גיליונות בטיחות L- N

• כדי לחפש שם ספציפי ניתן להיעזר באפשרות החיפוש באתר.

No.

Material Name

CAS No.

L

1601

LACTONITRILE

78-97-7

1602

LANTHANUM 

7439-91-0

1603

LANTHANUM CHLORIDE 7-HYDRATE

10025-84-0

1604

LANTHANUM NITRATE 6-HYDRATE

10277-43-7

1605

LANTHANUM OXIDE

1312-81-8

1606

LAURIC ACID

143-07-7

1607

LAURYL SULFATE SODIUM

151-21-3

1608

LEAD

7439-92-1

1609

LEAD(II) ACETATE TRIHYDRATE

6080-56-4

1610

LEAD(II) BROMIDE

10031-22-8

1611

LEAD(II)CARBONATE BASIC

1319-46-6

1612

LEAD(II)CHLORIDE

7758-95-4

1613

LEAD(II)CHROMATE

7758-97-6

1614

LEAD DIOXIDE

1309-60-0

1615

LEAD(II)2-ETHYLHEXANOATE

301-08-6

1616

LEAD(II)FLUORIDE

7783-46-2

1617

LEAD(II)HYDROXYDE

19783-14-3

1618

LEAD(II)IODIDE

10101-63-0

1619

LEAD(II)NITRATE

10099-74-8

1620

LEAD(II)OXIDE

1317-36-8

1621

LEAD(II,IV)OXIDE

1314-41-6

1622

LEAD PERCHLORATE 3-HYDRATE

13453-62-8

1623

LEAD(II)SULFATE

7446-14-2

1624

LEAD(II)SULFIDE

1314-87-0

1625

LEAD(II)SULFITE

7446-10-8

1626

LEAD(II)THIOCYANATE

592-87-0

1627

LEAD TETRAACETATE

546-67-8

1628

LEPIDINE

491-35-0

1629

LEPTOMYCIN B

87081-35-4

1630

LEUKOCYTE PEROXIDASE 

1631

LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE

16595-80-5

1632

LEVULINIC ACID

123-76-2

1633

D-LIMONENE

5989-27-5

1634

LINALOOL

78-70-6

1635

18:1 LISS RHOD PE(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)

