גיליונות בטיחות A-C

• כדי לחפש שם ספציפי ניתן להיעזר באפשרות החיפוש באתר. 

 AB

No.

Material Name

CAS No.

 

A

1

ABIETIC ACID

514-10-3

2

ACENAPHTHENE

82-86-0

3

ACENAPHTHENEQUINONE 

82-86-0

4

ACETAL

105-57-7

5

ACETALDEHYDE

75-07-0

6

ACETAMIDE

60-35-5

7

<ALPHA> ACETAMIDOACRYLIC ACID

5429-56-1

8

4-ACETAMIDOBENZALDEHYDE 

122-85-0

10

2-ACETAMIDOCINNAMIC ACID

5469-45-4

11

ACETANILIDE

103-84-4

12

ACETIC ACID

64-19-7

13

ACETIC ACID-D4

1186-52-3

14

ACETIC ANHYDRIDE

108-24-7

15

1'-ACETONAPHTONE

941-98-0

16

2-ACETONAPHTONE

93-08-3

17

ACETONE

67-64-1

18

ACETONE-D6

666-52-4

20

ACETONE DIMETHYL ACETAL 

77-76-9

21

ACETONITRILE

75-05-8

22

ACETONITRILE-D3, 99.8 ATOM % D

2206-26-0

23

<PARA> ACETOPHENETIDE

62-44-2

24

ACETOPHENONE

98-86-2

25

ACETURIC ACID

543-24-8

26

ACETYL BROMIDE

506-96-7

27

2-ACETYLBUTYROLACTONE 

517-23-7

28

ACETYL CHLORIDE

75-36-5

29

ACETYLCHOLINE BROMIDE 

66-23-9

30

ACETYLCHOLINE CHLORIDE

60-31-1

31

ACETYLCHOLINE IODIDE

2260-50-6

32

ACETYLENE

74-86-2

33

ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID

142-45-0

34

ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER 

762-21-0

35

ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER 

762-42-5

36

3-ACETYLPYRIDINE

350-03-8

37

ACONITIC ACID

585-84-2

38

ACRIDINE

260-94-6

39

9(10H)-ACRIDONE 

578-95-0

40

ACRIFLAVINE

8048-52-0

41

ACRIFLAVINE HYDROCHLORIDE 

8063-24-9

42

ACROLEIN

107-02-8

43

ACRYLAMIDE

79-06-1

44

ACRYLAMIDE SOLUTION 40%

79-06-1

45

ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE  29:1

46

ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE 30%SOLUTION

47

ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE 40% SOLUTION

48

ACRYLIC ACID

79-10-7

49

ACRYLONITRILE

107-13-1

50

ACRYLOYL CHLORIDE

814-68-6

52

ACTINOMYCIN D 

50-76-0

53

1-ADAMANTANECARBOXYLIC ACID CHLORIDE

2094-72-6

54

ADENINE

73-24-5

55

ADENOSINE 5'-DIPHOSPHATE SODIUM SALT

20398-34-9

56

Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium

93839-89-5

57

ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE MAGNESIUM

74804-12-9

58

ADIPIC ACID

124-04-9

59

ADIPONITRILE

111-69-3

60

ADIPYL CHLORIDE

111-50-2

61

AIR Compressed

62

ALIZARIN

72-48-0

63

ALIZARIN RED S

130-22-3

64

ALIZARIN YELLOW "R" 

