5

2270

PRIMULINE

8064-60-6

2271

PRISTANE

1921-70-6

2272

PROFLAVINE HEMISULFATE SALT HYDRATE

1811-28-5

2273

PROFLAVINE HYDROCHLORIDE

952-23-8

2274

PROPANE GAS

74-98-6

2275

1,3-PROPANEDIOL 

504-63-2

2276

1,3-PROPANEDIOL CYCLIC SULFATE

1073-05-8

2277

1-PROPANETHIOL

107-03-9

2278

2-PROPANETHIOL

75-33-2

2279

1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID

99-14-9

2280

2-PROPANOL(Isopropyl alcohol)

67-63-0

2281

PROPARGYL BROMIDE SOL.

106-96-7

2282

PROPIDIUM IODIDE 

25535-16-4

2283

PROPIOLIC ACID

471-25-0

2284

PROPIONALDEHYDE

123-38-6

2285

PROPIONAMINE

79-05-0

2286

PROPIONIC ACID 

79-09-4

2287

PROPIONIC ANHYDRIDE

123-62-6

2288

PROPIONITRILE

107-12-0

2289

PROPIONYL BROMIDE

598-22-1

2290

PROPIONYL CHLORIDE

79-03-8

2291

PROPIOPHENONE

93-55-0

2292

PROPYL ACETATE

109-60-4

2293

PROPYL ALCOHOL

71-23-8

2294

PROPYLAMINE

107-10-8

2295

PROPYL BUTYRATE

105-66-8

2296

PROPYL CHLOROFORMATE

109-61-5

2297

PROPYLENE GAS

115-07-1

2298

(+/-)-PROPYLENE CARBONATE

108-32-7

PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE

108-65-6

2299

(+/-)-PROPYLENE OXIDE

75-56-9

2300

PROPYL FORMATE

110-74-7

2301

2-PROPYLPENTANOIC ACID SODIUM

1069-66-5

2302

PROPYL PROPIONATE

106-36-5

2303

2-PROPYN-1-OL

107-19-7

2304

PROTEINASE K 

39450-01-6

2305

PUROMYCIN DIHYDROCHLORIDE

58-58-2

2306

PYRAZINE

290-37-9

2307

PYRENE

129-00-0

2308

1-PYRENEMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE

93324-65-3

2309

PYRIDINE 

110-86-1

2310

PYRIDINE-D5

7291-22-7

2-Pyridinecarbonitrile

100-70-9

2-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

1121-60-4

3-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

500-22-1

2311

4-PYRIDINECARBOXALDEHYDE

872-85-5

2312

PYRIDINE HYDROCHLORIDE

628-13-7

2313

PYRIDINIUM CHLOROCHROMATE

26299-14-9

2314

PYRIDINIUM P-TOLUENESULFONATE

24057-28-1

2315

2-PYRIDOL

142-08-5

2316

3-PYRIDOL

109-00-2

2317

1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL 

85-85-8

2318

2-PYRIDYLCARBINOL

586-98-1

2319

3-PYRIDYLCARBINOL

100-55-0

2320

4-PYRIDYLCARBINOL

586-95-8

2321

PYRIMIDINE

289-95-2

2322

PYROGALLOL

87-66-1

2323

PYROLIGNEOUS ACID

8030-97-5

2324

PYROMELLITIC ACID

89-05-4

2325

PYROMELLITIC DIANHYDRIDE

89-32-7

2326

PYROTARTARIC ANHYDRIDE

4100-80-5

2327

PYRROLE

109-97-7

2328

PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID

634-97-9

2329

PYRROLIDINE

123-75-1

2-PYRROLIDONE

616-45-5

2330

PYRUVIC ACID

127-17-3

Q

2331

QUERCETIN DIHYDRATE

6151-25-3

2332

QUINALDINE

91-63-4

2333

QUINALIZARIN

81-61-8

2334

QUINHYDRONE

106-34-3

2335

QUINIDINE

56-54-2

2336

QUINIDINE SULFATE SALT DIHYDRATE

6591-63-5

2337

QUININE

130-95-0

2338

QUININE HYDROBROMIDE

549-49-5

2339

QUININE HYDROCHLORIDE 2-HYDRATE

6119-47-7

2340

QUININE SULFATE

207671-44-1

2341

QUINOLINE

91-22-5

2342

QUINOLINIC ACID

89-00-9

2343

QUINONE

106-51-4

2344

QUINOXALINE

91-19-0

R

2345

REFRIGERANT GAS 404-A

2346

REFRIGERANT GAS FREON R12

75-71-8

2347

REFRIGERANT GAS R-22

75-45-2

2348

REFRIGERANT GAS(1,1,1,2-Tetrafluoroethane R134a)