384833-00-5

1636

LISSAMINE GREEN

3087-16-9

1637

LITHIUM

7439-93-2

1638

Lithium acetylide, ethylenediamine complex

6867-30-7

1639

LITHIUM ALUMINUM DEUTERIDE

14128-54-2

1640

LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE

16853-85-3

1641

LITHIUM AMIDE

7782-89-0

1642

LITHIUM BENZOATE

553-54-8

1643

LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE

4039-32-1

1644

LITHIUM BOROHYDRIDE

16949-15-8

1645

LITHIUM BROMIDE

7550-35-8

1646

LITHIUM CARBONATE

554-13-2

1647

LITHIUM CHLORIDE

7447-41-8

1648

LITHIUM CITRATE 3-HYDRATE

919-16-4

1649

LITHIUM DICHROMATE HYDRATE

52478-50-9

1650

LITHIUM DIHYDROGENPHOSPHATE

13453-80-0

1651

LITHIUM FLUORIDE

7789-24-4

1652

LITHIUM FORMATE MONOHYDRATE

6108-23-2

1653

LITHIUM HYDRIDE

7580-67-8

1654

LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE

1310-66-3

1655

LITHIUM IODATE

13765-03-2

1656

LITHIUM IODIDE

10377-51-2

1657

LITHIUM NITRATE

7790-69-4

1658

LITHIUM OXALATE

553-91-3

1659

LITHIUM OXIDE

12057-24-8

1660

LITHIUM PERCHLORATE 

7791-03-9

1661

LITHIUM PHOSPHATE

10377-52-3

1662

LITHIUM SALICYLATE

552-38-5

1663

LITHIUM SULFATE 

10377-48-7

1664

LITHIUM SULFATE  1-HYDRATE

10102-25-7

1665

LITHIUM TETRABORATE

12007-60-2

1666

LITHIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

33454-82-9

LITHIUM TRIFLUOROMETHANESULFONIMIDE

90076-65-6

1667

LUTETIUM

7439-94-3

1668

2,3-LUTIDINE

583-61-9

1669

2,4-LUTIDINE

108-47-4

1670

2,6-LUTIDINE

108-48-5

1671

LYCOPODIUM

8023-70-9

1672

DL-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE

70-53-1

M

1673

MAGNESIUM

7439-95-4

1674

MAGNESIUM BROMIDE HEXAHYDRATE

13446-53-2

1675

MAGNESIUM FLORIDE

7783-40-6

1676

MAGNESIUM HYDROXIDE

1309-42-8

1677

MAGNESIUM NITRATE 6-HYDRATE

13446-18-9

1678

MAGNESIUM NITRIDE

12057-71-5

1679

MAGNESIUM OXIDE

1309-48-4

1680

MAGNESIUM PERCHLORATE

10034-81-8

1681

MAGNESIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

60871-83-2

1682

MAGNESIUM URANYL ACETATE

20596-93-4

1683

MALACHITE GREEN SOLUTION

1684

MALEIC ACID

110-16-7

1685

MALEIC ANHYDRIDE

108-31-6

1686

MALEIC HYDRAZIDE

123-33-1

1687

MALEIMIDE

541-59-3

1688

L-(-)-MALIC ACID

97-67-6

1689

MALONIC ACID

141-82-2

1690

MALONONITRILE

109-77-3

1691

MALONYL CHLORIDE

1663-67-8

1692

MANGANESE

7439-96-5

MANGANESE(II)ACETATE

638-38-0

1693

MANGANESE(II) CHLORIDE

7773-01-5

1694

MANGANESE(II) CHLORIDE 4-HYDRATE

13446-34-9

1695

MANGANESE(IV)OXIDE

1313-13-9

1696

MANGANESE(II)SULFATE MONOHYDRATE

10034-96-5

1697

DL-MENTHOL

1490-04-6

1698

L-(-)-MENTHOL

2216-51-5

1699

MENTHONE

10458-14-7

1700

(-)-MENTHYL CHLOROFORMATE 

14602-86-9

1701

MERCAPTOACETIC ACID

68-11-1

1702

2-MERCAPTOBENZIMIDAZOLE

583-39-1

1703

2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE

149-30-4

1704

2-MERCAPTOETHANOL

60-24-2

1705

(3-MERCAPTOPROPYL)TRIMETHOXYSILANE

4420-74-0

1706

6-MERCAPTOPURINE MONOHYDRATE

6112-76-1

1707

4-MERCAPTOPYRIDINE

4556-23-4

11-MERCAPTOUNDECANOIC ACID

71310-21-9

1708

MERCURIC ACETATE

1600-27-7

1709

MERCURIC AMIDOCHLORIDE

10124-48-8

1710

MERCURIC BROMIDE

7789-47-1

1711

MERCURIC CHLORIDE

7487-94-7

1712

MERCURIC CYANIDE

592-04-1

1713

MERCURIC IODIDE RED

7774-29-0

1714

MERCURIC NITRATE MONOHYDRATE

10045-94-0

1715

MERCURIC THIOCYANATE 

592-85-8

1716

MERCURIC OXIDE RED

21908-53-2

1717

MERCURIC SULFATE

7783-35-9

1718

MERCUROUS ACETATE

631-60-7

1719

MERCUROUS CHLORIDE

10112-91-1

1720

MERCUROUS NITRATE DIHYDRATE

7782-86-7

1721

MERCUROUS SULFATE

7783-36-0

1722

MERCURY

7439-97-6

1723

MERCURY(I)IODIDE

15385-57-6

1724

MESACONIC ACID

498-24-8

1725

MESITYLENE

108-67-8

1726

2-MESITYLMAGNESIUM BROMIDE, 1.0M SOL. IN THF

2633-66-1

1727

MESITYL OXIDE

141-79-7

1728

METANILIC ACID

121-47-1

1729

METANIL YELLOW