2243-76-7

65

ALIZAROL CYANINE

3564-18-9

66

ALKALI BLUE 6B

1324-76-1

67

ALLOXAN MONOHYDRATE

2244-11-3

68

ALLOXANTIN

76-24-4

69

ALL TRANS-RETINOIC ACID

302-79-4

70

ALLYL ACETATE

591-87-7

71

ALLYL ALCOHOL

107-18-6

72

ALLYLAMINE

107-11-9

73

ALLYLBENZENE

300-57-2

74

ALLYL ETHER

557-40-4

75

N-ALLYL THIOUREA

109-57-9

76

ALLYLTRIBUTYLTIN

24850-33-7

77

ALUMINUM FOIL/WIRE

7429-90-5

78

ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE 12-HYDRATE

7784-26-1

79

ALUMINIUM BROMIDE

7727-15-3

80

ALUMINIUM tert-BUTOXIDE

556-91-2

81

ALUMINIUM CHLORIDE

7446-70-0

82

ALUMINIUM CHLORIDE 6-HYDRATE

7784-13-6

83

ALUMINIUM ETHOXIDE

555-75-9

84

ALUMINIUM FLUORIDE

7784-18-1

85

ALUMINIUM HYDROXIDE

21645-51-2

86

ALUMINIUM ISOPROPOXIDE

555-31-7

87

ALUMINIUM NITRATE 9-HYDRATE

7784-27-2

88

ALUMINUM OXIDE

1344-28-1

89

ALUMINIUM SULFATE 16-HYDRATE

16828-11-8

90

ALUMINIUM SULFIDE

1302-81-4

91

AMINOACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL

645-36-3

92

3'-AMINOACETOPHENONE

99-03-6

93

4'-AMINOACETOPHENONE

99-92-3

94

DL-2-AMINOADIPIC ACID

542-32-5

95

2-AMINOANTHRAQUINONE

117-79-3

96

2-AMINOBENZENE SULFONIC ACID

88-21-1

97

2-AMINOBENZOIC ACID

118-92-3

98

3-AMINOBENZOIC ACID

99-05-8

99

4-AMINOBENZOIC ACID

150-13-0

100

4-AMINOBENZONITRILE 

873-74-5

101

4-AMINOBENZOPHENONE

1137-41-3

102

2-AMINOBENZYL ALCOHOL

5344-90-1

103

2-AMINOBIPHENYL

90-41-5

104

4-AMINOBIPHENYL

92-67-1

105

γ-Aminobutyric acid

56-12-2

106

1-AMINO-4-CHLORO-2-BUTYNE HYDROCHLORIDE

77369-59-6

107

9-AMINO-6-CHLORO-2-METHOXYACRIDINE

3548-09-2

108

5-AMINO-2,3-DIHYDRO-1,4-PHTHALAZINEDIONE

521-31-3

109

N-(6-AMINOHEXYL)AMINOMETHYLTRIETHOXYSILANE

15129-36-9

110

(S)-(+)-1-AMINOINDAN

61341-86-4

111

2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL

124-68-5

112

2-(AMINOMETHYL)PYRIDINE

3731-51-9

113

DL-2-AMINO-4-PHOSPHONOBUTYRIC ACID

20263-07-4

114

DL-2-AMINO-5-PHOSPHONOVALERIC ACID

76326-31-3

115

B-AMINOPROPIONITRILE MONOFUMARATE

2079-89-2

116

3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE

919-30-2

117

3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE

13822-56-5

118

2-AMINOPYRIDINE

504-29-0

119

4-AMINOPYRIDINE

504-24-5

120

2-AMINOPYRIMIDINE

109-12-6

121

3-AMINOQUINOLINE

580-17-6

122

8-AMINOQUINOLINE

578-66-5

123

2-AMINOTHIOPHENOL

137-07-5

124

4-AMINOTHIOPHENOL

1193-02-8

125

3-AMINO-1 2 4-TRIAZOL 

61-82-5

126

5-AMINOURACIL

932-52-5

127

4-AMINO-1-BUTANOL

13325-10-5

128

γ-Aminobutyric acid

56-12-2

129

2-AMINOETHANOL

141-43-5

130

4-(2-Aminoethyl)morpholine

2038-03-1

131

2-Amino-2-methyl-1-propanol

124-68-5

132

7-AMINO-1 3-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID 

86-65-7

133

4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid

84-86-6

134

4-AMINO-1-NAPHTALENESULFONIC ACID SODIUM SALT

123333-48-2

135

5-AMINO-1-NAPHTOL

83-55-6

136

2-AMINO-4-NITROPHENOL HYDRATE

99-57-0

137

2-AMINOPHENOL

95-55-6

138

3-AMINOPHENOL

591-27-5

139

4-AMINOPHENOL

123-30-8

140

1-AMINO-2-PROPANOL

78-96-6

141

3-AMINO-1-PROPANOL

156-87-6

142

2-AMINOPYRIDINE

504-29-0

143

AMMONIA GAS

7664-41-7

144

AMMONIA, 2/7N SOLUTION IN METHANOL

7664-41-7

145

AMMONIUM ACETATE

631-61-8

146

AMMONIUM BENZOATE

1863-63-4

147

AMMONIUM BICARBONATE

1066-33-7

148

AMMONIUM BIFLUORIDE

1341-49-7

149

AMMONIUM BISULFATE

7803-63-6

150

AMMONIUM BROMIDE

12124-97-9

151

AMMONIUM CARBAMATE

1111-78-0

152

AMMONIUM CARBONATE

506-87-6

153

AMMONIUM CERIUM(IV)NITRATE

16774-21-3

154

AMMONIUM CHLORIDE

12125-02-9

155

AMMONIUM   N-15  CHLORIDE

39466-62-1

156

AMMONIUM CITRATE DIBASIC

3012-65-5

157

AMMONIUM CITRATE TRIBASIC

3458-72-8

158

AMMONIUM FLUORIDE

12125-01-8

 159

AMMONIUM FLUORIDE-HYDROFLUORIC ACID MIXTURE

70456-74-5

160

AMMONIUM FORMATE

540-69-2

161

AMMONIUM HEXAFLUOROTITANATE(IV)

16962-40-6

162

Ammonium tetraborate trihydrate

12007-58-8

163

AMMONIUM HYDROXIDE

1336-21-6

164

AMMONIUM HYPOPHOSPHITE

7803-65-8

165

AMMONIUM IODIDE

12027-06-4

166

AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE

7783-85-9

167

AMMONIUM METAVANADATE

7803-55-6

168

AMMONIUM MOLIBDATE

13106-76-8

169

AMMONIUM NICKEL SULFATE

15699-18-0

170

AMMONIUM NITRATE

6484-52-2

171

AMMONIUM OXALATE

1113-38-8

172

AMMONIUM PERSULFATE

7727-54-0

173

AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC

7722-76-1

174

AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC

7783-28-0

175

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

176

AMMONIUM SULFIDE SOL.

12135-76-1

177

AMMONIUM THIOCYANATE

1762-95-4

 178

AMPICILLIN  SOL

179

AMPICILLIN SODIUM 

69-52-3

180

AMYL ACETATE

628-63-7

181

N-AMYLAMINE

110-58-7

182

AMYL ETHER

693-65-2

183

Trans-ANETHOLE

4180-23-8

184

ANILINE

62-53-3

185

ANILINE HYDROCHLORIDE

142-04-1

186

ANILINE SULFATE

542-16-5

187

2-ANILINOETHANOL

122-98-5

188

m-ANISALDEHYDE

591-31-1

189

O-ANISIDINE

90-04-0

190

m-ANISIDINE

536-90-3

191

p-ANISIDINE

104-94-9

190

p-ANISIC ACID

100-09-4

192

ANISOLE

100-66-3

193

ANISONITRILE

874-90-8

193

p-ANYSIL ALCOHOL

105-13-5

194

ANTHRACENE

120-12-7

195

9-ANTHRACENECARBONITRILE

1210-12-4

196

ANTHRAQUINONE

84-65-1

197

ANTHRONE

90-44-8

198

ANTIMONY

7440-36-0

199

ANTIMONY(III)CHLORIDE

10025-91-9

200

ANTIMONY(V)CHLORIDE

7647-18-9

201

ANTIMONY(III)FLORIDE

7783-56-4

202

ANTIMONY(III)IODIDE

7790-44-5

203

ANTIMONY(III)OXIDE

1309-64-4

204

ANTIMONY(V)OXIDE

1314-60-9

205

ANTIMONY(III)SULFIDE

1345-04-6

206

ANTIPYRIDINE

60-80-0

207

APOMORPHINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE

41372-20-7

208

L-ARGININE HYDROCHLORIDE

1119-34-2

209

ARGON

7440-37-1

210

ARGON(90%)+HYDROGEN(10%)

211

ARGON(93%)+HYDROGEN(7%)

212

ARGON(95%)+HYDROGEN(5%)

213

ARGON(96%)+HYDROGEN(4%)

214

ARGON(80%)+OXYGEN(20%)

215

ARGON(99%)+OXYGEN(1%)