811-97-2

2349

REINECKE SALT

13573-16-5

2350

RETINAL

116-31-4

2351

RESAZURIN SODIUM SALT

62758-13-8

2352

RESORCINOL

108-46-3

2353

RESORCINOL MONOACETATE

102-29-4

RETINOL

68-26-8

2354

RHENIUM

7440-15-5

2355

RHODAMINE B

81-88-9

2356

RHODAMINE 6G

989-38-8

2357

RHODANINE

141-84-4

2358

RHODIUM

7440-16-6

2359

RHODIUM(III)CHLORIDE

10049-07-7

RIFAMPICIN

13292-46-1

2360

RUBIDIUM

7440-17-7

2361

RUBIDIUM CARBONATE

584-09-8

2362

RUBIDIUM HYDROXIDE

1310-82-3

2363

RUTHENIUM(III)CHLORIDE

10049-08-8

2364

RUTHENIUM(IV)OXIDE

12036-10-1

RYANODINE

15662-33-6

S

2365

SACCHARIN

81-07-2

2366

SAFRANIN

477-73-6

2367

SAFROLE

94-59-7

2368

D-SALICIN

138-52-3

2369

SALICYLALDEHYDE

90-02-8

2370

SALICYLALDOXIME

94-67-7

2371

SALICYLAMINE

65-45-2

2372

SALICYLIC ACID

69-72-7

2373

SAMARIUM

7440-19-9

2374

SAPONIN

8047-15-2

2375

SB 203580

152121-47-6

2376

SB-505124 hydrochloride hydrate

694433-59-5

2377

SCANDIUM

7440-20-2

2378

SEBACYL CHLORIDE

111-19-3

2379

SELECTFLUOR FLUORINATING REAGENT

140681-55-6

2380

SELENIC ACID

7783-08-6

2381

SELENIUM, POWDER

7782-49-2

2382

SELENIOUS ACID

7783-00-8

2383

SELENIUM DIOXIDE

7446-08-4

2384

SELENIUM OXYCHLORIDE

7791-23-3

2385

SELENIUM TETRACHLORIDE

10026-03-6

2386

SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE

563-41-7

SIGMACLEAN

68424-85-1

2387

SIGMA FAST FAST RED TR/NAPHTHOL 

SIGMA-FLUOR COCKTAIL

2388

SILICILIC ACID

7699-41-4

2389

SILICON 

7440-21-3

2390

SILICON CARBIDE

409-21-2

2391

SILICON TETRACHLORIDE

10026-04-7

2392

SILICOTUNGSTIC ACID

12027-43-9

2393

SILVER

7440-22-4

2394

SILVER ACETATE

563-63-3

2395

SILVER ARSENATE

13510-44-6

2396

SILVER ARSENITE

7784-08-9

2397

SILVER CARBONATE

534-16-7

2398

SILVER CHLORIDE

7783-90-6

2399

SILVER CYANATE

3315-16-0

2400

SILVER CYANIDE

506-64-9

2401

SILVER DICHROMATE

7784-02-3

2402

SILVER HEXAFLUOROPHOSPHATE

26042-63-7

2403

SILVER IODATE

7783-97-3

2404

SILVER IODIDE

7783-96-2

2405

SILVER NITRATE 

7761-88-8

2406

SILVER NITRITE

7783-99-5

2407

SILVER(I)OXIDE

20667-12-3

SILVER PAINT THINNER

2408

SILVER PASTE

2409

SILVER PERCHLORATE

7783-93-9

2410

SILVER PERCHLORATE HYDRATE

331717-44-3

2411

SILVER PHOSPHATE

7784-09-0

2412

SILVER SULFATE

10294-26-5

2413

SILVER SULFIDE

21548-73-2

2414

SILVER THIOCYANATE

1701-93-5

2415

SILVER TRIFLUOROMETHANESULFONATE

2923-28-6

2416

SODA LIME

8006-28-8

2417

SODIUM

7440-23-5

2418

SODIUM ACETYLIDE SUSPENSION

1066-26-8

2419

SODIUM ALUMINATE

11138-49-1

2420

SODIUM AMIDE

7782-92-5

2421

SODIUM AMOBARBITAL

64-43-7

2422

SODIUM ARSENATE DIBASIC 7-HYDRATE

10048-95-0

2423

SODIUM ARSENITE

7784-46-5

2424

SODIUM AZIDE

26628-22-8

2425