587-98-4

1730

METHACRYLAMIDE

79-39-0

1731

METHACRYLIC ACID

79-41-4

1732

METHACRYLOYL CHLORIDE

920-46-7

1733

METHAM-NA HYDRATE 

6734-80-1

1734

METHANE GAS

74-82-8

1735

METHANE-C13

6532-48-5

1736

METHANE DEUTERIZED

558-20-3

1737

METHANESULFONIC ACID

75-75-2

1738

METHANESULFONYL CHLORIDE

124-63-0

1739

METHANESULFONYL FLUORIDE

558-25-8

1740

METHANETHIOL

74-93-1

1741

METHOXYACETIC ACID

625-45-6

1742

2-METHOXYBENZALDEHYDE

135-02-4

1743

2-METHOXYBENZONITRILE

6609-56-9

1744

3-METHOXYBENZONITRILE

1527-89-5

1745

4-METHOXYBENZONITRILE

874-90-8

1746

3-(4-METHOXYBENZOYL)-PROPIONIC ACID

3153-44-4

1747

2-METHOXYETHANOL

109-86-4

2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL

111-77-3

1749

2-METHOXYETHYL ACETATE

110-49-6

1750

2-METHOXY-4-NITROANILINE

97-52-9

1751

3-METHOXYPHENOL

150-19-6

1752

4-METHOXYPHENOL

150-76-5

1753

3-METHOXYPHENYLACETIC ACID

1798-09-0

1754

4-METHOXYPHENYLACETIC ACID

104-01-8

1755

(S)-(+)-METHOXYPHENYLACETIC ACID

26164-26-1

1756

2-METHOXY-2-PHENYLETHANOL

2979-22-8

1757

(S)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid

17257-71-5

1758

N-METHYLACETAMIDE

79-16-3

1759

METHYL ACETATE

79-20-9

1760

METHYL ACETOACETATE

105-45-3

1761

4'-METHYLACETOPHONONE

122-00-9

1762

METHYL ACRYLATE

96-33-3

1763

METHYLAL

109-87-5

1764

METHYL ALCOHOL

67-56-1

1765

METHYL ALCOHOL-D4

811-98-3

METHYL ALCOHOL-OD

1455-13-6

1766

METHYLALUMINUM DICHLORIDE

917-65-7

1767

METHYLAMINE SOLUTION 

74-89-5

1768

METHYLAMINE HYDROCHLORIDE

593-51-1

1769

METHYLAMINOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL

122-07-6

1770

1-(Methylamino)anthraquinone

82-38-2

1771

4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt

55-55-0

1772

N-METHYLANILINE

100-61-8

1773

2-METHYLANISOLE

578-58-5

1774

3-METHYLANISOLE

100-84-5

1775

4-METHYLANISOLE

615-15-6

1776

METHYL ANTHRANILATE

134-20-3

1777

2-METHYLANTHRAQUINONE

84-54-8

1778

2-METHYLBENZIMIDAZOLE

615-15-6

1779

METHYL BENZOATE

93-58-3

1780

Methyl-2-benzoylbenzoate

606-28-0

1781

2-METHYLBENZOXAZOLE

95-21-6

1782

METHYL BENZOYLFORMATE

15206-55-0

1783

α-Methylbenzyl alcohol

98-85-1

1784

METHYL BROMOACETATE

96-32-2

1785

METHYL 4-BROMOCROTONATE

1117-71-1

1786

METHYL ALPHA-BROMOPHENYLACETATE

3042-81-7

1787

2-METHYLBUTANE

78-78-4

1788

2-METHYL-2-BUTANOL

75-85-4

1789

3-METHYL-1-BUTANOL

123-51-3

1790

3-METHYL-2-BUTANONE

563-80-4

1791

trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride

35660-94-7

1792

METHYL-tert-BUTYL ETHER

1634-04-4

1793

2-METHYLBUTYRIC ACID

116-53-0

1794

METHYL CARBAMATE

598-55-0

1795

METHYL CHLOROACETATE

96-34-4

1796

METHYL CHLOROFORMATE

79-22-1

1797

METHYL CHROTONATE

623-43-8

1798

METHYL CYANOACETATE

105-34-0

1799

METHYL CYCLOHEXANE

108-87-2

1800

2-METHYLCYCLOHEXANOL

583-59-5

1801

3-METHYLCYCLOHEXANOL

591-23-1

1802

2-METHYLCYCLOHEXANONE

583-60-8

1803

3-METHYLCYCLOHEXANONE

591-24-2

1804

4-METHYLCYCLOHEXANONE

589-92-4

1805

4-METHYL-1-CYCLOHEXENE

591-47-9

1806

METHYLCYCLOPENTADIENE

26472-00-4

1807

N-METHYLDIPHENYLAMINE

552-82-9

1808

METHYLDIPHENYLPHOSPHINE OXIDE

2129-89-7

1809

β,γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt

7414-56-4

1810

N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE

110-26-9

1811

4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)

101-61-1

1812

METHYLENE BLUE

61-73-4

1813

5,5'-METHYLENEDISALICYLIC ACID

27496-82-8

1814

N-METHYLFORMAMIDE

123-39-7

1815

N-METHYLFORMANILIDE

93-61-8

1816

METHYL FORMATE

107-31-3

1817

2-METHYLFURAN

534-22-5

1818

METHYL GREEEN

7114-03-6

1819

3-METHYLHEXANE

589-34-4

1820

5-METHYL-2-HEXANONE

110-12-3

1821

5-METHYL-3-HEXANONE

623-56-3

1822

METHYLHYDRAZINE SULFATE

302-15-8

1823

4,4',4"-METHYLIDYNERIS ( N N-DIMETHYLANILINE ) 