216

ARSENIC 

7440-38-2

217

ARSENIC (III) CHLORIDE

7784-34-1

218

ARSENIC(III)OXIDE

1327-53-3

220

ASCARITE

1310-73-2

221

ATROPINE 

51-55-8

222

AURAMINE HYDROCHLORIDE

2465-27-2

223

AURIN

603-45-2

224

AURIN TRICARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT 

569-58-4

225

5-AZACYTIDINE

320-67-2

226

4-AZIDOPHENYL ISOTHIOCYANATE

74261-65-7

227

2,2'-AZINO-BIS(3-ETHYLBENZTHIAZOLINE-6-SULFONIC ACID)DIAMMONIUM SALT

30931-67-0

228

AZOBENZENE

103-33-3

229

1,1'-AZOBIS(CYCLOHEXANECARBONITRILE)

2094-98-6

230

AZODICARBONAMIDE 

123-77-3

231

AZOXYBENZENE

495-48-7

232

AZULENE

275-51-4

 

B

233

BARIUM 

7440-39-3

234

BARIUM ACETATE

543-80-6

235

BARIUM BROMIDE 2-HYDRATE 

7791-28-8

236

BARIUM CARBONATE

513-77-9

237

BARIUM CHLORANILATE trihydrate

13435-46-6

238

BARIUM CHLORATE 1-HYDRATE

10294-38-9

239

BARIUM CHLORIDE 2-HYDRATE

10326-27-9

240

BARIUM DIPHENYLAMINO SULFONATE

6211-24-1

241

BARIUM FERRITE

11138-11-7

242

BARIUM FLORIDE

7787-32-8

243

BARIUM HYDROXIDE 8-HYDRATE

12230-71-6

244

BARIUM IODIDE 2-HYDRATE

7787-33-9

245

BARIUM NITRATE

10022-31-8

246

BARIUM OXIDE

1304-28-5

247

BARIUM PERCHLORATE

13465-95-7

248

BARIUM PERCHLORATE 3-HYDRATE

10294-39-0

249

BARIUM PEROXIDE

1304-29-6

250

BARIUM SELENITE

13718-59-7

251

BARIUM TITANATE(IV)

12047-27-7

252

BENZALDEHYDE

100-52-7

253

BENZAMIDE

55-21-0

254

1,2-BENZANTHRACENE

56-55-3

255

BENZENE

71-43-2

256

BENZENE D6

1076-43-3

257

BENZENESULFONAMIDE

98-10-2

258

BENZENESULFONIC ACID

98-11-3

259

BENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT

515-42-4

260

BENZENESULFONYL CHLORIDE

98-09-9

261

BENZENETHIOL

108-98-5

262

1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC ACID

528-44-9

263

1,3,5-BENZENETRICARBOXYLIC ACID

554-95-0

264

BENZHYDROL

91-01-0

265

BENZIDINE

92-87-5

266

BENZIDINE DIHYDROCHLORIDE

531-85-1

267

BENZIL

134-81-6

268

BENZILIC ACID

76-93-7

269

BENZIMIDAZOLE

51-17-2

270

BENZOIC ACID

65-85-0

271

BENZOIC ANHYDRIDE

93-97-0

272

α-Benzoin oxime

441-38-3

273

BENZONITRILE

100-47-0

274

BENZOPHENONE

119-61-9

275

BENZOPHENONE OXIME

574-66-3

276

BENZOTHIAZOLE

95-16-9

277

BENZOTRIAZOLE

95-14-7

278

O-(BENZOTRIAZOL-1-YL)N,N,N'N'-TETRAMETHYLURONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE

94790-37-1

279

BENZOXAZOLE

273-53-0

280

2-Benzoxazolinone

59-49-4

281

BENZOYLBENZOIC ACID

85-52-9

282

BENZOYL BROMIDE

618-32-6

283

BENZOL CHLORIDE

98-88-4

284

BENZOYL PEROXIDE

94-36-0

285

3-BENZOYLPROPIONIC ACID

2051-95-8

286

BENZYL ACETATE

140-11-4

287

BENZYL ALCOHOL

100-51-6

288

BENZYLAMINE

100-46-9

289

BENZYL BENZOATE

120-51-4

290

BENZYL BROMIDE

100-39-0

291

BENZYL CHLORIDE

100-44-7

292

BENZYL DISULFIDE

150-60-7

293

BENZYL ETHER

103-50-4

294

3-BENZYL-5-(2-HYDROXYETHYL)-4-METHYL-THIAZOLIUM CHLORIDE

4568-71-2

295

BENZYLMAGNESIUM CHLORIDE, 1.0M SOLUTION

6921-34-2

296

BENZYL NICOTINATE

94-44-0

297

2-(BENZYLOXY)ETHANOL 

622-08-2

298

4-(BENZYLOXY)PHENOL

103-16-2

299

BENZYL THIOCYANATE

3012-37-1

300

BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE

1449-46-3

301

BERILLIUM

7440-41-7

302

BERILLIUM CARBONATE

66104-24-3

303

BERILLIUM FLUORIDE SOLUTION 33%

7787-49-7

304

BERILLIUM OXIDE

1304-56-9

305

BERILLIUM SULFATE 4-HYDRATE

7787-56-6

306

BICYCLO(2.2.1)HEPTA-2 5-DIENE 

121-46-0

307

(R)-(+)-1,1'-BI-2-NAPHTHOL

18531-94-7

308

4,4'-BIPHENOL

92-88-6

309

BIPHENYL

92-52-4

310

4-BIPHENYLCARBONITRILE

2920-38-9

311

4,4'-BIPHENYLDICARBOXYLIC ACID

787-70-2

313

2,2'-BIPYRIDYNE HYDRATE

123333-55-1

314

2,2'-BIPYRIDINE-4,4'-DICARBOXYLIC ACID

6813-38-3

315

2,2'-BIQUINOLINE

119-91-5

316

2,6-BIS(BROMOMETHYL)PYRIDINE

7703-74-4

317

BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER 

111-44-4

318

BIS(CYCLOPENTADIENYL)COBALT(II)

1277-43-6

319

4 4'-BIS(DIETHYLAMINO) BENZOPHENONE 

90-93-7

320

BIS(DIISOPROPYLAMINO)CHLOROPHOSPHINE

56183-63-2

321

4 4'-BIS(DIMETHYLAMINO) BENZOPHENONE 

90-94-8

322

(1,2-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)ETHANE)-DICHLORONICKEL(II)

14647-23-5

1,2-BIS(DIMETHYLPHOSPHINO)ETHANE

23936-60-9

323

(1,3-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)PROPANE)-DICHLORONICKEL(II)