SODIUM BENZOATE

532-32-1

2426

SODIUM BISMUTHATE

12232-99-4

2427

SODIUM BISULFATE

7681-38-1

2428

SODIUM BISULFATE 1-HYDRATE

10034-88-5

2429

SODIUM BISULFITE

7631-90-5

2430

SODIUM BORODEUTERIDE

15681-89-7

2431

SODIUM BOROHYDRIDE

16940-66-2

2432

SODIUM BROMATE

7789-38-0

2433

SODIUM BUTYRATE

156-54-7

2435

SODIUM CARBONATE

497-19-8

2436

SODIUM CARBONATE 1-HYDRATE

5968-11-6

2437

SOIDUM CARBONATE DECAHYDRATE

6132-02-1

2438

SOIDUM CHLORATE

7775-09-9

2439

SODIUM CHLORIDE

7647-14-5

2440

SODIUM CHROMATE

7775-11-3

2441

SODIUM COBALTNITRITE

13600-98-1

2442

SODIUM CYANIDE

143-33-9

2443

SODIUM CYANOBOROHYDRIDE

25895-60-7

2445

SODIUM DICHROMATE DIHYDRATE

7789-12-0

2446

SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE TRIHYDRATE

20624-25-3

2447

SODIUM DIHYDROGEN SULFATE 1-HYDRATE

10049-21-5

2448

SODIUM DIHYDROGEN SULFATE DIHYDRATE

13472-35-0

2449

SODIUM DITHIONATE

7631-94-9

2450

SODIUM DITHIONITE

7775-14-6

2451

SODIUM DIURANATE

13721-34-1

2452

SODIUM DODECYL SULFATE SOLUTION 20%

151-21-3

2453

SODIUM ETHOXIDE

141-52-6

2454

Sodium ethylmercurithiosalicylate

54-64-8

2455

SODIUM FLUORIDE

7681-49-4

2456

SODIUM FLUOROACETATE

62-74-8

2457

SODIUM FLUOROSILICATE

16893-85-9

2458

Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate

149-44-0

2459

SODIUM FUMARATE

17013-01-3

2460

SODIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

21324-39-0

2461

SODIUM HYDRIDE

7646-69-7

2462

SODIUM HYDROGEN SULFIDE HYDRATE

207683-19-0

2463

SODIUM HYDROXIDE

1310-73-2

SODIUM HYPOCHLORITE 

7681-52-9

2464

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION

7681-52-9

2465

SODIUM HYPOPHOSPHITE

7681-53-0

2466

SODIUM IODATE

7681-55-2

2467

SODIUM IODIDE

7681-82-5

2468

SODIUM MALEATE

371-47-1

2469

SODIUM MALONATE

141-95-7

2470

SODIUM METABORATE TETRAHYDRATE

10555-76-7

2471

SODIUM METABISULFITE

7681-57-4

2472

SODIUM METASILICATE

6834-92-0

2473

SOIDUM METASILICATE PENTAHYDRATE

10213-79-3

2474

SODIUM METHOXIDE SOLUTION

124-41-4

2475

SODIUM MOLYBDATE 2-HYDRATE

10102-40-6

2476

SODIUM NITRATE

7631-99-4

2477

SODIUM NITRITE

7632-00-0

SODIUM NITRITE 15-N

68378-96-1

2478

SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE

13755-38-9

2479

Sodium orthovanadate

13721-39-6

2480

SODIUM OXALATE

62-76-0

2481

SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE

10486-00-7

2482

SODIUM PERCHLORATE

7601-89-0

2483

SODIUM(PARA)PERIODATE

13940-38-0

2484

SODIUM PERIODATE

7790-28-5

2485

SODIUM PEROXIDE

1313-60-6

2486

SODIUM PERSULFATE

7775-27-1

2487

SODIUM PHOSPHATE

7601-54-9

2488

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC

7558-79-4

2489

SODIUM PHOSPHATE TRIBASIC 12-HYDRATE

10101-89-0

2490