603-48-5

1824

METHYL 4-HYDROXYBENZOATE

99-76-3

1825

1-METHYLIMIDAZOLE

616-47-7

1826

METHYL IODIDE

74-88-4

1827

METHYL ISOTHIOCYANATE

556-61-6

1828

METHYLLITHIUM, 1.6M SOLUTION IN DIETHYLETHER

917-54-4

1829

METHYLLITHIUM, AS COMPLEX WITH LITHIUM BROMIDE

1830

METHYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION

75-16-1

1831

N-METHYLMALEIMIDE

930-88-1

1832

METHYL METHACRYLATE

80-62-6

1833

METHYL METHANESULFONATE

66-27-3

1834

4-METHYLMORPHOLINE 

109-02-4

1835

4-METHYLMORPHOLINE N-OXIDE

7529-22-8

1836

1-METHYLNAPHTHALENE

90-12-0

1837

2-METHYLNAPHTHALENE

91-57-6

1838

2-Methyl-1,4-naphthoquinone

58-27-5

1839

METHYL NICOTINATE

93-60-7

1840

N-METHYL-4-NITROANILINE

100-15-2

1841

2-METHYL-4-NITROANILINE

99-52-5

1842

2-METHYL-5-NITROANILINE

99-55-8

1843

4-METHYL-2-NITROANILINE

89-62-3

1844

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

70-25-7

1845

METHYL ORANGE

547-58-0

1846

(+/-)-3-METHYL-2-OXOPENTANOIC ACID, SODIUM SALT

3715-31-9

1847

2-METHYLPENTANE

107-83-5

1848

3-METHYLPENTANE

96-14-0

1849

2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL

107-41-5

1850

2-METHYL-1-PENTENE

763-29-1

1851

2-METHYL-1-PENTANOL

105-30-6

1852

4-METHYL-2-PENTANONE

108-10-1

1853

3-Methyl-1-pentyn-3-ol

77-75-8

1854

N-Methylphenazonium methyl sulfate

299-11-6

1855

4-(4-METHYLPHENYL)-4-OXOBUTYRIC ACID

4619-20-9

1856

METHYL PROPIONATE

554-12-1

1857

N-METHYLPYRROLE

96-54-8

1858

N-METHYLPYRROLYDINE

120-94-5

1859

N-METHYL-2-PYRROLIDONE

872-50-4

1860

METHYL PYRUVATE

600-22-6

1861

METHYL SALICYLATE

119-36-8

1862

METHYL STEARATE

112-61-8

1863

alpha-METHYLSTYRENE

98-83-9

1864

2-(Methylthio)benzothiazole

615-22-5

1865

METHYL-4-TOLUENESULFONATE

80-48-8

1866

METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE

1779-49-3

1867

METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM IODIDE

2065-66-9

1868

METHYL VINYL KETONE

78-94-4

1869

METHYL VIOLET

8004-87-3

1870

METHYL VIOLOGEN DICHLORIDE HYDRATE

1910-42-5

1871

MIFEPRISTONE

84371-65-3

1872

MITOMYCIN C 

50-07-7

Mitoxantrone dihydrochloride

70476-82-3

1873

MOLYBDENUM

7439-98-7

1874

MOLYBDENUM(V) CHLORIDE

10241-05-1

1875

MOLYBDENUM DISULFIDE

1317-33-5

1876

MOLYBDENUM TRIOXIDE

1313-27-5

MOPS(3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid)

1132-61-2

1877

MORIN HYDRATE

654055-01-3

1878

MORPHOLINE

110-91-8

MPP+ IODIDE (1-Methyl-4-phenylpyridinium iodide)