15629-92-2

324

(1R,2R)-1,2-BIS(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLENE

870991-70-1

325

(1S,2S)-1,2-BIS(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLENEDIAMINE

326

BIS(2-METHOXYETHYL) ETHER 

111-96-6

327

BISMUTH(III) CHLORIDE

7787-60-2

328

BISMUTH(III)NITRATE BASIC

1304-85-4

329

BISMUTH(III) NITRATE 5-HYDRATE

10035-06-0

330

BISMUTH(III)OXIDE

1304-76-3

331

BISMUTH(III)OXYCHLORIDE

7787-59-9

332

BISPHENOL A

80-05-7

BIS (SULFOSUCCINIMIDYL) SUBERATE

82436-77-9

333

1,3-BIS(TRIMETHYLSILYL)CARBODIIMIDE

1000-70-0

334

BIS-TRIS

6976-37-0

335

BIURET

108-19-0

337

BORANE DIMETHYL SULFIDE COMPLEX, ~95% in dimethyl sulfide

13292-87-0

338

BORANE-TETRAHYDROFURAN COMPLEX, 1.0M SOL IN THF

14044-65-6

339

BORIC ACID 

10043-35-3

340

L(-)BORNEOL

464-45-9

341

BORON CARBIDE

12069-32-8

342

BORON NITRIDE GRADE A/HP

10043-11-5

343

BORON TRIOXIDE

1303-86-2

344

BORON TRIBROMIDE

10294-33-4

345

BORON TRICHLORIDE GAS

10294-34-5

346

BORON TRICHLORIDE, 1.0M SOLUTION IN DCM

10294-34-5

347

BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX

373-61-5

348

BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE

109-63-7

349

BORON TRIFLUORIDE-METHANOL COMPLEX

2802-68-8

350

BORON TRIFLUORIDE METHYL ETHERATE

353-42-4

351

BLASTICIDINE S HYDROCHLORIDE

3513-03-9

352

BRADFORD REAGENT

353

BRASS(COPPER/ZINC ALLOY)

63338-02-3

354

BRILLIANT GREEN

633-03-4

355

BREFELDIN A 

20350-15-6

356

BRIJ 35 SOLUTION

9002-92-0

357

BROMAL(Tribromoacetaldehyde)

115-17-3

358

BROMINE

7726-95-6

359

BROMOACETIC ACID

79-08-3

360

2'-BROMOACETOPHENONE

2142-69-0

361

3'-BROMOACETOPHENONE

2142-63-4

362

4'BROMOACETOPHENONE

99-90-1

363

BROMOACETYL BROMIDE

598-21-0

364

2-BROMOANILINE

615-36-1

365

3-BROMOANILINE

591-19-5

366

4-BROMOANILINE

106-40-1

367

2-BROMOANISOLE

578-57-4

368

4-BROMOANISOLE

104-92-7

369

BROMOBENZENE

108-86-1

370

2-BROMOBENZOIC ACID

88-65-3

371

3-BROMOBENZOIC ACID

585-76-2

372

4-BROMOBENZOIC ACID

586-76-5

373

4-BROMOBENZYL BROMIDE 

589-15-1

374

4-BROMOBIPHENYL

92-66-0

375

1-BROMOBUTANE

109-65-9

376

2-BROMOBUTANE

78-76-2

377

4-BROMO-1-BUTENE

5162-44-7

378

2-BROMOBUTYRIC ACID

80-58-0

379

4-BROMOBUTYRONITRILE

5332-06-9

380

D-<ALPHA> BROMOCAMPHOR <DI> SULFONIC ACID AMMONIUM SALT PRACT

14575-84-9

381

1-BROMO-3-CHLOROBENZENE

108-37-2

382

1-BROMO-4-CHLOROBENZENE

106-39-8

383

1-BROMO-2-CHLOROETHANE

107-04-0

384

5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLYLPHOSPHATE-4-TOLUIDINE SALT