SODIUM PROPIONATE

137-40-6

2491

SODIUM PYROPHOSPHATE TETRABASIC 10-HYDRATE

13472-36-1

2492

SODIUM PYRUVATE

113-24-6

2493

SODIUM RHODIZONATE

523-21-7

2494

SODIUM SALICYLATE

54-21-7

2495

SODIUM SELENITE 

10102-18-8

2496

SODIUM SILICATE SOLUTION

2497

SODIUM STANNATE TRIHYDRATE

12058-66-1

2498

SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE

6106-21-4

2499

SODIUM SULFIDE 9-HYDRATE

1313-84-4

2500

SODIUM TETRABORATE 10-HYDRATE

1303-96-4

2501

SODIUM TETRAFLUOROBORATE

13755-29-8

2502

SODIUM TETRAPHENYLBORATE

143-66-8

2503

SODIUM THIOCYANATE

540-72-7

2504

SODIUM THIOGLYCOLATE

367-51-1

2505

SODIUM THIOSULFATE

7772-98-7

2506

SODIUM TRIACETOXYBOROHYDRIDE

56553-60-7

2507

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

7758-29-4

2508

SODIUM TUNGSTATE-2-HYDRATE 

10213-10-2

2510

SODIUM-metha-VANADATE

13718-26-8

2511

Sodium 4-vinylbenzenesulfonate

2695-37-6

2512

SORAFENIB TOSYLATE

475207-59-1

2513

SORBIC ACID(2,4-Hexadienoic acid)

110-44-1

2514

SPERMINE

71-44-3

2515

SQUALANE

111-01-3

2516

SQUALENE

111-02-3

2517

STANNIC BROMIDE

7789-67-5

2519

STANNIC OXIDE

18282-10-5

2520

STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE

10025-69-1

STANNOUS 2-ETHYLHEXANOATE

301-10-0

2521

STANNOUS OXIDE

21651-19-4

2522

STANNOUS SULFATE

7488-55-3

2523

STAUROSPORINE 

62996-74-1

2524

STEARIC ACID

57-11-4

STEARYL ACRYLATE

4813-57-4

2525

trans-STILBENE

103-30-0

STREPTOMYCIN SULFATE

3810-74-0

2526

STREPTOZOTOCIN MIXED ANOMERS

18883-66-4

2527

STRONTIUM ACETATE HEMIACETATE

543-05-2

2528

STRONTIUM BROMIDE

10476-71-0

2529

STRONTIUM CARBONATE

1633-05-2

2530

STRONTIUM CHLORIDE 6-HYDRATE

10025-70-4

2531

STRONTIUM FLUORIDE

7783-48-4

2532

STRONTIUM IODIDE 6-HYDRATE

7790-40-1

2533

STRONTIUM NITRATE

10042-76-9

2534

STRYCHNINE HYDROCHLORIDE

1421-86-9

2535

STYRENE

100-42-5

2536

STYRENE DIBROMIDE

93-52-7

2537

SUBERIC ACID

505-48-6

2538

SUCCINIC ACID

110-15-6

2539

SUCCINIC ANHYDRIDE

108-30-5

2540

SUCCINONITRILE

110-61-2

2541

SUCCINYL CHLORIDE

543-20-4

2542

SUDAN II

3118-97-6

2543

SUDAN IV

85-83-6

2544

SULFAMIC ACID

5329-14-6

2545

SULFANILIC ACID

121-57-3

2547

4,4'-SULFONYLDIPHENOL

80-09-1

3-SULFOPROPYL METACRYLATE POTASSIUM SALT

31098-21-2

2548

SULFOSALICYC ACID DIHYDRATE

5965-83-3

2549

SULFUR

7704-34-9

2550

SULFUR DICHLORIDE

10545-99-0

2551

SULFUR DIOXIDE

7446-09-5

2552

SULFUR DIOXIDE SOL.(SULFUROUS ACID)

7782-99-2

2553

SULFUR HEXAFLUORIDE

2551-62-4

2554

SULFUR MONOCHLORIDE SOL.

10025-67-9

2555

SULFURIC ACID

7664-93-9

2556

SULFURIC ACID FUMING

8014-95-7

2557

SULFURYL CHLORIDE

7791-25-5

2558

SYRINGALDEHYDE

134-96-3

2559

SYRINGIC ACID

530-57-4

לחץ כאן לחזרה למעלה