36913-39-0

1879

MTT

298-93-1

1880

trans,trans-Muconic acid

3588-17-8

1881

MYRISTIC ACID

544-63-8

N

NAFION PERFLUORINATED RESIN SOLUTION

31175-20-9

1882

1-NAPHTHALDEHYDE

66-77-3

1883

NAPHTHALENE

91-20-3

1884

1-NAPHTHYLACETONITRILE

132-75-2

1885

1,8-NAPHTHALILC ANHYDRIDE

81-84-5

1886

1,3-NAPHTHALENEDIOL

132-86-5

1887

1,4-NAPHTHALENEDIOL

571-60-8

1888

1,5-NAPHTHALENEDIOL

83-56-7

1889

1,6-NAPHTHALENEDIOL

575-44-0

1890

1,7-NAPHTHALENEDIOL

575-38-2

1891

2,3-NAPHTHALENEDIOL

92-44-4

1892

2,6-NAPHTHALENEDIOL

581-43-1

1893

2,7-NAPHTHALENEDIOL

582-17-2

1894

2-NAPHTHALENESULFONYL CHLORIDE

93-11-8

1895

Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salthydrate

123409-01-8

1896

NAPHTHIONIC ACID SODIUM SALT

123333-48-2

1897

1-NAPHTHOIC ACID

86-55-5

1898

2-NAPHTHOIC ACID

93-09-4

1899

1-NAPHTHOL

90-15-3

1900

2-NAPHTHOL

135-19-3

1901

p-NAPHTOLBENZEIN

145-50-6

1902

2-Naphthol-3,6-disulfonic acid

135-51-3

1903

2-NAPHTHOL-6,8-DISULFONIC ACID DIPOTASSIUMSALT

842-18-2

1904

1-NAPHTHONITRILE

86-53-3

1905

2-NAPHTHONITRILE

613-46-7

1906

1,2-NAPHTHOQUINONE

524-42-5

1907

1,4-NAPHTHOQUINONE

130-15-4

1908

1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt

521-24-4

1909

1-NAPHTHALENEACETIC ACID

86-87-3

1910

2-NAPHTHALENEACETIC ACID

581-96-4

1911

1-NAPHTHYLAMINE

134-32-7

1912

2-NAPHTHYLAMINE

91-59-8

1913

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride

1465-25-4

1914

1-NAPHTHYL ISOCYANATE

86-84-0

1915

2-NAPHTHYL ISOCYANATE

2243-54-1

1916

NARINGIN

10236-47-2

18:1 NBD PE(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(ammonium salt)

384832-99-9

1917

NEOCUPROINE

484-11-7

1918

NEOCUPROINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

7296-20-0

1919

NEODYMIUM

7440-00-8

1920

NEODYMIUM(III)CARBONATE HYDRATE

38245-38-4

1921

NEODYMIUM(III)NITRATE HEXAHYDRATE

16454-60-7

1922

NEOTHORIN

3547-38-4

1923

NICKEL BEADS/POWDER

7440-02-0

1924

NICKEL(II)ACETATE 4-HYDRATE

6018-89-9

1925

NICKEL-ALUMINIUM ALLOY(50-50)

12635-27-7

1926

NICKEL BENZOATE

553-71-9

1927

NICKEL(II)BROMIDE 3-HYDRATE

7789-49-3

1928

NICKEL CARBONATE BASIC HYDRATE

39430-27-8

1929

NICKEL(II)CHLORIDE HEXAHYDRATE

7791-20-0

1930

NICKEL(II)FLUORIDE

10028-18-9

1931

NICKEL(II)HYDROXYDE

12054-48-7

1932

NICKEL(II)IODIDE

13462-90-3

1933

NICKEL(II) NITRATE HEXAHYDRATE

13478-00-7

1934

NICKEL(II)OXIDE

1313-99-1

1935

NICKEL(III) OXIDE

1314-06-3

1936

NICKEL(II)SULFAMATE TETRAHYDRATE

124594-15-6

1937

NICKEL(II) SULFATE HEPTAHYDRATE

10101-98-1

1938

NICKEL TARTRATE

52022-10-3

1939

NICKELOCENE

1271-28-9

1940

NICOTINAMIDE

98-92-0

1941

β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate

53-59-8

1942

NICOTINE

22083-74-5

1943

NICOTINIC ACID

59-67-6

1944

NIFEDIPINE

21829-25-4

1945

NIGERICIN SODIUM 

28643-80-3

1946

NIOBIUM

7440-03-1

1947

NIOBIUM(V)CHLORIDE

10026-12-7

1948

NIOBIUM(V)OXIDE

1313-96-8

1949

NITRIC ACID

7697-37-2

1950

NITRIC OXIDE(NO)(5%)+NITROGEN(95%)