6578-06-9

385

1-BROMO-3-CHLOROPROPANE

109-70-6

386

2-BROMO-1-CHLOROPROPANE

3017-95-6

2-BROMO-2-CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE

151-67-7

387

BROMOCRESOL PURPLE

115-40-2

388

1-BROMO-2,6-DIFLUOROBENZENE

64248-56-2

389

1-BROMO-2,4-DINITROBENZENE

584-48-5

390

1-BROMODODECANE

143-15-7

391

2-BROMODODECANOIC ACID

111-56-8

392

BROMOETHANE

74-96-4

2-BROMOETHANOL

540-51-2

393

2-BROMOETHYLAMINE HYDROBROMIDE

2576-47-8

394

(1-BROMOETHYL)BENZENE

585-71-7

395

(2-BROMOETHYL)BENZENE

103-63-9

396

2-BROMOETHYL ETHYL ETHER

592-55-2

397

BROMOFORM STABILIZED

75-25-2

398

2-BROMOHEXANOIC ACID

616-05-7

399

6-BROMOHEXANOIC ACID

4224-70-8

400

2-BROMO-3-HEXYLTHIOPHENE

69249-61-2

401

1-BROMO-4-IODOBENZENE

589-87-7

402

2-BROMOMESITYLENE

576-83-0

403

2-(BROMOMETHYL)PYRIDINE HYDROBROMIDE

31106-82-8

404

2-BROMO-4-METHYLANILINE

583-68-6

405

4-BROMO-2-METHYLANILINE

583-75-5

4-(BROMOMETHYL)PHENYLBORONIC ACID

68162-47-0

406

1-BROMO-2-METHYLPROPANE

78-77-3

407

2-BROMO-2-METHYLPROPANE

507-19-7

408

1-BROMONAPHTHALENE

90-11-9

409

2-BROMONAPHTHALENE

580-13-2

410

1-BROMO-4-NITROBENZENE

586-78-7

411

α-Bromo-2-nitrotoluene

3958-60-9

412

1-BROMOPENTANE

110-53-2

413

5-BROMO-1-PENTENE

1119-51-3

1-BROMOPERFLUOROHEPTANE

375-88-2

414

2-BROMOPHENOL

95-56-7

415

3-BROMOPHENOL

591-20-8

416

4-BROMOPHENOL

106-41-2

417

alpha-BROMOPHENYLACETIC ACID

4870-65-9

418

4-Bromophenylhydrazine hydrochloride

622-88-8

1-BROMO-3-PHENYLPROPANE

637-59-2

419

3-(4-BROMOPHENYL)PROPIONIC ACID

1643-30-7

420

1-BROMOPROPANE

106-94-5

421

2-BROMOPROPANE

75-26-3

422

1-BROMO-2-PROPANOL

19686-73-8

423

3-BROMO-1-PROPANOL

627-18-9

424

2-BROMO-1-PROPENE 

557-93-7

425

3-BROMO-1-PROPENE

106-95-6

426

2-BROMOPROPIONIC ACID

598-72-1

427

3-BROMOPROPIONIC ACID

590-92-1

428

3-BROMOPROPIONITRILE

2417-90-5

429

3-BROMOPROPIONYL CHLORIDE

15486-96-1

3-BROMOPROPYLAMINE HYDROBROMIDE, 98%

5003-71-4

430

2-BROMOPYRIDINE

109-04-6

431

4-BROMOPYRIDINE HYDROCHLORIDE

19524-06-2

432

alpha-BROMOSTYRENE

98-81-7

433

2-BROMOSTYRENE

2039-88-5

434

BROMOSUCCINIC ACID

923-06-8

435

N-BROMOSUCCINIMIDE

128-08-5

436

2-BROMOTHIOPHENE

1003-09-4

437

2-BROMOTOLUENE

95-46-5

438

3-BROMOTOLUENE

591-17-3

439

4-BROMOTOLUENE

106-38-7

440

3-BROMO-1-(TRIMETHYLSILYL)-1-PROPYNE

38002-45-8

441

5-BROMOVALERONITRILE

5414-21-1

442

α-Bromo-o-xylene

89-92-9

443

BRUCINE

357-57-3

444

BRUCINE SULFATE

4845-99-2

445

N-BUTANE

106-97-8

446

1,4-BUTANEDIOL

110-63-4

447

2,3-BUTANEDIONE

431-03-8

448

1-BUTANETHIOL

109-79-5

449

2-BUTANOL

78-92-2

450

2-BUTANONE

78-93-3

451

2-BUTANONE PEROXIDE

1338-23-4

452

<CIS> 2-BUTENE GAS IN LECTURE BOTTLES PURUM

590-18-1

453

3-BUTENENITRILE

109-75-1

454

2-BUTEN-1-OL

6117-91-5

455

3-BUTEN-1-OL

627-27-0

456

2-BUTOXYETHANOL

111-76-2

457

BUTYL ACETATE

123-86-4

458

sec-BUTYL ACETATE

105-46-4

459

BUTYL ACRYLATE

141-32-2

460

N-BUTYL ALCOHOL(1-BUTANOL)

71-36-3

461

sec-BUTYL ALCOHOL

78-92-2

462

tert-BUTYL ALCOHOL

75-65-0

463

BUTYLAMINE

109-73-9

464

tert-BUTYLAMINE

75-64-9

465

tert-BUTYLBENZENE

98-06-6

4-TERT-BUTYLBENZENETHIOL

2396-68-1

466

4-BUTYLBENZONITRILE

20651-73-4

467

4-tert-BUTYLBENZONITRILE

4210-32-6

468

BUTYL BUTYRATE

109-21-7

469

BUTYL CARBAMATE

592-35-8

470

4-tert-BUTYLCATECHOL

98-29-3

Tert-BUTYL(CHLORO)DIMETHYLSILANE

18162-48-6

471

N-BUTYLDIETHANOLAMINE

102-79-4

TERT-BUTYLDIMETHYLSILYL TRIFLUOROMETHANE

69739-34-0

472

BUTYL ETHER

142-96-1

473

BUTYL FORMATE

592-84-7

474

BUTYL GLYCIDYL ETHER

2426-08-6

3,5-DI-TERT-BUTYL-2-HYDROXYBENZALDEHYDE

37942-07-7

475

tert-BUTYL HYDROPEROXIDE

75-91-2

476

BUTYLLITHIUM; 1.6M SOLUTION IN HEXANES

109-72-8

477

sec-BUTYLLITHIUM SOLUTION

598-30-1

478

tert-BUTYLLITHIUM SOLUTION

594-19-4

479

BUTYLMALONIC ACID

534-59-8

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

174501-65-6

480

1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE

223437-11-4

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

174899-66-2

1-BUTYL-1-METHYLPYRROLIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE

367522-96-1

481

BUTYL NITRITE

544-16-1

482

Tert-BUTYL NITRITE

540-80-7

483

BUTYL PROPIONATE

590-01-2

484

1-BUTYLPYRIDINIUM TETRAFLUOROBORATE

203389-28-0

485

BUTYL VINYL ETHER

111-34-2

2-BUTYNE

503-17-3

3-BUTYN-1-OL

927-74-2

486

3-BUTYN-2-OL

2028-63-9

487

BUTYRALDEHYDE

123-72-8

488

BUTYRAMIDE

541-35-5

489

BUTYRIC ACID

107-92-6

490

BUTYRIC ANHYDRIDE

106-31-0

491

γ-Butyrolactone

96-48-0

492

BUTYRONITRILE

109-74-0

493

BUTYROPHENONE

495-40-9

494

BUTYRYL CHLORIDE

141-75-3

C

495

CACODYLIC ACID

75-60-5

496

Sodium cacodylate trihydrate

6131-99-3

497

Cacotheline Monohydrate

561-20-6

498

CADMIUM

7440-43-9

499

CADMIUM ACETATE DIHYDRATE

5743-04-4

500

CADMIUM BROMIDE TETRAHYDRATE

13464-92-1

501

CADMIUM CARBONATE

513-78-0

502

CADMIUM CHLORIDE 2.5-HYDRATE

7790-78-5

503

CADMIUM IODIDE

7790-80-9

504

CADMIUM NITRATE 4-HYDRATE

10022-68-1

CADMIUM OXIDE

1306-19-0

505

CADMIUM SELENIDE

1306-24-7

506

CADMIUM SULFATE 8/3 HYDRATE

7790-84-3

507

CADMIUM SULFIDE

1306-23-6

508

CADMIUM TELLURIDE

1306-25-8

509

CAFFEIC ACID

331-39-5

510

CAFFEINE

58-08-2

511

CALCIUM

7440-70-2

512

CALCIUM ACETATE

62-54-4

CALCIUM ARSENAZO III

1668-00-4

513

CALCIUM CARBONATE

471-34-1

514

CALCIUM CHLORIDE 

10043-52-4

515

CALCIUM CHLORIDE  2-HYDRATE

10035-04-8

516

CALCIUM FLUORIDE

7789-75-5

517

CALCIUM FORMATE

544-17-2

518

CALCIUM HYDRIDE

7789-78-8

519

CALCIUM HYDROXIDE

1305-62-0

520

CALCIUM HYPOCHLORITE

7778-54-3

521

CALCIUM HYPOPHOSPHITE

7789-79-9

522

CALCIUM NITRATE 4-HYDRATE

13477-34-4

523

CALCIUM OLEATE

142-17-6

524

CALCIUM OXALATE MONOHYDRATE

5794-28-5

525

CALCIUM OXIDE

1305-78-8

526

CALCIUM PERCHLORATE

13477-36-6

527

CALCIUM PEROXIDE

78403-22-2

528

CALCIUM PHOSPHATE MONOBASIC

7758-23-8

529

CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC

7757-93-9

530

CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC

7758-87-4

531

CALCIUM PHOSPHIDE

1305-99-3

532

CALCIUM SALICILATE DIHYDRATE

824-35-1

533

CALCIUM SILICATE

1344-95-2

534

CALCIUM SILICIDE

12013-56-8

535

CALCON 

2538-85-4

536

CALCON CARBOXYLIC ACID

3737-95-9

537

(-)-CAMPHENE

5794-04-7

538

D-CAMPHOR

464-49-3

539

DL-CAMPHOR

76-22-2

540

(+)-CAMPHORIC ACID

124-83-4

541

(+)-10-CAMPHORSULFONIC ACID

3144-16-9

542

(+/-)-10-CAMPHORSULFONIC ACID

5872-08-2

543

L-CANAVANINE SULFATE SALT

2219-31-0

544

CAPRIC ACID

334-48-5

545

N-CAPROIC ACID

142-62-1

546

ε-Caprolactam

105-60-2

547

CAPRYLIC ACID

124-07-2

548

CARBAMYLCHOLINE CHLORIDE

51-83-2

549

CARBAZOLE

86-74-8

Carbenicillin disodium

4800-94-6

550

CARBOBENZOXY CHLORIDE(BENZYL CHLOROFORMATE) 

501-53-1

551

CARBOL FUCHSIN

4197-24-4

552

CARBON

7440-44-0

553

CARBON DIOXIDE

124-38-9

554

CARBON DISULFIDE

75-15-0

555

CARBON MONOXIDE

630-08-0

556

CARBON TETRABROMIDE

558-13-4

557

CARBON TETRACHLORIDE

56-23-5

558

CARBON TETRAFLUORIDE(HALOCARBON 14)

75-73-0

559

CARBONYL CYANIDE M-CHLOROPHENYL*HYDRAZONE

555-60-2

560

1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE

530-62-1

561

3-CARENE

13466-78-9

562

CARVACROL(5-Isopropyl-2-methylphenol)