1951

NITRILOTRIACETIC ACID

139-13-9

1952

2-NITROANILINE

88-74-4

1953

3-NITROANILINE

99-09-2

1954

4-NITROANILINE

100-01-6

1955

2-NITROANISOLE

91-23-6

1956

3-NITROANISOLE

555-03-3

1957

4-NITROANISOLE

100-17-4

1958

2-NITROBENZALDEHYDE

552-89-6

1959

3-NITROBENZALDEHYDE

99-61-6

1960

4-NITROBENZALDEHYDE

555-16-8

1961

NITROBENZENE

98-95-3

1962

3-NITROBENZENEBORONIC ACID

13331-27-6

1963

4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE

98-74-8

1964

2-NITROBENZOIC ACID

552-16-9

1965

3-NITROBENZOIC ACID

121-92-6

1966

4-NITROBENZOIC ACID

62-23-7

1967

2-NITROBENZOYL CHLORIDE

610-14-0

1968

4-NITROBENZOYL CHLORIDE

122-04-3

1969

2-NITROBENZYL BROMIDE

3958-60-9

4-NITROBENZYL BROMIDE

100-11-8

1970

4-NITROBIPHENYL

92-93-3

1971

4-NITROBLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE

298-83-9

1972

NITROETHANE

79-24-3

1973

NITROGEN GAS

7727-37-9

1974

NITROGEN LIQ REFR.

7727-37-9

1975

NITROGEN DIOXIDE GAS(5%)+balanceNITROGEN

1976

NITROGEN MONOXIDE(95%)+NITROGEN(5%)

NITROGEN(95%)+CO2(5%)

1977

NITROGEN(30%)+HELIUM(70%)

1978

NITROGEN(90%)+HELIUM(10%)

1979

NITROGEN(70%)+HYDROGEN(30%)

1980

NITROGEN(85%)+HYDROGEN(15%)

1981

NITROGEN(90%)+HYDROGEN(10%)

1982

NITROGEN(93%)+HYDROGEN(7%)

1983

NITROGEN(95%)+HYDROGEN(5%)

1984

NITROGEN(96%)+HYDROGEN(4%)

1985

NITROGEN(98%)+HYDROGEN(2%)

NITROGEN(45%)+HYDROGEN(5%)+AMMONIA(50%)

NITROGEN(10%)+HYDROGEN(10%)+CO2(80%)

1986

NITROGEN TRIFLUORIDE

7883-54-2

1987

NITROGUANIDINE

556-88-7

1988

NITROMETHANE

75-52-5

1989

NITROMETHANE-D3

13031-32-8

1990

1-NITRONAPHTHALENE

86-57-7

1991

2-NITROPHENOL

88-75-5

1992

3-NITROPHENOL

554-84-7

1993

4-NITROPHENOL

100-02-7

1994

2-NITROPHENYLACETIC ACID

3740-52-1

1995

3-NITROPHENYLACETIC ACID

1877-73-2

1996

4-NITROPHENYLACETIC ACID

104-03-0

1997

4-(4-NITROPHENYLAZO)-1-NAPHTHOL 

5290-62-0

1998

4-(4-NITROPHENYLAZO)RESORCINOL 

74-39-5

1999

4-NITROPHENYLHYDRAZINE

100-16-3

2000

4-NITROPHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE

636-99-7

2001

4-NITROPHENYL ISOCYANATE

100-28-7

2002

3-NITROPHTHALIC ACID

603-11-2

2003

4-NITROPHTHALIC ACID

610-27-5

2004

1-NITROPROPANE

108-03-2

2005

2-NITROPROPANE

79-46-9

2006

6-NITROQUINOLINE

613-50-3

2007

2-NITRORESORCINOL

601-89-8

2008

S-NITROSO-N-ACETYLPENICILLAMINE

67776-06-1

2009

4-NITROSODIPHENYLAMINE

156-10-5

2010

S-NITROSOGLUTATHIONE

57564-91-7

2011

1-NITROSO-2-NAPHTHOL

131-91-9

2012

2-NITROSO-1-NAPHTHOL

132-53-6

2013

NITROSO-R SALT

525-05-3

trans-β-Nitrostyrene

5153-67-3

2014

2-NITROTOLUENE

88-72-2

3-NITROTOLUENE

99-08-1

2015

4-NITROTOLUENE

99-99-0

2016

NITROUS OXIDE GAS

10024-97-2

2017

NONANE

111-84-2

2018

1-NONANOL

143-08-8

2019

2-NONANONE

821-55-6

NONYL ALDEHYDE(NONANAL)

124-19-6

2020

OCTADECANE

593-45-3

2021

OCTADECYLAMINE

124-30-1

2022

N-OCTADECYLPHOSPHONIC ACID

4724-47-4

לחץ כאן לחזרה למעלה