499-75-2

L-(-)-CARVONE

6485-40-1

563

CATECHOL

120-80-9

CATECHOLBORANE

274-07-7

564

Celite® Filter Cel

91053-39-3

565

CERIUM

7440-45-1

566

CERIUM(III) CHLORIDE HEPTAHYDRATE

18618-55-8

567

Cerium(III) nitrate hexahydrate

10294-41-4

568

CERIUM(IV)OXIDE

1306-38-3

569

CERIUM(IV)SULFATE 4-HYDRATE

10294-42-5

570

CESIUM

7440-46-2

571

CESIUM CARBONATE

534-17-8

572

CESIUM FLUORIDE

13400-13-0

573

CESIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE

35103-79-8

574

CESIUM IODIDE

7789-17-5

575

CESIUM NITRATE

7789-18-6

576

CETYL ALCOHOL

36653-82-4

577

CETYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE PURUM

57-09-0

578

CHALCONE

94-41-7

579

CHLORAL HYDRATE

302-17-0

580

CHLORAMINE T 

127-65-1

586

CHLORAMPHENICOL 

56-75-7

581

CHLORANIL

118-75-2

582

CHLORANILIC ACID

87-88-7

583

CHLORANILIC ACID BARIUM SALT trihydrate

32458-20-1

584

CHLORANILIC ACID MERCURY SALT

33770-60-4

585

CHAPS 

75621-03-3

587

CHLORHEXIDINE DIACETATE SALT HYDRATE

56-95-1

588

CHLORINE GAS

7782-50-5

589

CHLOROACETALDEHYDE SOLUTION

107-20-0

590

Chloroacetaldehyde diethyl acetal

621-62-5

591

Chloroacetaldehyde dimethyl acetal

97-97-2

592

2-CHLOROACETAMIDE

79-07-2

593

CHLOROACETIC ACID

79-11-8

594

CHLOROACETIC ANHYDRIDE

541-88-8

595

CHLOROACETONITRILE

107-14-2

596

2-CHLOROACETOPHENONE

532-27-4

597

3'-CHLOROACETOPHENONE

99-02-5

598

4'-CHLOROACETOPHENONE

99-91-2

599

CHLOROACETYL CHLORIDE

79-04-9

600

2-CHLOROANILINE

95-51-2

601

3-CHLOROANILINE

108-42-9

602

4-CHLOROANILINE

106-47-8

603

2-CHLOROBENZALDEHYDE

89-98-5

604

4-CHLOROBENZALDEHYDE

104-88-1

605

CHLOROBENZENE

108-90-7

606

2-CHLOROBENZOIC ACID

118-91-2

607

3-CHLOROBENZOIC ACID

535-80-8

608

4-CHLOROBENZOIC ACID

74-11-3

609

2-CHLOROBENZOYL CHLORIDE

609-65-4

610

4-CHLOROBENZOYL CHLORIDE

122-01-0

611

1-CHLOROBUTANE

109-69-3

612

2-CHLOROBUTANE

78-86-4

613

3-CHLORO-2-BUTANONE

4091-39-8

614

4-CHLOROBUTYRONITRILE

628-20-6

615

CHLOROCYCLOHEXANE

542-18-7

616

CHLORODIISOPROPYLPHOSPHINE

40244-90-4

617

CHLORODIMETHYLOCTADECYLSILANE

18643-08-8

618

4-Chloro-2,6-dinitroaniline

5388-62-5

619

1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE

97-00-7

620

2-CHLORO-4,6-DINITROPHENOL

946-31-6

621

4-Chloro-2,6-dinitrophenol

88-87-9

622

CHLORODIPHENYLMETHANE

90-99-3

623

1-CHLORODODECANE

112-52-7

624

CHLOROETHANE

75-00-3

625

2-CHLOROETHANOL

107-07-3

626

2-CHLOROETHYL CHLOROFORMATE

627-11-2

627

2-CHLOROETHYL ETHYL ETHER

628-34-2

628

CHLOROFORM

67-66-3

629

CHLOROFORM-D

865-49-6

CHLOROFORM-ISOAMYL ALCOHOL 49:1/24:1

630

CHLOROHYDROQUINONE

615-67-8

631

5-CHLORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE

635-93-8

632

1-CHLORO-2-IODOBENZENE

615-41-8

633

1-CHLORO-4-IODOBENZENE

637-87-6

634

CHLOROIODOMETHANE

593-71-5

635

4-CHLOROMERCURIBENZOIC ACID

59-85-8

636

4-CHLOROMERCURIBENZOIC ACID SODIUM SALT

138-85-2

637

5-CHLORO-2-METHOXYANILINE

95-03-4

638

3-CHLORO-2-METHYLANILINE

87-60-5

639

5-CHLORO-2-METHYLANILINE

95-79-4

CHLOROMETHYL ETHYL ETHER

3188-13-4

640

CHLOROMETHYL METHYL ETHER

107-30-2

641

1-(CHLOROMETHYL)NAPHTHALENE

86-52-2

642

(P-CHLOROMETHYL)PHENYL-TRIMETHOXYSILANE

24413-04-5

643

N-(CHLOROMETHYL)PHTHALIMIDE

17564-64-6

644

2-CHLORO-2-METHYLPROPANE

507-20-0

645

3-CHLORO-2-METHYL-1-PROPENE

563-47-3

646

CHLOROMETHYLTRIMETHYLSILANE

2344-80-1

647

1-CHLORONAPHTHALENE

90-13-1

648

2-CHLORO-4-NITROANILINE

121-87-9

649

4-CHLORO-2-NITROANILINE

89-63-4

650

1-CHLORO-2-NITROBENZENE

88-73-3

651

1-CHLORO-3-NITROBENZENE

121-73-3

652

1-CHLORO-4-NITROBENZENE

100-00-5

653

2-CHLORO-5-NITROBENZOIC ACID

2516-96-3

654

4-CHLORO-3-NITROBENZOIC ACID

96-99-1

655

2-CHLORO-4-NITROPHENOL

619-08-9

656

2-CHLORO-6-NITROTOLUENE

83-42-1

657

α-Chloro-3-nitrotoluene

619-23-8

658

α-Chloro-4-nitrotoluene

100-14-1

659

1-CHLOROPENTANE

543-59-9

660

5-CHLORO-1-PENTYNE

14267-92-6

661

3-CHLOROPERBENZOIC ACID

937-14-4

662

β-Chlorophenetole

622-86-6

663

2-CHLOROPHENOL

95-57-8

664

3-CHLOROPHENOL

108-43-0

665

4-CHLOROPHENOL

106-48-9

666

2-CHLOROPHENOXYACETIC ACID

614-61-9

667

4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID

122-88-3

668

4-CHLORO-O-PHENYLENEDIAMINE

95-83-0

669

2-CHLOROPHENYL ISOCYANATE

3320-83-0

670

3-CHLOROPHENYL ISOCYANATE

2909-38-8

671

4-CHLOROPHENYL ISOCYANATE

104-12-1

672

2-CHLOROPROPANE

75-29-6

673

3-CHLORO-1,2-PROPANEDIOL

96-24-2

674

1-CHLORO-2-PROPANONE

78-95-5

675

3-CHLORO-1-PROPENE

107-05-1

676

2-CHLOROPROPIONIC ACID

598-78-7

677

3-CHLOROPROPIONIC ACID

107-94-8

678

2-CHLOROPROPIONIC ACID ETHYL ESTER

535-13-7

679

2-CHLOROPYRIDINE

109-09-1

680

CHLOROQUINE DIPHOSPHATE 

50-63-5

681

2-CHLOROQUINOLINE

612-62-4

682

6-CHLOROQUINOLINE

612-57-7

683

8-CHLOROQUINOLINE

611-33-6

684

N-CHLOROSUCCINIMIDE

128-09-6

685

CHLOROSULFONIC ACID

7790-94-5

686

CHLOROSULFONYL ISOCYANATE

1189-71-5

687

2-CHLOROTOLUENE

95-49-8

688

3-CHLOROTOLUENE

108-41-8

689

4-CHLOROTOLUENE

106-43-4

690

CHLOROTRIISOPROPYLSILANE

13154-24-0

691

CHLOROTRIMETHYLSILANE

75-77-4

692

CHLOROTRIPHENYLMETHANE

76-83-5

693

2-CHLORO-P-XYLENE

95-72-7

694

CHOLECALCIFEROL

67-97-0

695

CHOLERA TOXIN FROM VIBRIO CHOLERAE

9012-63-9

696

CHOLINE HYDROXIDE SOLUTION

62-49-7

697

CHOLINE CHLORIDE

67-48-1

698

CHROMEAZUROL S

1667-99-8

699

CHROMANOL 293B

163163-23-3

700

CHROMIUM

7440-47-3

701

CHROMIUM(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE

10060-12-5

702

CHROMIUM HEXACARBONYL

13007-92-6

703

CHROMIUM(III)NITRATE NONAHYDRATE

7789-02-8

704

CHROMIUM(VI)OXIDE

1333-82-0

705

CHROMIUM(III)SULFATE 

10101-53-8

706

CHRYOSIDINE

532-82-1

707

CINCHONINE

118-10-5

708

CINCHONINE MONOHYDROCHLORIDE HYDRATE

5949-11-1

709

trans-CINNAMALDEHYDE

14371-10-9

710

trans-CINNAMIC ACID

140-10-3

711

CINNAMONITRILE

1885-38-7

712

trans-CINNAMOYL CHLORIDE

102-92-1

713

CINNAMYL ALCOHOL

104-54-1

714

CINNAMYL CHLORIDE

2687-12-9

715

CITRACONIC ANHYDRIDE

616-02-4

716

CITRAL

5392-40-5

717

CITRIC ACID

77-92-9

718

CITRIC ACID 1-HYDRATE 

5949-29-1

719

CITRONELLAL

106-23-0

720

β-Citronellol

106-22-9

721

CO2(5%)+AIR(95%)

722

CO2(10%)+ARGON(90%)

723

CO2(10%)+HYDROGEN(10%)+NITROGEN(80%)

724

CO2(80%)+HYDROGEN(10%)+NITROGEN(10%)

725

CO2(13.3%)+NITROGEN(86.7%)

726

CO2(5%)+NITROGEN(95%)

727

CO2(5%)+OXYGEN(95%)

728

COBALT 

7440-48-4

729

COBALT(II)ACETATE TETRAHYDRATE

6147-53-1

730

COBALT(II)BROMIDE

7789-43-7

731

COBALT(II)CARBONATE HYDRATE

513-79-1

732

COBALT(II)CHLORIDE

7646-79-9

733

COBALT(II)CHLORIDE HEXAHYDRATE

7791-13-1

734

COBALT FORMATE dihydrate

6424-20-0

735

COBALT NAPHTHENATE

61789-51-3

736

COBALT(II)NITRATE HEXAHYDRATE

10026-22-9

737

COBALT SULFATE HEPTAHYDRATE

10026-24-1

738

COLLAGENASE 

9001-12-1

739

COLOPHONY

8050-09-7

740

CONCANAVALIN A (TYPE VI) -AGAROSE

741

CONGO RED

573-58-0

742

COPPER

7440-50-8

743

COPPER(II)ACETATE MONOHYDRATE

6046-93-1

744

COPPER(II) AMMONIUM CHLORIDE

10060-13-6

745

COPPER(I)BROMIDE

7787-70-4

746

COPPER(II)BROMIDE

7789-45-9

747

COPPER(II)CARBONATE BASIC

12069-69-1

748

COPPER(I)CHLORIDE

7758-89-6

749

COPPER(II)CHLORIDE DIHYDRATE

10125-13-0

750

COPPER(I)CYANIDE

544-92-3

751

COPPER(I)IODIDE

7681-65-4

752

COPPER(II)NITRATE TRIHYDRATE

10031-43-3

753

COPPER(II)OXIDE

1317-38-0

754

COPPER(II)PERCHLORATE HEXAHYDRATE

10294-46-9

755

COPPER(II) SULFATE

7758-98-7

756

COPPER(II)SULFATE 5-HYDRATE

7758-99-8

757

COPPER(II)TRIFLUOROMETHANESULFONATE

34946-82-2

758

COUMARIN

91-64-5

759

COUMARIN-3-CARBOXYLIC ACID

531-81-7

760

CREATINE HYDRATE

6020-87-7

761

CREATININE ZINC HYDROCHLORIDE

62708-52-5

762

o-CRESOL

95-48-7

763

m-CRESOL

108-39-4

764

p-CRESOL

106-44-5

765

CRESOL RED

1733-12-6

766

CROMOLYN SODIUM

15826-37-6

767

CROTONALDEHYDE (mixture of cis and trans)

4170-30-3

768

CROTONALDEHYDE PREDOMINANTLY TRANS

123-73-9

769

CROTONIC ACID

107-93-7

770

15-CROWN-5

33100-27-5

771

15-CROWN-6

17455-13-9

772

CRYSTAL VIOLET

548-62-9

773

CUMENE

98-82-8

774

CUPFERRON

135-20-6

775

CURCUMIN

458-37-7

776

CYANOACETAMIDE

107-91-5

777

CYANOACETIC ACID

372-09-8

778

4-CYANOBENZALDEHYDE

105-07-7

779

4-CYANOBENZOIC ACID

619-65-8

780

CYANOGEN BROMIDE

506-68-3

781

1-CYANONAPHTHALENE

86-53-3

782

9-CYANOPHENANTHRENE

2510-55-6

783

4-CYANOPHENYL ISOTHIOCYANATE

2719-32-6

784

CYANURIC ACID

108-80-5

785

CYANURIC CHLORIDE

108-77-0

786

1,1-CYCLOBUTANEDICARBOXYLIC ACID

5445-51-2

787

CYCLOHEPTANOL

502-41-0

788

CYCLOHEPTANONE

502-42-1

789

CYCLOHEPTATRIENE

544-25-2

790

1,4-CYCLOHEXADIENE

628-41-1

791

CYCLOHEXANE 

110-82-7

792

CYCLOHEXANECARBOXALDEHYDE

2043-61-0

793

CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE

13149-00-3

794

CYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL

105-08-8

795

1,4-CYCLOHEXANEDIOL

556-48-9

796

CYCLOHEXANOL

108-93-0

797

CYCLOHEXANONE

108-94-1

798

CYCLOHEXANONE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 

1655-07-8

799

CYCLOHEXENE

110-83-8

800

3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE 

100-50-5

801

<CIS> 4-CYCLOHEXENE-1 2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 

935-79-5

802

CYCLOHEXIMIDE

66-81-9

CYCLOHEXIMIDE SOLUTION

66-81-9

803

CYCLOHEXYLAMINE

108-91-8

804

1-CYCLOHEXYL-2-PYRROLIDINONE

6837-24-7

805

CYCLOOCTANE

292-64-8

806

CYCLOOCTANOL

696-71-9

807

CYCLOOCTANONE

502-49-8

808

CYCLOOCTATETRAENE

629-20-9

809

CYCLOPENTANE

287-92-3

810

CYCLOPENTANOL

96-41-3

811

CYCLOPENTANONE

120-92-3

812

CYCLOPENTANONE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 

611-10-9

813

CYCLOPENTENE

142-29-0

CYCLOPIAZONIC ACID 

18172-33-3

814

p-CYMENE

99-87-6

815

CYSTAMINE DIHYDROCHLORIDE

56-17-7

816

L-CYSTEIC ACID

498-40-8

817

L-CYSTEINE 

52-90-4

818

L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

7048-04-6

819

CYTOCHALASIN B 

14930-96-2

CYTOSINE-B-D-ARABINOFURANOSIDE

147-94-4

820

CYTOSINE-B-D-ARABINOFURANOSIDEHYDROCHLORIDE

69-74-9

לחץ כאן לחזור למעלה